สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 04:05

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 15 พ.ย. 2561

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 39 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)นาย ไต้ ชอง อีผู้รายงานหุ้นสามัญ09/11/2561100,0001.09ซื้อLink
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)นาย ไต้ ชอง อีผู้รายงานหุ้นสามัญ13/11/2561136,3001.05ซื้อLink
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI)นาย อานนท์ วังวสุผู้รายงานหุ้นสามัญ15/11/25612,500246.00ซื้อLink
เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(KIAT)นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ15/11/256110,000,0000.49ซื้อLink
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO)นาย มาซามิ คัตซูโมโตผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น14/11/2561120,0000.61ขายLink
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO)นาย รัฐวัฒน์ ศุขสายชลผู้รายงานหุ้นสามัญ15/11/2561150,0001.17ซื้อLink
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)นาย อนุวัต ฉัตรมงคลชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ12/11/256110,0003.34ซื้อLink
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)นาย อนุวัต ฉัตรมงคลชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ12/11/256110,0003.32ซื้อLink
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)นาย อนุวัต ฉัตรมงคลชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ12/11/256110,0003.38ซื้อLink
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)นาย อนุวัต ฉัตรมงคลชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ12/11/256110,0003.42ซื้อLink
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)นาย อนุวัต ฉัตรมงคลชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ12/11/256110,0003.44ซื้อLink
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)นาย อนุวัต ฉัตรมงคลชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ12/11/256110,0003.46ซื้อLink
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)นาย อนุวัต ฉัตรมงคลชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ13/11/256110,0003.20ซื้อLink
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)นาย อนุวัต ฉัตรมงคลชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ13/11/25615,0003.22ซื้อLink
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT)นาย ธนายุส โฆสิตสกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ13/11/2561200,0001.96ซื้อLink
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN)นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ15/11/2561500,00011.00ซื้อLink
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN)นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ14/11/25611,000,00011.20ซื้อLink
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN)นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ15/11/25611,000,00010.95ซื้อLink
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC)นาย เรน ฮวา โฮนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (Dawina Investments Ltd)หุ้นสามัญ14/11/256120,2008.25ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ14/11/2561100,00032.25ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ14/11/256130,00032.00ซื้อLink
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)นาย ไพฑูรย์ หอมจันทร์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น15/11/2561204,8000.08ขายLink
บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(BSM)นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางนริสา เนื่องสิทธิ์ )ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น12/11/25612,000,0000.06ซื้อLink
บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(BSM)นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางนริสา เนื่องสิทธิ์ )ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น13/11/2561929,2000.06ซื้อLink
บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(BSM)นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางนริสา เนื่องสิทธิ์ )ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น14/11/256170,8000.06ซื้อLink
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)นาย ประสงค์ ธาราไชยผู้รายงานหุ้นสามัญ13/11/25611,500,0000.78ซื้อLink
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)นาย ประสงค์ ธาราไชยผู้รายงานหุ้นสามัญ14/11/2561737,6000.75ซื้อLink
ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHOL)นาย ธันยา หวังธำรงผู้รายงานหุ้นสามัญ15/11/256150,0001.85ซื้อLink
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล)หุ้นสามัญ12/11/2561500,0008.20ขายLink
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACE)นาย สรพจน์ เตชะไกรศรีผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น12/11/2561285,000,0000.12ขายLink
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ)นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูลผู้รายงานหุ้นสามัญ14/11/25616,0002.42ซื้อLink
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศผู้รายงานหุ้นสามัญ14/11/2561123,4006.00ซื้อLink
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)ศาตราจารย์ วัลลภ เหล่าไพบูลย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ15/11/25613,0005.15ซื้อLink
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMPC)นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนครผู้รายงานหุ้นสามัญ14/11/256124,00012.90ซื้อLink
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)นาย เมธา อังวัฒนพานิชผู้รายงานหุ้นสามัญ14/11/2561300,0001.48ซื้อLink
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)นาย อภิชาติ จูตระกูลผู้รายงานหุ้นสามัญ14/11/25614,000,0001.49ซื้อLink
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SNP)นาง ภัทรา ศิลาอ่อนผู้รายงานหุ้นสามัญ14/11/2561979,50019.00ซื้อLink
เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASN)นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ14/11/256149,9003.80ซื้อLink
แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HTECH)นาย พีท ริมชลาผู้รายงานหุ้นสามัญ14/11/2561100,0006.72ซื้อLink