สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 13 ธันวาคม 2562 15:35

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
 

ข้อมูลประจำวันที่ 12 ธ.ค. 2562

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) (จำนวนรายการที่พบ 3 รายการ)
หลักทรัพย์ชื่อผู้ได้มา/จำหน่ายวิธีการประเภท
หลักทรัพย์ 1
% ก่อน
ได้มา/
จำหน่าย
%
ได้มา/
จำหน่าย
% หลัง
ได้มา/
จำหน่าย
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
% ก่อน
ได้มา/
จำหน่าย (กลุ่ม)2
%
ได้มา/
จำหน่าย (กลุ่ม)2
% หลัง
ได้มา/
จำหน่าย (กลุ่ม)2
หมายเหตุ3PDF
CAZนาย Wangyoup Jheeจำหน่ายหุ้น5.18941.73623.453211/12/25625.18941.73623.4532 
GLOCONนางสาว Yuet Lin Tanได้มาหุ้น13.34537.977621.32311/12/256213.34537.977621.323 
UBISนาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์ได้มาหุ้น4.98981.19686.186711/12/25624.98981.19686.1867 
รายงาน 246 NVDR สามารถดูข้อมูลได้ที่
https://www.set.or.th/nvdr/th/info/report246-2_19.html
ปรับปรุงล่าสุด 12 ธันวาคม 2562