สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2567 16:19

[กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์] การลงทุน

[กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์] มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกรายกองทุน (จำนวนรายการที่พบ 5 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำแนกรายกองทุนมิถุนายน/2566
2มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำแนกรายกองทุนธันวาคม/2565
3มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำแนกรายกองทุนมิถุนายน/2565
4มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำแนกรายกองทุนธันวาคม/2564
5มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำแนกรายกองทุนมิถุนายน/2564

ปรับปรุงล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2567