สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 19 มกราคม 2564 02:35

ตราสารออกใหม่ - ตราสารทุน

ตราสารทุน (จำนวนรายการที่พบ 32 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายราคาขายต่อหน่วยวันที่ Filling มีผลใช้บังคับวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายFiling
บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) / บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO 04/01/256408/01/256412/01/2564
บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต / บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท / บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ศุภาลัย / บริษัท อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) / บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ / บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บี แอนด์ จี / บริษัท บี แอนด์ จี รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) / บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญPO    
บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) / บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) / บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    

ปรับปรุงล่าสุด 18 มกราคม 2564