สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 28 มกราคม 2565 18:46

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 28 ม.ค. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO)นาย กิตติ พัวถาวรสกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ27/01/2565740,00010.65ซื้อLink
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ27/01/25654007.00ซื้อLink
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)นาย พงศ์ธร ธาราไชยผู้รายงานหุ้นสามัญ24/01/2565500,0000.86ขายLink
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)นาย พงศ์ธร ธาราไชยผู้รายงานหุ้นสามัญ25/01/2565594,7000.82ขายLink
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)นาย พงศ์ธร ธาราไชยผู้รายงานหุ้นสามัญ26/01/25652,005,3000.81ขายLink
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลผู้รายงานหุ้นสามัญ27/01/2565400,0002.43ซื้อLink
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LALIN)นาย ไชยยันต์ ชาครกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ27/01/25655,300,00010.40ซื้อLink
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SITHAI)นาย พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ27/01/2565100,0001.25ซื้อLink
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL)นาย อนวัช สุริยวนากุลผู้รายงานหุ้นสามัญ27/01/2565100,00018.60ซื้อLink
อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(INGRS)นาย นอร์ซารีซาด บิน ซาอีดีนผู้รายงานหุ้นสามัญ28/01/256520,0000.80ซื้อLink
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(IRCP)นางสาว อรทัย รงค์ทองอร่ามผู้รายงานหุ้นสามัญ26/01/25655,0002.02ซื้อLink
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(IRCP)นางสาว อรทัย รงค์ทองอร่ามผู้รายงานหุ้นสามัญ27/01/256595,0001.96ซื้อLink
เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCS)พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ27/01/2565216,2004.42ซื้อLink
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO)นาย พรวุฒิ สารสินผู้รายงานหุ้นสามัญ28/01/2565251,723-รับโอนLink
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณผู้รายงานหุ้นสามัญ28/01/25651,000,0000.87ขายLink

ปรับปรุงล่าสุด 27 มกราคม 2565