สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 27 มิถุนายน 2565 06:05

งบการเงิน

งบการเงิน (จำนวนรายการที่พบ 84 รายการ)
ชื่อประจำปีประเภทงบชนิดงบงวดสิ้นสุดวันที่รายละเอียด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2565สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2565
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2565สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2565
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2564 รวมงบปี31/12/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2564 เดี่ยวงบปี31/12/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2563 รวมงบปี31/12/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2563 เดี่ยวงบปี31/12/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2563สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2563สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2563สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2562 รวมงบปี31/12/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2562 เดี่ยวงบปี31/12/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2562สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2562สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2562สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2561 รวมงบปี31/12/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2561 เดี่ยวงบปี31/12/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2561สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2561สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2561สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2561สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2561สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2561สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2560 รวมงบปี31/12/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2560 เดี่ยวงบปี31/12/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2560สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2560สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2560สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2560สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2560สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2560สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2559 รวมงบปี31/12/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2559 เดี่ยวงบปี31/12/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2559สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2559สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2559สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2559สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2559สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2559สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2558 รวมงบปี31/12/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2558 เดี่ยวงบปี31/12/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2558สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2558สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2558สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2558สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2558สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2558สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2557 รวมงบปี31/12/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2557 เดี่ยวงบปี31/12/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2557สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2557สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2557สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2557สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2557สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2557สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2556 รวมงบปี31/12/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2556 เดี่ยวงบปี31/12/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2556สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2556สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2556สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2556สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2556สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2556สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2555 รวมงบปี31/12/2555
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2555 เดี่ยวงบปี31/12/2555
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2555สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2555
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2555สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2555
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2555สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2555
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2555สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2555
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2555สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2555
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2555สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2555
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2554 รวมงบปี31/12/2554
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2554 เดี่ยวงบปี31/12/2554

ปรับปรุงล่าสุด 26 มิถุนายน 2565