สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 30 กันยายน 2563 06:11

ตราสารออกใหม่ - ตราสารทุน

ตราสารทุน (จำนวนรายการที่พบ 39 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายราคาขายต่อหน่วยวันที่ Filling มีผลใช้บังคับวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายFiling
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) / บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO0.8828/09/256329/09/256301/10/2563
บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO 25/09/256328/09/256330/09/2563
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO 17/09/256321/09/256323/09/2563
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ / บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) / บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ / บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช / บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) / บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท / บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) / บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) / บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บี แอนด์ จี / บริษัท บี แอนด์ จี รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) / บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) / บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) / บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญPO    
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    

ปรับปรุงล่าสุด 29 กันยายน 2563