สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 19 กันยายน 2561 17:57

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 19 ก.ย. 2561

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 16 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(GIFT)นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรีผู้รายงานหุ้นสามัญ17/09/25612,0004.52ซื้อ 
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGH)นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น18/09/2561666,6001.22ขาย 
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL)นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ18/09/2561168,000,0000.35ซื้อ 
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)นาย มงคล สิมะโรจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ18/09/2561100,0003.26ซื้อ 
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW)นาย อภิชาญ มาไพศาลสินผู้รายงานหุ้นสามัญ17/09/256130,0007.90ขาย 
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW)นาย อภิชาญ มาไพศาลสินผู้รายงานหุ้นสามัญ18/09/256120,0007.95ขาย 
ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD)นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทองผู้รายงานหุ้นสามัญ18/09/25616,90014.30ขาย 
ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOD)นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทองคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายอำนวย กรตุ้ม)หุ้นสามัญ19/09/256110,00014.30ซื้อ 
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ18/09/256120,7007.25ซื้อ 
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM)นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น14/09/2561400,0000.50ขาย 
พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCSGH)นาง วรรณา เรามานะชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ18/09/256147,000,0007.00ซื้อ 
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC)นาย ภาณุ ศีติสารผู้รายงานหุ้นสามัญ19/09/25614,000,0000.72ซื้อ 
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE)นาย สุธี ตันติวณิชชานนท์ผู้รายงานหุ้นสามัญ11/09/2561280,0001.40ขาย 
ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PIMO)นาง พจมาน วงศ์สุวรรณผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น18/09/25615,5002.40ขาย 
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น18/09/256132,5001.39ซื้อ 
เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEP)นาย วีร์ วรศักดิ์โยธินผู้รายงานหุ้นสามัญ17/09/2561160,0000.36ซื้อ