สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 19 มกราคม 2564 02:53

ตราสารออกใหม่ - กองทุนรวม

หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) (จำนวนรายการที่พบ 16 รายการ)
บริษัทจัดการประเภทกองทุนชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนวันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M9ONE-GLOBALTOP8M908/01/256421/01/256427/01/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ตWE-CYBER02/12/256318/01/256428/01/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์90 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKTFFE9021/12/256318/01/256422/01/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M51 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)KFFAI6M5113/01/256419/01/256425/01/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022BKFF22B24/12/256313/01/256420/01/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKAB24A-UI08/01/256419/01/256425/01/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKFF6MAS-AI18/01/256419/01/256425/01/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active AllocationSCBAA18/01/256419/01/256425/01/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBASF6MH715/01/256419/01/256425/01/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่นPRINCIPAL GHEALTH06/01/256427/01/256403/02/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพUSGE-PVD12/06/256319/01/256419/01/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่นLHINNO18/12/256319/01/256427/01/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตM-EM29/10/256312/01/256419/01/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2MT2Y205/01/256411/01/256420/01/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรทASP-EUG22/12/256318/01/256428/01/2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่นASP-JHC06/01/256418/01/256428/01/2564 

ปรับปรุงล่าสุด 18 มกราคม 2564