สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 08 กรกฎาคม 2563 13:59

ตราสารออกใหม่ - ตราสารทุน

ตราสารทุน (จำนวนรายการที่พบ 39 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายราคาขายต่อหน่วยวันที่ Filling มีผลใช้บังคับวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายFiling
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช / บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) / บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท / บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ / บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) / บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล / บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บี แอนด์ จี / บริษัท บี แอนด์ จี รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) / บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) / บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) / บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) / บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญPO    
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) / บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    

ปรับปรุงล่าสุด 07 กรกฎาคม 2563