สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 28 พฤษภาคม 2567 20:31

งบการเงิน

งบการเงิน (จำนวนรายการที่พบ 100 รายการ)
ชื่อประจำปีประเภทงบชนิดงบงวดสิ้นสุดวันที่รายละเอียด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2567สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2567
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2567สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2567
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2566ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2566
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2566ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2566
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2566สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2566
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2566สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2566
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2566สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2566
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2566สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2566
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2566สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2566
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2566สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2566
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2565ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2565
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2565ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2565
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2565สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2565
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2565สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2565
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2565สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2565
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2565สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2565
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2565สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2565
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2565สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2565
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2564ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2564ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2564สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2564สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2564
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2563ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2563ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2563สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2563สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2563สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2563สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2563
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2562ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2562ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2562สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2562สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2562สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2562สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2562
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2561ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2561ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2561สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2561สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2561สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2561สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2561สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2561สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2561
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2560ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2560ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2560สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2560สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2560สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2560สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2560สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2560สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2560
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2559ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2559ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2559สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2559สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2559สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2559สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2559สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2559สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2559
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2558ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2558ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2558สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2558สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2558สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2558สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2558สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2558สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2558
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2557ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2557ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2557สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2557สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2557สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2557สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2557สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2557สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2557
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2556ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2556ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2556สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2556สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2556สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2556สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2556สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2556สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2556
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2555ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2555
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2555ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2555
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2555สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2555
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2555สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2555
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2555สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2555
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2555สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2555
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2555สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2555
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2555สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2555
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2554ตรวจสอบรวมงบปี31/12/2554
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)2554ตรวจสอบเดี่ยวงบปี31/12/2554

ปรับปรุงล่าสุด 27 พฤษภาคม 2567