สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 17 มกราคม 2565 07:40

ตราสารออกใหม่ - กองทุนรวม

หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) (จำนวนรายการที่พบ 14 รายการ)
บริษัทจัดการประเภทกองทุนชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนวันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยีONE-MEDTECH07/01/256517/01/256524/01/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยWE-BOND6M314/01/256520/01/256526/01/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์114 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKTFFE11402/12/256412/01/256518/01/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์A3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKTFFEA311/01/256514/01/256518/01/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKCR1YE-BR07/10/256413/01/256524/01/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKFF1YN-BR11/01/256513/01/256524/01/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์KKP INCOME-H FUND08/12/256410/01/256517/01/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active EquityTMB-ES-VIETNAM17/12/256412/01/256518/01/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBGPA18/11/256417/01/256521/01/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MN1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBASF6MN107/01/256511/01/256517/01/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global MegatrendsSCBMEGA25/11/256404/01/256518/01/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟUHERO02/12/256417/01/256521/01/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดกองทุนรวมกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยBP1/22 (AI)10/01/256512/01/256518/01/2565 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์MCONT11/11/256412/01/256524/01/2565 

ปรับปรุงล่าสุด 16 มกราคม 2565