สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 27 กรกฎาคม 2564 05:43

ตราสารออกใหม่ - กองทุนรวม

หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) (จำนวนรายการที่พบ 12 รายการ)
บริษัทจัดการประเภทกองทุนชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนวันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก ESGONE-APACESG15/07/256419/07/256404/08/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด วี ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้WE-EUROPE16/07/256427/07/256405/08/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์5KT-TRIG513/07/256427/07/256430/07/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์102 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKTFFE10208/07/256422/07/256430/07/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKFF6MBB-AI19/07/256421/07/256430/07/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อิมแพค เฮดจ์KKP GIMPACT-H FUND04/06/256429/07/256405/08/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger OpportunitySCBGTO14/07/256420/07/256429/07/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MK6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBASF6MK622/07/256427/07/256402/08/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ BlockchainSCBBLOC20/07/256427/07/256409/08/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัดกองทุนรวมกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 9/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยBP9/21 (AI)23/07/256429/07/256403/08/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้LHCYBER12/03/256429/07/256405/08/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่นMCHEVO25/05/256402/08/256410/08/2564 

ปรับปรุงล่าสุด 26 กรกฎาคม 2564