สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 23 มิถุนายน 2567 18:51

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 66 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL)นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/25672,000,0002.50ซื้อLink
กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) บมจ.(KJL)นาย เกษมสันต์ สุจิวโรดมผู้รายงานหุ้นสามัญ19/06/256780,0006.14ซื้อLink
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET)นาย เว่ย จ้าว หวังผู้รายงานหุ้นสามัญ19/06/2567100,0003.80ซื้อLink
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/256731,5004.18ซื้อLink
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/256722,5004.17ซื้อLink
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)หุ้นสามัญ20/06/25672,6004.18ซื้อLink
เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บมจ.(GTB)นาย ประจินต์ คงสาครผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/2567102,5000.71ซื้อLink
เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH)นาย ประวิทย์ ศรีแสงนามผู้รายงานหุ้นสามัญ19/06/25671,075,3002.46ซื้อLink
เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH)นาย ประวิทย์ ศรีแสงนามผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/2567100,0002.48ซื้อLink
เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH)นาย ศักดา ศรีแสงนามคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จิราพร ศรีแสงนาม)หุ้นสามัญ19/06/2567258,6002.42ซื้อLink
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX)นางสาว สุธิดา มงคลสุธีผู้รายงานหุ้นสามัญ18/06/256740,00010.80ซื้อLink
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)นาย จอมทรัพย์ โลจายะผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/2567100,0000.28ซื้อLink
ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ19/06/256790,0001.40ซื้อLink
ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ19/06/2567100,0001.40ซื้อLink
ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT)นาย ไพรัช คุณะเพิ่มศิริผู้รายงานหุ้นสามัญ17/06/256799,600
Revoked by Reporter
1.21ซื้อLink
ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT)นาย ไพรัช คุณะเพิ่มศิริผู้รายงานหุ้นสามัญ17/06/256799,6001.21ซื้อLink
ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT)นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรผู้รายงานหุ้นสามัญ21/06/2567200,0001.12ซื้อLink
เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEXON)นาย มาร์ติน สตูวิคผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ20/06/256781,8001.90ซื้อLink
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(III)นาย วิรัช นอบน้อมธรรมผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/2567500,0006.90ซื้อLink
ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(III)นาย วิรัช นอบน้อมธรรมผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/25671,000,0006.90ซื้อLink
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/256730,0003.88ซื้อLink
ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/25673,90014.53ซื้อLink
ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANA)นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/25677,3001.22ซื้อLink
โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)นาง ยุพิน จันทร์จุฑามาศนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่))หุ้นสามัญ20/06/256760,0001.01ซื้อLink
โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)นาย นวพล จันทร์จุฑามาศนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่))หุ้นสามัญ20/06/256760,0001.01ซื้อLink
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC)นาย วงศธร งามเอนกผู้รายงานหุ้นสามัญ19/06/25671,0004.38ซื้อLink
บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKIH)นางสาว ลสา โสภณพนิชผู้รายงานหุ้นสามัญ18/06/25671,000282.50ซื้อLink
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC)นาย จักษ์รินทร์ มุสิกะสังข์ผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/256710,9006.43ซื้อLink
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ19/06/256714,1001.13ซื้อLink
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ19/06/256780,0001.14ซื้อLink
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/256779,3001.13ซื้อLink
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)นาย สุริยา พูลวรลักษณ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/256720,0001.14ซื้อLink
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI)นาง นวลพรรณ ล่ำซำผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/25674,300107.00ซื้อLink
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)นาย ปรีดา ไอรมณีรัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ21/06/2567100,0001.78ซื้อLink
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คผู้รายงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX19/06/256710029.25ซื้อLink
ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(YONG)นาย ปฏิเวธ ศลิษฏ์อรรถกรนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท กลุ่มยง จำกัด)หุ้นสามัญ20/06/25679,1001.59ซื้อLink
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN)นาย ไพรวัลย์ โต๊ะดำผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/256710,0008.15ซื้อLink
ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUBILE)นาย วิโรจน์ พรประกฤตผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/256715,20014.00ซื้อLink
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE)นาย เวคิน ตั้งกุลวัฒน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/256720,0003.88ซื้อLink
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ21/06/256720,0005.85ซื้อLink
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO)นาย วิเศษ สิทธิสุนทรวงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ17/06/256715,6003.88ขายLink
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX)นาย เอก พิจารณ์จิตรผู้รายงานหุ้นสามัญ17/06/25672,000,0003.54ขายLink
สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(STECH)นาย โสภณ คำภักดีผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/2567130,0001.35ขายLink
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัยนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด)หุ้นสามัญ19/06/25674,011,0006.77ซื้อLink
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัยผู้รายงานหุ้นสามัญ19/06/2567225,0006.77โอนLink
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)นาย รัช ทองวานิชผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/256750,0001.22ซื้อLink
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP)นาง ธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล)หุ้นสามัญ19/06/256724,305,6696.45ขายLink
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP)นาง ธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล)หุ้นสามัญ19/06/256724,305,6696.45ขายLink
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP)นาง ธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล)หุ้นสามัญ19/06/256724,305,6706.45ขายLink
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP)นางสาว ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลผู้รายงานหุ้นสามัญ19/06/256724,305,6706.45ซื้อLink
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SSP)นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุลผู้รายงานหุ้นสามัญ19/06/256724,305,6696.45ซื้อLink
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN)นาย มนชัย มณีไพโรจน์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปานดาว มณีไพโรจน์)หุ้นสามัญ20/06/2567105,7002.00ซื้อLink
อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) บมจ.(EASON)นางสาว เพชรรัตน์ เอกแสงกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/256750,0001.30ซื้อLink
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/2567100,0006.80ซื้อLink
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/256730,0006.80ซื้อLink
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)นาย อำนวย เอื้ออารีมิตรผู้รายงานหุ้นสามัญ18/06/25674,000,0006.60ขายLink
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตรผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/256720,0006.80ซื้อLink
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP)นาย สมชาย วัฒนเสาวภาคย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/256750,0008.05ซื้อLink
เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAF)นาย พิศิษฐ์ อริยเดชวณิชผู้รายงานหุ้นสามัญ19/06/256738,7000.66ซื้อLink
เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAF)นาย พิศิษฐ์ อริยเดชวณิชผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/256723,5000.66ซื้อLink
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทองผู้รายงานหุ้นสามัญ19/06/256751,0000.59ซื้อLink
เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVOA)นางสาว กุลภา อิงค์ธเนศผู้รายงานหุ้นสามัญ04/06/256720,0001.98ซื้อLink
เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ19/06/25678,3001.34ซื้อLink
เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ19/06/25671,7001.35ซื้อLink
เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/25671,0001.34ซื้อLink
เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ20/06/25672,0001.35ซื้อLink

ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2567