สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2566 07:56

ตราสารออกใหม่ - ตราสารทุน

ตราสารทุน (จำนวนรายการที่พบ 55 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายราคาขายต่อหน่วยวันที่ Filling มีผลใช้บังคับวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายFiling
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) / บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO 30/01/256601/02/256603/02/2566
บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) / บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) / บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) / บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) / บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) / บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล / บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท หลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท หลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท / บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ IPO    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ IPO    
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ IPO    
บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เครือโรงพยาบาลบางปะกอก / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) / บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บี แอนด์ จี / บริษัท บี แอนด์ จี รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญPO    
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) / บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) / บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    

ปรับปรุงล่าสุด 01 กุมภาพันธ์ 2566