สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 27 กรกฎาคม 2564 06:02

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 26 ก.ค. 2564

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 8 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(D)นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุลผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น21/07/25641,177,0001.90ขายLink
เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(D)นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุลผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น21/07/256450,0001.94ซื้อLink
เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(D)นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุลผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น22/07/2564291,0001.56ขายLink
เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(D)นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุลผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น23/07/2564420,7001.39ขายLink
เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(D)นาย พรศักดิ์ ตันตาปกุลผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น23/07/25642,000,0001.50ขายLink
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WAVE)นางสาว แคทลีน มาลีนนท์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น23/07/256483,8000.56ขายLink
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HARN)นาย รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ผู้รายงานหุ้นสามัญ09/07/25641,0002.56ซื้อLink
เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MVP)นาย ธราธร ยวงบัณฑิตผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น22/07/2564395,2004.55ขายLink

ปรับปรุงล่าสุด 26 กรกฎาคม 2564