สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 27 กันยายน 2565 20:35

ตราสารออกใหม่ - ตราสารทุน

ตราสารทุน (จำนวนรายการที่พบ 78 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายราคาขายต่อหน่วยวันที่ Filling มีผลใช้บังคับวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายFiling
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ Direct Listing 06/09/256529/09/2565 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ Direct Listing 06/09/256529/09/2565 
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO 19/09/256521/09/256523/09/2565
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ดีทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน / บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO 12/09/256519/09/256523/09/2565
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) / บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) / บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท หลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท หลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน) / บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) / บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล / บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน / บริษัท ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท / บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) / บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) / บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) / บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท / บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ IPO    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ IPO    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ IPO    
บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เครือโรงพยาบาลบางปะกอก / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) / บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บี แอนด์ จี / บริษัท บี แอนด์ จี รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญPO    
บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) / บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) / บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) / บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) / บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย / บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล / บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    

ปรับปรุงล่าสุด 26 กันยายน 2565