สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 28 มกราคม 2565 17:52

รายชื่อบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

รายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. (จำนวนรายการที่พบ 41 รายการ)
ชื่อประเภทวันที่เปิดเผยข้อมูลข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
Platform BTCBOX Exc และ OASIS Excยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล28/01/2565
แอปพลิเคชัน “Upbit Deal” (แสดงตนเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตโดยใช้สัญลักษณ์ของบริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัดยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล29/12/2564
แอปพลิเคชัน “Upbit Global Block” (แสดงตนเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตโดยใช้สัญลักษณ์ของบริษัท อัพบิจ เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัดยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล29/12/2564
Best Exchangeยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล02/11/2564
Coinwproยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล02/11/2564
Qinyeยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล02/11/2564
บริษัท นาส แอ็ป จำกัดยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
21/09/2564
Storagecity Platformยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
18/08/2564
BitXยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล20/04/2564
Binanceยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล05/04/2564
eToroยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
21/07/2563
บริษัท อากริว หรืออาร์กีย์ เทคโนโลยี จำกัดยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
27/01/2563
25hrbankingยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล01/11/2562
Everex Asiaยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล01/11/2562
Forex 3Dยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
31/10/2562
OKExยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล17/10/2562
BB Sheldonยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล09/08/2562
EXP Assetยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล09/08/2562
F2 Trading Corpยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล09/08/2562
Gains Systemยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล09/08/2562
iFx : InclusiveFX & InclusiveCryptosยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล09/08/2562
MoniFinexยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล09/08/2562
XTRADECHAINยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล09/08/2562
Tradenance Incorporation Limitedยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล21/06/2562
FX Trading Corporation Website: www.fxtradingcorp.com, www.fxtradingcorpth.com, FB: FX Trading Corporation Thailandยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล31/05/2562
digicardshop.com Website: https://digicardshop.comยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล23/11/2561
ecurrencyplus.com Website: www.ecurrencyplus.comยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล23/11/2561
ecurrencythailand.com Website: www.ecurrencythailand.comยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล23/11/2561
egtexchange.com Website: www.egtexchange.comยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล23/11/2561
emoneythai.com Website: www.emoneythai.comยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล23/11/2561
exchangercoin.com Website: www.exchangercoin.comยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล23/11/2561
facebook.com/rexchange168/ FB: rexchange168ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล23/11/2561
gamershoppings.com Website: www.gamershoppings.comยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล23/11/2561
i-exch.com Website: www.i-exch.comยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล23/11/2561
lnwexchanger.com Website: www.lnwexchanger.comยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล23/11/2561
misterchanger.com Website: www.misterchanger.comยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล23/11/2561
payniex.com Website: https://payniex.comยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล23/11/2561
superrichexchanger.com Website: www.superrichexchanger.comยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล23/11/2561
thaiexchanger.com Website: www.thaiexchanger.comยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล23/11/2561
บริษัท Q Exchange จำกัดยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล13/11/2561
financial.org Website: https://financial.org, FB: Financial.org สถาบันสอนลงทุน รวยหุ้น 100 ล้านบาท, Financial.Org Thailandยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
29/01/2561

ปรับปรุงล่าสุด 27 มกราคม 2565