สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 27 ตุลาคม 2564 23:06

ตราสารออกใหม่ - กองทุนรวม

หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) (จำนวนรายการที่พบ 12 รายการ)
บริษัทจัดการประเภทกองทุนชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนวันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1Y6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-COMPLEX1Y6M14/10/256419/10/256427/10/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้KFGMIL18/10/256420/10/256427/10/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M67 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)KFFAI6M6706/10/256426/10/256401/11/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKFF1YE-BR20/10/256426/10/256401/11/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKFF6MBK-BR20/10/256426/10/256401/11/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MM1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBASF6MM121/10/256426/10/256401/11/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBASF1YB721/10/256426/10/256401/11/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออมB-SIPSSF18/10/256426/10/256402/11/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพB-SIPRMF18/10/256426/10/256402/11/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด แอล เอช ยุโรปLHEUROPE04/10/256418/10/256427/10/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์MCONVERT19/10/256420/10/256427/10/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-POWERRMF15/10/256401/11/256411/11/2564 

ปรับปรุงล่าสุด 26 ตุลาคม 2564