สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 30 กันยายน 2563 06:46

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 29 ก.ย. 2563

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 32 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF)นาย สารัชถ์ รัตนาวะดีผู้รายงานหุ้นสามัญ24/09/256313,077,83030.00ซื้อLink
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF)นาย สารัชถ์ รัตนาวะดีนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด)หุ้นสามัญ24/09/25631,729,86630.00ซื้อLink
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF)นาย สารัชถ์ รัตนาวะดีนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด ()หุ้นสามัญ24/09/25633,893,98630.00ซื้อLink
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF)นาย สารัชถ์ รัตนาวะดีนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (Gulf Capital Holdings Limited)หุ้นสามัญ24/09/25638,240,48730.00ซื้อLink
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART)นาย ปิยะ พงษ์อัชฌาผู้รายงานหุ้นสามัญ28/09/256315,00014.70ซื้อLink
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT)นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูลผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/2563500,00031.50ซื้อLink
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF)นาย ศุภชัย เจียรวนนท์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง บุษดี เจียรวนนท์)หุ้นสามัญ23/09/25631,00029.09ซื้อLink
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF)นาย ศุภชัย เจียรวนนท์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง บุษดี เจียรวนนท์)หุ้นสามัญ24/09/25631,00028.34ซื้อLink
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPF)นาย ศุภชัย เจียรวนนท์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง บุษดี เจียรวนนท์)หุ้นสามัญ25/09/25633,00027.49ซื้อLink
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)นาย ประภากร วีระพงษ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ28/09/2563100,0000.82ขายLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน))หุ้นสามัญ28/09/256380,00018.50ซื้อLink
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวรผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/256314,0003.48ซื้อLink
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวรผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/25632,5003.48ซื้อLink
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวรผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/256349,0003.88ซื้อLink
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวรผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/256365,5003.88ขายLink
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH)นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ25/09/2563350,00010.81ซื้อLink
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็คผู้รายงานหุ้นสามัญ28/09/2563615,50020.66ซื้อLink
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE)นาย ประเสริฐ วรรณเจริญผู้รายงานหุ้นสามัญ25/09/25634,000,000-โอนLink
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)นาย วิชิต ศิริทัตธำรงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง)หุ้นสามัญ28/09/256350,0002.42ซื้อLink
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH)นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/256320,20022.44ขายLink
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UMI)นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์ผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/256311,420,0000.59ซื้อLink
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UMI)นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วรวัชร ตันตรานนท์)หุ้นสามัญ29/09/25633,800,000
Revoked by Reporter
0.59ซื้อLink
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UMI)นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วรวัชร ตันตรานนท์)หุ้นสามัญ29/09/25633,800,000
Revoked by Reporter
0.59ซื้อLink
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UMI)นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วรวัชร ตันตรานนท์)หุ้นสามัญ29/09/25633,800,0000.59ซื้อLink
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UMI)นาย วรวัชร ตันตรานนท์ผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/25633,800,0000.59ซื้อLink
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UMI)นาย วรวัชร ตันตรานนท์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิภานันท์ ตันตรานนท์)หุ้นสามัญ29/09/256311,420,0000.59ซื้อLink
สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UMI)นาย เศรณี เพ็ญชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/256311,420,0000.59ซื้อLink
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP)นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ28/09/256316,9007.00ซื้อLink
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP)นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ28/09/25633,1007.05ซื้อLink
อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP)นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรผู้รายงานหุ้นสามัญ28/09/25633,000,00014.20ขายLink
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS)นาย เฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ28/09/256311,9005.60ขายLink
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(IIG)นาย ธนวุฒิ สุนทรเดชาผู้รายงานหุ้นสามัญ23/09/256340,00024.00ขายLink

ปรับปรุงล่าสุด 29 กันยายน 2563