สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 25 กันยายน 2566 16:39

ตราสารออกใหม่ - กองทุนรวม

หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) (จำนวนรายการที่พบ 25 รายการ)
บริษัทจัดการประเภทกองทุนชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนวันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดกองทุนรวมกองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 14/23B14/2318/09/256620/09/256625/09/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเคแทม Twin Structured Complex Return 1Y1KTTWIN1Y123/08/256618/09/256625/09/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพKFCORERMF28/10/256502/10/256609/10/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการออมKF1MEANSSF19/07/256602/10/256609/10/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออมKFCORESSF28/10/256502/10/256609/10/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพKF1MILDRMF19/07/256602/10/256609/10/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild เพื่อการออมKF1MILDSSF19/07/256602/10/256609/10/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M3KFJGB6M318/09/256620/09/256625/09/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพKF1MAXRMF19/07/256602/10/256609/10/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออมKF1MAXSSF19/07/256602/10/256609/10/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพKF1MEANRMF19/07/256602/10/256609/10/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKFF6MCP-BR15/09/256619/09/256625/09/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนK-GTECH24/03/256625/09/256629/09/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKFF6MCQ-BR22/09/256626/09/256602/10/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 33SCBCP3M3322/09/256626/09/256602/10/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBASF1YG315/09/256619/09/256625/09/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 32SCBCP3M3215/09/256619/09/256625/09/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 19SCBCP6M1921/09/256625/09/256604/10/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBASF6MU121/09/256625/09/256602/10/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 3UGOV6M311/07/256626/09/256606/10/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด แอล เอช คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย LHCOMPLEXAI419/09/256621/09/256626/09/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y5ES-GOVCP1Y518/09/256625/09/256629/09/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YCES-USDCR1YC13/09/256625/09/256629/09/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน ซีรี่ส์ 2 MGOV6M219/09/256621/09/256628/09/2566 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน ซีรี่ส์ 3MGOV6M322/09/256626/09/256628/09/2566 

ปรับปรุงล่าสุด 24 กันยายน 2566