สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 08 ธันวาคม 2564 20:05

งบการเงิน

งบการเงิน (จำนวนรายการที่พบ 154 รายการ)
ชื่อประจำปีประเภทงบชนิดงบงวดสิ้นสุดวันที่รายละเอียด
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2564
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2564
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2564
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2564
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2564
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2564
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2563 เดี่ยวงบปี31/12/2563
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2563 รวมงบปี31/12/2563
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2563
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2563สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2563
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2563
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2563สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2563
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2563
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2563สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2563
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2562 เดี่ยวงบปี31/12/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2562 รวมงบปี31/12/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2562สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2562สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2562สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2561 เดี่ยวงบปี31/12/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2561 รวมงบปี31/12/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2561สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2561สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2561สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2561สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2561สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2561สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2560 เดี่ยวงบปี31/12/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2560 รวมงบปี31/12/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2560สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2560สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2560สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2560สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2560สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2560สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2559 เดี่ยวงบปี31/12/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2559 รวมงบปี31/12/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2559สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2559สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2559สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2559สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2559สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2559สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2558 เดี่ยวงบปี31/12/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2558 รวมงบปี31/12/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2558สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2558สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2558สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2558สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2558สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2558สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2557 เดี่ยวงบปี31/12/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2557 รวมงบปี31/12/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2557สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2557สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2557สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2557สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2557สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2557สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2556 เดี่ยวงบปี31/12/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2556 รวมงบปี31/12/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2556สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2556สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2556สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2556สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2556สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2556สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2555 เดี่ยวงบปี31/12/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2555 รวมงบปี31/12/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2555สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2555สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2555สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2555สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2555สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2555สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2554 เดี่ยวงบปี31/12/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2554 รวมงบปี31/12/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2554สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2554สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2554สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2554สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2554สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2554สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2553 เดี่ยวงบปี31/12/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2553 รวมงบปี31/12/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2553สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2553สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2553สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2553สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2553สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2553สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2552 เดี่ยวงบปี31/12/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2552 รวมงบปี31/12/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2552สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2552สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2552สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2552สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2552สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2552สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2551 เดี่ยวงบปี31/12/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2551 รวมงบปี31/12/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2551สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2551สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2551สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2551สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2551สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2551สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2550 เดี่ยวงบปี31/12/2550
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2550สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2550
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2550สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2550
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2550สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2550
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2549 เดี่ยวงบปี31/12/2549
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2549สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2549
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2549สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2549
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2549สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2549
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2548 เดี่ยวงบปี31/12/2548
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2548สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2548
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2548สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2548
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2548สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2548
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2547 เดี่ยวงบปี31/12/2547
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2547สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2547
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2547สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2547
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2547สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2547
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2546 เดี่ยวงบปี31/12/2546
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2546สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2546
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2546สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2546
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2546สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2546
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2545 เดี่ยวงบปี31/12/2545
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2545สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2545
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2545สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2545
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2545สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2545
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2544 เดี่ยวงบปี31/12/2544
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2544สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2544
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2544สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2544
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2544สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2544
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2543 เดี่ยวงบปี31/12/2543
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2543สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2543
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2543สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2543
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2543สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2543
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2542 เดี่ยวงบปี31/12/2542
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2542สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2542
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2542สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2542
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2542สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2542
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2541 เดี่ยวงบปี31/12/2541
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2541สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2541
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2541สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2541
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2541สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2541
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2540 เดี่ยวงบปี31/12/2540
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2540สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2540
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2540สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2540
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)2540สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2540

ปรับปรุงล่าสุด 07 ธันวาคม 2564