สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 26 สิงหาคม 2562 12:38

ตราสารออกใหม่ - ตราสารทุน

ตราสารทุน (จำนวนรายการที่พบ 30 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายราคาขายต่อหน่วยวันที่ Filling มีผลใช้บังคับวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายFiling
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) / บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง เค.อี.รีเทล / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท / บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าบลูเวล ฮอสพิทอลลิตี้ / บริษัท บลูเวล แอสเซท จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) / บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) / บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) / บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี / บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) / บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) / บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) / บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญPO    
บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) / บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    

ปรับปรุงล่าสุด 25 สิงหาคม 2562