สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 02 มีนาคม 2567 14:07

56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 12 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)256521/03/2566
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)256414/03/2565
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)256305/04/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)256205/05/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)256128/03/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)256030/03/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)255902/05/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)255830/03/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)255730/03/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)255631/03/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)255501/04/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)255402/04/2555

ปรับปรุงล่าสุด 01 มีนาคม 2567