สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 01 ธันวาคม 2566 19:28

ตราสารออกใหม่ - ตราสารทุน

ตราสารทุน (จำนวนรายการที่พบ 83 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายราคาขายต่อหน่วยวันที่ Filling มีผลใช้บังคับวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายFiling
บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO 30/11/256604/12/256607/12/2566
บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) / บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ Direct Listing    
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ Direct Listing    
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ Direct Listing    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ Direct Listing    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ Direct Listing    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ Direct Listing    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ Direct Listing    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ Direct Listing    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท / บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน) / บริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท / บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) / บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) / บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) / บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) / บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) / บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) / บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) / ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท / บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ IPO    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ IPO    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ IPO    
บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เครือโรงพยาบาลบางปะกอก / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) / บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บี แอนด์ จี / บริษัท บี แอนด์ จี รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญPO    
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) / บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต / บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    

ปรับปรุงล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2566