สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 07 มิถุนายน 2566 13:28

ตราสารออกใหม่ - ตราสารทุน

ตราสารทุน (จำนวนรายการที่พบ 79 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายราคาขายต่อหน่วยวันที่ Filling มีผลใช้บังคับวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายFiling
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ Direct Listing 18/05/256621/06/2566 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ Direct Listing 18/05/256621/06/2566 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ Direct Listing 18/05/256621/06/2566 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ Direct Listing 18/05/256621/06/2566 
บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO - Primary Listing    
บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) / บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท / บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ IPO    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ IPO    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ IPO    
บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เครือโรงพยาบาลบางปะกอก / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) / บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บี แอนด์ จี / บริษัท บี แอนด์ จี รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญPO    
บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) / บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน) / บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โปรไลฟ์ พลัส จำกัด (มหาชน) / บริษัท โปรไลฟ์ พลัส จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) / บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) / บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) / บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    

ปรับปรุงล่าสุด 06 มิถุนายน 2566