สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 13 มิถุนายน 2564 23:57

รายชื่อบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

รายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. (จำนวนรายการที่พบ 10 รายการ)
ชื่อประเภทวันที่เปิดเผยข้อมูลข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
โครงการ เกซารายังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน02/06/2563
CTE Tokenยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน18/02/2563
Free Promotional Token (FPT) และ Orientum Plus (ORTP)ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน18/02/2563
Cryptomining Farm หรือ GHS Website: www.cryptominingfarm.io, FB: Cryptomining Farm, CryptominingFarm Thailandยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน08/05/2562
ZGW FB: ZGW Thailand, ZGW เงินดิจิตอล, ZGW.Coin, ZGW Cryptocurrencyยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน08/05/2562
HashBX Website: www.hashbx.io, FB: HashBX .Thailand, HashBX Cloud Mining, HashBXยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน07/03/2562
BSmartยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน25/01/2562
IPUX Website: www.ipux.io/en/, FB: IPUXยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน27/12/2561
บริษัท เอ็มอาร์ซี-บิซ จำกัด Website: www.mrc-biz.com, FB: MRC BIZ, MRC-BIZ Thailandยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน08/12/2561
OneCoin และ OFC Coinยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน26/10/2561

ปรับปรุงล่าสุด 12 มิถุนายน 2564