สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 27 กรกฎาคม 2564 05:11

ตราสารออกใหม่ - ตราสารทุน

ตราสารทุน (จำนวนรายการที่พบ 41 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายราคาขายต่อหน่วยวันที่ Filling มีผลใช้บังคับวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายFiling
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO 16/07/256421/07/256423/07/2564
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) / บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO 12/07/256413/07/256416/07/2564
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ดีทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน / บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) / บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท / บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) / บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) / บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) / บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) / บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) / บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) / บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญPO    
บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ศุภาลัย / บริษัท อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บี แอนด์ จี / บริษัท บี แอนด์ จี รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญPO    
บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) / บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) / บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) / บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    

ปรับปรุงล่าสุด 26 กรกฎาคม 2564