สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 30 กันยายน 2563 06:35

ตราสารออกใหม่ - กองทุนรวม

หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) (จำนวนรายการที่พบ 8 รายการ)
บริษัทจัดการประเภทกองทุนชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนวันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด วี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพWE-GOLDRMF21/09/256301/10/256314/10/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพWE-MONYRMF18/09/256301/10/256314/10/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y7KTGF1Y726/08/256329/09/256305/10/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M45 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)KFFAI6M4525/09/256329/09/256305/10/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKFF6MAG-AI28/09/256329/09/256305/10/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTTECHRMF22/09/256301/10/256314/10/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBASF6MG125/09/256329/09/256305/10/2563 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้งPRINCIPAL GCLOUD29/09/256301/10/256308/10/2563 

ปรับปรุงล่าสุด 29 กันยายน 2563