สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 08 กรกฎาคม 2565 00:42

งบการเงินฉบับเต็ม

งบการเงินฉบับเต็ม (จำนวนรายการที่พบ 22 รายการ)
ปีประเภทงบงบการเงินเดี่ยว/รวมงวดสิ้นสุดวันที่ความเห็นผู้สอบงบการเงินคำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
การสั่งให้แก้ไข
งบการเงิน
2565สอบทานรวมไตรมาสที่ 231/03/2565   
2565สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 231/03/2565   
2565สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/12/2564   
2565สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/12/2564   
2564 รวมงบปี30/09/2564   
2564 เดี่ยวงบปี30/09/2564   
2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/06/2564ไม่มีเงื่อนไข  
2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/06/2564ไม่มีเงื่อนไข  
2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 231/03/2564ไม่มีเงื่อนไข  
2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 231/03/2564ไม่มีเงื่อนไข  
2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/12/2563   
2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/12/2563   
2563 รวมงบปี30/09/2563   
2563 เดี่ยวงบปี30/09/2563   
2563สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/06/2563ไม่มีเงื่อนไข 
2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/06/2563ไม่มีเงื่อนไข 
2563สอบทานรวมไตรมาสที่ 231/03/2563ไม่มีเงื่อนไข 
2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 231/03/2563ไม่มีเงื่อนไข 
2563สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/12/2562ไม่มีเงื่อนไข 
2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/12/2562ไม่มีเงื่อนไข 
2562 รวมงบปี30/09/2562ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 
2562 เดี่ยวงบปี30/09/2562ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 

ปรับปรุงล่าสุด 07 กรกฎาคม 2565