สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 13 ธันวาคม 2562 15:53

ตราสารออกใหม่ - ตราสารทุน

ตราสารทุน (จำนวนรายการที่พบ 32 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายราคาขายต่อหน่วยวันที่ Filling มีผลใช้บังคับวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายFiling
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย / บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO 11/12/256226/12/256226/12/2562
บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO 06/12/256211/12/256213/12/2562
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บี แอนด์ จี / บริษัท บี แอนด์ จี รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท / บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอเชีย ฮอสพิแทลลิที / บริษัท เอเชีย ฮอสพิแทลลิที รีท แอดไวเซอร์ส จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ / บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ / บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) / บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) / บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) / บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) / บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าบลูเวล ฮอสพิทอลลิตี้ / บริษัท บลูเวล แอสเซท จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) / บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญPO    
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    

ปรับปรุงล่าสุด 12 ธันวาคม 2562