สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 03 ธันวาคม 2564 02:32

56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 24 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)256329/03/2564
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)256227/03/2563
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)256128/03/2562
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)256026/03/2561
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255927/03/2560
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255828/03/2559
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255730/03/2558
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255624/09/2557
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255526/03/2556
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255430/03/2555
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255328/03/2554
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255229/03/2553
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255127/03/2552
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)255021/03/2551
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)254920/03/2550
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)254803/09/2550
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)254725/03/2548
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)254624/03/2547
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)254521/03/2546
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)254422/03/2545
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)254327/03/2544
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)254204/04/2543
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)254122/04/2542
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)254008/06/2541

ปรับปรุงล่าสุด 02 ธันวาคม 2564