สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 27 ตุลาคม 2564 22:31

ตราสารออกใหม่ - ตราสารทุน

ตราสารทุน (จำนวนรายการที่พบ 38 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายราคาขายต่อหน่วยวันที่ Filling มีผลใช้บังคับวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายFiling
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) / บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO 27/10/256428/10/256401/11/2564
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) / บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO 25/10/256427/10/256429/10/2564
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO 19/10/256421/10/256426/10/2564
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ / บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO 17/09/256419/10/256429/10/2564
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญPO    
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) / บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญPO    
บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เครือโรงพยาบาลบางปะกอก / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) / บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) / บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ดีทีพี ฮอสพิทอลลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน / บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) / บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) / บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) / บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) / บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ศุภาลัย / บริษัท อเดลฟี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บี แอนด์ จี / บริษัท บี แอนด์ จี รีท แมเนจเมนท์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์IPO    
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล / บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์PO    
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญPO    
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) / บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    

ปรับปรุงล่าสุด 26 ตุลาคม 2564