สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564 16:49

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
 

ข้อมูลประจำวันที่ 29 พ.ย. 2564

เป็นข้อมูลที่สำนักงานเผยแพร่ในวันที่ 29 พ.ย. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) (จำนวนรายการที่พบ 2 รายการ)
หลักทรัพย์ชื่อผู้ได้มา/จำหน่ายวิธีการประเภท
หลักทรัพย์ 1
% ก่อน
ได้มา/
จำหน่าย
%
ได้มา/
จำหน่าย
% หลัง
ได้มา/
จำหน่าย
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
% ก่อน
ได้มา/
จำหน่าย (กลุ่ม)2
%
ได้มา/
จำหน่าย (กลุ่ม)2
% หลัง
ได้มา/
จำหน่าย (กลุ่ม)2
หมายเหตุ3PDFหมายเลข
PLANBบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดจำหน่ายหุ้น5.01430.34224.672125/11/25645.01430.34224.6721 246014852111-1
Wนาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธีจำหน่ายหุ้น5.65442.06413.590325/11/25645.65442.06413.5903 246014842111-1
รายงาน 246 NVDR สามารถดูข้อมูลได้ที่
https://www.set.or.th/nvdr/th/info/report246-2_21.html
ปรับปรุงล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2564