สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 01 มิถุนายน 2566 11:36

ตราสารออกใหม่ - ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ [ข้อมูลจะแสดงเป็นระยะเวลา 14 วันหลังจากวันที่เริ่มมีการซื้อขาย] (จำนวนรายการที่พบ 219 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการมูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท)/1วันที่ Filing มีผลบังคับใช้วันที่เริ่มการเสนอขาย/2วันที่สิ้นสุดการขาย/2เงื่อนไขพิเศษหมายเหตุFiling
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [] 0.00 20/07/256624/07/2566  
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [] 0.00 20/07/256624/07/2566  
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [] 0.00 20/07/256624/07/2566  
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. []" 0.00 20/07/256624/07/2566  
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/25661,000.00 04/07/256606/07/2566ด้อยสิทธิ/ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569  03/07/256605/07/2566  
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568400.00 03/07/256606/07/2566มีประกัน 
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568500.00 03/07/256605/07/2566  
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568  03/07/256605/07/2566  
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569  03/07/256605/07/2566  
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 25700.00 30/06/256604/07/2566  
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน500.00 30/06/256604/07/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน200.00 26/06/256628/06/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน400.00 26/06/256628/06/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568700.00 26/06/256628/06/2566  
บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน300.00 26/06/256628/06/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน300.00 26/06/256628/06/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568600.00 22/06/256626/06/2566  
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTN"หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570"0.00 21/06/256629/06/2566  
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]0.00 20/06/256622/06/2566  
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]0.00 20/06/256622/06/2566  
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]0.00 20/06/256622/06/2566  
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25690.00 19/06/256621/06/2566  
บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568150.00 19/06/256621/06/2566  
บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน   19/06/256621/06/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า xx ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ xx พ.ศ. 2566 (EAYYMMDD)100.00 16/06/256616/06/2566  
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 400.00 16/06/256620/06/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้ MTN ปี 2566 มูลค่า [*] ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ [*] พ.ศ.2566 198.85 15/06/256615/06/2566  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า [-] ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ [-] พ.ศ. 256610.00 14/06/256614/06/2566  
บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด500.00 14/06/256616/06/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด 440.0026/05/256613/06/256615/06/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด 440.0026/05/256613/06/256615/06/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25671,300.00 13/06/256615/06/2566  
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด1,000.0023/05/256612/06/256615/06/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด2,500.0023/05/256612/06/256615/06/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTN"หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. []" 0.00 12/06/256615/06/2566  
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTN"หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. []" 0.00 12/06/256615/06/2566  
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTN"หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. []" 0.00 12/06/256615/06/2566  
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTN"หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. []" 0.00 12/06/256615/06/2566  
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTN"หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. []" 0.00 12/06/256615/06/2566  
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTN"หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. []" 0.00 12/06/256615/06/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 88 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 04 กันยายน 256699.4731/05/256608/06/256608/06/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 กันยายน 2566 (MTN รุ่นที่ 31/2566)298.1917/05/256607/06/256607/06/2566  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 18/2566 มูลค่า 50 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.256649.9131/05/256607/06/256607/06/2566  
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 กันยายน 2566290.00 06/06/256606/06/2566  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 018/2566 มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 04 กันยายน 2566197.8231/05/256606/06/256606/06/2566  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 490.0030/05/256606/06/256608/06/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 490.0030/05/256606/06/256608/06/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 490.0030/05/256606/06/256608/06/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 490.0030/05/256606/06/256608/06/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 100.0031/05/256606/06/256608/06/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25671,750.0024/05/256606/06/256608/06/2566  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25681,750.0024/05/256606/06/256608/06/2566  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25692,500.0024/05/256606/06/256608/06/2566  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25702,000.0024/05/256606/06/256608/06/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 240 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 ธันวาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 36/2566)236.99 02/06/256602/06/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (KTC23623A)99.8931/05/256602/06/256602/06/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (KTC23630A)399.4031/05/256602/06/256602/06/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 049/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 ธันวาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 037/2566) 197.7026/05/256602/06/256602/06/2566  
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (SC24223B)48.99 02/06/256602/06/2566  
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 140.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (SC24223A)137.1831/05/256602/06/256602/06/2566  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 019/2566 มูลค่า 70.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 พฤศจิกายน 256668.4931/05/256602/06/256602/06/2566  
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 พฤศจิกายน 256698.58 02/06/256602/06/2566  
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน300.0030/05/256602/06/256607/06/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25691,250.0029/05/256602/06/256607/06/2566  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้นII/HNW 20,000.00 02/06/256613/01/2568  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยพันธบัตร (Bond) - ระยะยาวII/HNW/MTNพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25693,500.0031/05/256601/06/256602/06/2566  
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 สิงหาคม 2566795.5129/05/256601/06/256601/06/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 95 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 04 กันยายน 256689.4831/05/256601/06/256601/06/2566  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 (BANPU23N29B)1,000.0031/05/256601/06/256601/06/2566  
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จำนวน 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (MPSC23829A)1,491.7831/05/256601/06/256601/06/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 91 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 149.1330/05/256601/06/256601/06/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 60 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566700.00 01/06/256601/06/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 256610.00 01/06/256601/06/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (KTC23622B)199.7831/05/256601/06/256601/06/2566  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 45/2566 มูลค่า 1,100,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ธันวาคม 25661,085.5831/05/256601/06/256601/06/2566  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 46/2566 มูลค่า 500,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567490.4131/05/256601/06/256601/06/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25684,500.0023/05/256601/06/256606/06/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25703,500.0023/05/256601/06/256606/06/2566  
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด?(มหาชน)?ครั้งที?1/2566?รุ่นที?2 1,660.0029/05/256601/06/256601/06/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 สิงหาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 34/2566)99.4125/05/256631/05/256631/05/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 70 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 (MTN รุ่นที่ 35/2566)69.1729/05/256631/05/256631/05/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 177 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 24 พฤศจิกายน 256669.2330/05/256631/05/256631/05/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อายุ 177 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 36/256668.9329/05/256631/05/256631/05/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 29 สิงหาคม 2566496.8630/05/256631/05/256631/05/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 29 สิงหาคม 2566496.8630/05/256631/05/256631/05/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 70.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 24 พฤศจิกายน 256669.1130/05/256631/05/256631/05/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 800.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 29 พฤศจิกายน 2566789.3330/05/256631/05/256631/05/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 92 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 253.5930/05/256631/05/256631/05/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 25661,130.0031/05/256631/05/256631/05/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (KTC23614A)199.8629/05/256631/05/256631/05/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (KTC23621A)99.8929/05/256631/05/256631/05/2566  
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,200,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (TIDLOR23629A) 1,197.9824/05/256631/05/256631/05/2566  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) มูลค่า 480 ล้านบาท ครั้งที่ 18/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 29 สิงหาคม 2566476.8329/05/256631/05/256631/05/2566  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) มูลค่า 20 ล้านบาท ครั้งที่ 19/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 28 สิงหาคม 256619.8729/05/256631/05/256631/05/2566  
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (ชุดที่ 1) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567250.0030/05/256631/05/256602/06/2566  
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (ชุดที่ 2) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567200.0030/05/256631/05/256602/06/2566  
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 (ชุดที่ 3) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567200.0030/05/256631/05/256602/06/2566  
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) มูลค่า 520 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 517.0129/05/256630/05/256630/05/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 92 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 30 สิงหาคม 2566994.6824/05/256630/05/256630/05/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 30 พฤศจิกายน 2566493.2629/05/256630/05/256630/05/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (KTC23613A)199.8629/05/256630/05/256630/05/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (KTC23620A)99.8929/05/256630/05/256630/05/2566  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 017/2566 มูลค่า 100.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 สิงหาคม 256698.9025/05/256630/05/256630/05/2566  
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25671,500.0023/05/256630/05/256601/06/2566  
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25693,000.0023/05/256630/05/256601/06/2566  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพันธบัตร (Bond) - ระยะยาวII/MTNพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25715,000.0026/05/256629/05/256629/05/2566  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพันธบัตร (Bond) - ระยะยาวII/MTNพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25734,000.0026/05/256629/05/256629/05/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 สิงหาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 30/2566)99.4017/05/256629/05/256629/05/2566  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,300.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 (BANPU23N29A)1,283.6629/05/256629/05/256629/05/2566  
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 25661,989.2429/05/256629/05/256629/05/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 184 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 494.1525/05/256629/05/256629/05/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (KTC23612A)199.8626/05/256629/05/256629/05/2566  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 540,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 สิงหาคม 2566 536.1117/05/256629/05/256629/05/2566  
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด 460.0026/05/256629/05/256601/06/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด 460.0026/05/256629/05/256601/06/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568800.0022/05/256629/05/256631/05/2566  
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569800.0022/05/256629/05/256631/05/2566  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพันธบัตร (Bond) - ระยะยาวII/MTNพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25733,000.0024/05/256626/05/256626/05/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 380 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 (MTN รุ่นที่ 33/2566)375.2325/05/256626/05/256626/05/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 5 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566710.0026/05/256626/05/256626/05/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 182 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 593.0524/05/256626/05/256626/05/2566  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 17/2566 มูลค่า 130 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566129.7822/05/256626/05/256626/05/2566  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 43/2566 มูลค่า 500,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 ธันวาคม 2566492.6225/05/256626/05/256626/05/2566  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 44/2566 มูลค่า 150,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567147.0525/05/256626/05/256626/05/2566  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 42/2566 มูลค่า 820,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566809.5425/05/256626/05/256626/05/2566  
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25713,000.0025/05/256626/05/256630/05/2566  
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25733,000.0025/05/256626/05/256630/05/2566  
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25762,500.0025/05/256626/05/256630/05/2566  
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25711,000.0025/05/256626/05/256630/05/2566  
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573300.0025/05/256626/05/256630/05/2566  
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576300.0025/05/256626/05/256630/05/2566  
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569800.0025/05/256626/05/256630/05/2566  
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25693,000.0025/05/256626/05/256630/05/2566  
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25681,000.0025/05/256626/05/256629/05/2566มีประกัน 
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 25692,850.0025/05/256626/05/256629/05/2566มีประกัน 
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 25702,150.0025/05/256626/05/256629/05/2566มีประกัน 
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 สิงหาคม 2566497.3123/05/256625/05/256625/05/2566  
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จำนวน 220 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (MPSC23822A)218.8123/05/256625/05/256625/05/2566  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22/2023 มูลค่า 775.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 สิงหาคม 2566770.6016/05/256625/05/256625/05/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 6 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566210.0025/05/256625/05/256625/05/2566  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2566 มูลค่า 900 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566898.3122/05/256625/05/256625/05/2566  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 สิงหาคม 2566 496.4417/05/256625/05/256625/05/2566  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) มูลค่า 300 ล้านบาท ครั้งที่ 16/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 2 ตุลาคม 2566297.0324/05/256625/05/256625/05/2566  
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) มูลค่า 350 ล้านบาท ครั้งที่ 17/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 3 ตุลาคม 2566346.5124/05/256625/05/256625/05/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25694,000.0024/05/256625/05/256626/05/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 สิงหาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 27/2566)198.8310/05/256624/05/256624/05/2566  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 23/2023 มูลค่า 960.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 สิงหาคม 2566954.4916/05/256624/05/256624/05/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 7 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566200.0024/05/256624/05/256624/05/2566  
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569600.0024/05/256624/05/256625/05/2566  
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25681,507.3124/05/256624/05/256625/05/2566  
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPOหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน1,000.0019/05/256624/05/256629/05/2566มีประกัน/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 420 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 (MTN รุ่นที่ 32/2566)414.8419/05/256623/05/256623/05/2566  
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 198.8423/05/256623/05/256623/05/2566  
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จำนวน 3,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (MPSC23725A)2,988.8623/05/256623/05/256623/05/2566  
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มูลค่า 350 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 (PL23720A)348.6923/05/256623/05/256623/05/2566  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 สิงหาคม 2566 (CPN23821A)1,989.7222/05/256623/05/256623/05/2566  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 สิงหาคม 2566 (CPN23821B)1,989.7223/05/256623/05/256623/05/2566  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2566 มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.256699.8419/05/256623/05/256623/05/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25692,500.0023/05/256623/05/256624/05/2566  
บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชนหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNหุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 1,588.6009/05/256623/05/256625/05/2566  
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 สิงหาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 29/2566)99.4017/05/256622/05/256622/05/2566  
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จำนวน 2,200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (MPSC23818A)2,188.2422/05/256622/05/256622/05/2566  
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21/2023 มูลค่า 900.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 สิงหาคม 2566895.1116/05/256622/05/256622/05/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 9 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566100.0022/05/256622/05/256622/05/2566  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2566 มูลค่า 800 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566798.6817/05/256622/05/256622/05/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (KTC23622A)399.3719/05/256622/05/256622/05/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 048/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 สิงหาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 036/2566) 49.7418/05/256622/05/256622/05/2566  
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) มูลค่า 300 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (BGC23817A)300.0018/05/256622/05/256622/05/2566  
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ตราสารเงินกองทุน (Basel) - ระยะยาวIIตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 1 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ไม่มีกำหนดไถ่ถอน ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้ออกตราสารมีสิทธิไม่ชำระดอกเบี้ยได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ สามารถตัดตราสารเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) มีสิทธิไถ่ถอนได้ และผู้ถือตราสารเงินกองทุนไม่มีสิทธิเรียกให้มีการไถ่ถอน 12,000.0015/05/256622/05/256622/05/2566ด้อยสิทธิ/ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นII/MTNหุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 39/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567100.0017/05/256622/05/256622/05/2566  
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25694,000.0017/05/256622/05/256624/05/2566  
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 1,000.0017/05/256622/05/256624/05/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 1,000.0017/05/256622/05/256624/05/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 3,300.0017/05/256622/05/256624/05/2566ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 400 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 สิงหาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 26/2566)397.6710/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 194 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 29 พฤศจิกายน 2566494.2216/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด จำนวน 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (MPSC23์N29A)988.1018/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2566 มูลค่า 700,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566690.6418/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 18 สิงหาคม 2566198.8118/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที 17 สิงหาคม 2566496.9918/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/HNW/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อายุ 91 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 20.0019/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุไม่เกิน 270 วัน ครั้งที่ 4/2566 มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 มิถุนายน 256699.8317/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2566 มูลค่า 500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566499.8316/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (KTC23619A)199.6918/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ภายใต้ MTN ปี 2565 ชุดที่ 57 มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566987.9218/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 105.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (SC24213A)102.9112/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 015/2566 มูลค่า 50.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 สิงหาคม 256649.4917/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 016/2566 มูลค่า 90.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 สิงหาคม 256689.0317/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 40/2566 มูลค่า 1,600,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 พฤศจิกายน 25661,580.0918/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 41/2566 มูลค่า 500,000,000.00 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567490.5518/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568120.0018/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/MTNหุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25681,211.3418/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) อายุ 89 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 35/256610.0018/05/256619/05/256619/05/2566  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มูลค่า 800 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (MAKRO23O12A) 792.0717/05/256618/05/256618/05/2566  
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 047/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 สิงหาคม 2566 (MTN รุ่นที่ 035/2566) 149.1917/05/256618/05/256618/05/2566  
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) - ระยะสั้นII/MTNตั๋วแลกเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 สิงหาคม 2566 (LHFG23817A)198.8717/05/256618/05/256618/05/2566  
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568750.0026/04/256618/05/256622/05/2566  
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25691,100.0026/04/256618/05/256622/05/2566  
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้นII/HNW 15,000.0011/05/256611/05/256611/05/2568  
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะสั้นII/HNW 500.0009/05/256609/05/256603/05/2568  
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้นII/HNW 4,200.0021/04/256621/04/256621/04/2568  
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) - ระยะยาว & ระยะสั้นII/HNW 30,000.0021/04/256621/04/256620/04/2568  
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN 24/05/2566    
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะสั้นPO/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling supplement ตามโครงการ MTN      
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNW/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวIIหุ้นกู้ของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [?]"1,000.00     
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPO/MTNFiling base ตามโครงการ MTN      

ปรับปรุงล่าสุด 31 พฤษภาคม 2566