สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 15:55

56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 21 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)256421/03/2565
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)256317/03/2564
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)256231/03/2563
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)256103/04/2562
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)256002/04/2561
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)255929/03/2560
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)255831/03/2559
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)255702/04/2558
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)255631/03/2557
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)255529/03/2556
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)255429/03/2555
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)255330/03/2554
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)255225/03/2553
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)255127/03/2552
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)255018/03/2551
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)254930/03/2550
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)254830/03/2549
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)254731/03/2548
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)254631/03/2547
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)254531/03/2546
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)254401/04/2545

ปรับปรุงล่าสุด 25 พฤษภาคม 2565