สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 27 มิถุนายน 2565 06:57

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
 

ข้อมูลประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานเผยแพร่ในวันที่ 24 มิ.ย. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) (จำนวนรายการที่พบ 5 รายการ)
หลักทรัพย์ชื่อผู้ได้มา/จำหน่ายวิธีการประเภท
หลักทรัพย์ 1
% ก่อน
ได้มา/
จำหน่าย
%
ได้มา/
จำหน่าย
% หลัง
ได้มา/
จำหน่าย
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
% ก่อน
ได้มา/
จำหน่าย (กลุ่ม)2
%
ได้มา/
จำหน่าย (กลุ่ม)2
% หลัง
ได้มา/
จำหน่าย (กลุ่ม)2
หมายเหตุ3PDFหมายเลข
HTCนาง ประพันธ์ศรี รัตตกุลจำหน่ายหุ้น10.0210.02022/06/256510.0210.020 246019222206-1
HTCนาง ปริยา จีระพันธุ์ได้มาหุ้น4.50495.17439.679222/06/25654.50495.17439.6792 246019212206-1
NATIONนางสาว อรอร อัครเศรณีได้มาหุ้น10.07869.835819.914422/06/256510.07869.835819.9144 246019202206-1
NATIONนาย สุทธิชัย แซ่หยุ่นจำหน่ายหุ้น5.2335.233022/06/25655.2335.2330 246019192206-1
GLORYนาย จรัญพัฒณ์ บุญยังจำหน่ายหุ้น40.5373.703736.833321/06/256540.5373.703736.8333 246019242206-1
รายงาน 246 NVDR สามารถดูข้อมูลได้ที่
https://www.set.or.th/nvdr/th/info/report246-2_22.html
ปรับปรุงล่าสุด 26 มิถุนายน 2565