สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 27 ตุลาคม 2564 23:48

56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 25 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)256309/03/2564
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)256213/03/2563
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)256128/02/2562
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)256015/03/2561
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)255917/03/2560
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)255821/03/2559
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)255718/03/2558
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)255621/03/2557
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)255513/03/2556
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)255424/09/2555
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)255314/03/2554
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)255205/03/2553
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)255104/03/2552
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)255005/03/2551
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)254923/02/2550
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)254801/03/2549
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)254710/03/2548
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)254601/04/2547
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)254528/03/2546
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)254405/04/2545
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)254326/03/2544
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)254223/08/2543
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)254127/09/2542
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)254028/09/2541
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)253913/03/2541

ปรับปรุงล่าสุด 26 ตุลาคม 2564