สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 23 มิถุนายน 2567 18:21

รายชื่อบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

รายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. (จำนวนรายการที่พบ 23 รายการ)
ชื่อประเภทวันที่เปิดเผยข้อมูลข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
เหรียญ Big MCASHยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน13/05/2567
เหรียญ MBAHT ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน13/05/2567
เหรียญ MHAPPY ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน13/05/2567
เหรียญ MMS Cash หรือ MCASHยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน13/05/2567
เหรียญ MMSC หรือ MMS Coinยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน13/05/2567
Ultron-Mavie THยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
15/01/2567
Facebook Page ชื่อ OxCash Pioneer Team Academy 2023ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
07/12/2566
Zii Tokenยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน19/10/2566
Posh Tokenยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน28/08/2566
Fintoch (FTC)/ Fintoch STO (FTH)ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน23/06/2566
ZIIP Tokenยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน21/06/2566
เหรียญ STARNET (STR)ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน09/06/2566
Crypteriumcoin (CCoin)ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน20/04/2566
DGC (Digital Gold Coin)ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน13/04/2566
Halal coin ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน13/04/2566
Flash Exchange Token Website "https://www.flashexchange.info/"ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน10/03/2566
https://alarab.io/ https://gcr.social/ YouTube channel "Ongart Coordinator GCR TH" https://www.youtube.com/watch?v=xzP7IJqinr4 https://www.youtube.ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน07/03/2566
Ox.Cashยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
23/09/2565
Cryptomining Farm หรือ GHS Website: www.cryptominingfarm.io, FB: Cryptomining Farm, CryptominingFarm Thailandยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน08/05/2562
ZGW FB: ZGW Thailand, ZGW เงินดิจิตอล, ZGW.Coin, ZGW Cryptocurrencyยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน08/05/2562
BSmartยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน25/01/2562
บริษัท เอ็มอาร์ซี-บิซ จำกัด Website: www.mrc-biz.com, FB: MRC BIZ, MRC-BIZ Thailandยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน08/12/2561
OneCoin และ OFC Coinยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน26/10/2561

ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2567