สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 14 กรกฎาคม 2567 08:20

ตราสารออกใหม่ - กองทุนรวม

หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) (จำนวนรายการที่พบ 16 รายการ)
บริษัทจัดการประเภทกองทุนชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนวันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเคแทม Japan All Cap EquityKT-JAPANALL12/02/256716/07/256723/07/2567 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M97-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)KFFAI6M9713/06/256709/07/256715/07/2567 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M98-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)KFFAI6M9811/07/256716/07/256723/07/2567 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11M3KFJGB11M311/07/256715/07/256719/07/2567 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MA USDKFGB6MA(USD)24/06/256712/07/256717/07/2567 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค การันตีสเตปอัป BKGSTEPB12/06/256728/06/256719/07/2567 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี VKGB1YV08/07/256711/07/256717/07/2567 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBASF6MW805/07/256709/07/256715/07/2567 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 22SCBGOV3M2205/07/256709/07/256715/07/2567 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 21SCBGOV6M2111/07/256715/07/256723/07/2567 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Inverse Floater THOR Complex Return 1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBTHOR1YD02/07/256715/07/256723/07/2567 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBASF6MW912/07/256716/07/256723/07/2567 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 23SCBGOV3M2312/07/256716/07/256719/07/2567 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดพรินซิเพิล พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y2PRINCIPAL CPGB1Y202/07/256708/07/256715/07/2567 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดกองทุนรวมกองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 14/24B14/2404/07/256710/07/256715/07/2567 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี China Complex Structured Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยMCHINA1YA-UI09/07/256711/07/256717/07/2567 

ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567