สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 19 เมษายน 2564 00:21

ตราสารออกใหม่ - กองทุนรวม

หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)
บริษัทจัดการประเภทกองทุนชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนวันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M16ONE-GLOBALTOP8M1630/03/256421/04/256427/04/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด วี แคนนาบิส บิสสิเนสWE-CANAB02/04/256426/04/256406/05/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y20KTGF1Y2004/03/256419/04/256423/04/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M54 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)KFFAI6M5424/03/256420/04/256426/04/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022HKFF22H24/03/256419/04/256423/04/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ เฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKKP G-HYB-H-UI FUND30/03/256427/04/256412/05/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China TechnologySCBCTECH09/04/256420/04/256426/04/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBASF6MI902/04/256407/04/256419/04/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์USI01/04/256419/04/256427/04/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพB-FUTURERMF01/04/256421/04/256427/04/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพB-GTORMF01/04/256421/04/256427/04/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์P-CGREEN12/03/256416/04/256426/04/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดอินโนเทค ไพรเวทอิควิตี้ทรัสต์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยI-PET1-NR25/01/256401/06/256404/06/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิสMCANN31/03/256419/04/256427/04/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M2MD8M202/04/256422/04/256428/04/2564 

ปรับปรุงล่าสุด 18 เมษายน 2564