สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 03 ตุลาคม 2565 12:04

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 30 ก.ย. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 49 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART)นาย เอกชัย สุขุมวิทยาผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/2565600,00047.32ซื้อLink
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT)นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/2565200,00069.00ซื้อLink
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/2565119,0007.05ซื้อLink
เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) บมจ.(CRD)นาง พัชรินทร์ ธรรมถนอมผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/256540,0001.00ขายLink
ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SANKO)นาย รัฐวัฒน์ ศุขสายชลผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/2565100,0001.28ซื้อLink
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT)นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ26/09/25652,000,0009.96ขายLink
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA)นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ)หุ้นสามัญ26/09/25651,500,0008.55ซื้อLink
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT)นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/2565200,0002.33ซื้อLink
ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NUSA)นาย นนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/09/2565100,0000.23ซื้อLink
ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บมจ.(DMT)นาย สมบัติ พานิชชีวะผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/2565550,00010.49ซื้อLink
เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC)นางสาว รดากานต์ มีแต้มผู้รายงานหุ้นสามัญ28/09/25655,00021.10ซื้อLink
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ28/09/256510,0007.05ซื้อLink
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB)นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/09/256554,4000.25ขายLink
ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOP)นาง วนิดา บุญภิรักษ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/25657653.50ซื้อLink
ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOP)นาย บัณฑิต ธรรมประจำจิตผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/25651453.50ซื้อLink
ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOP)นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวรผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/25653,39953.50ซื้อLink
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)นาย วัชรินทร์ วัชรธรรมผู้รายงานหุ้นสามัญ28/09/256550,0004.38ซื้อLink
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTTEP)นาย นิรันดร โรจนสมสิทธิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/256510,000161.50ซื้อLink
ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRAKIT)นาย พิศาล ประหัษฎางกูรคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางกัณณ์กาญจน์ ประหัษฎางกูร)หุ้นสามัญ30/09/256516,00013.91ขายLink
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)นาย พีรนาถ โชควัฒนาผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/25656007.20ซื้อLink
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)นาย พิสุทธิ เลิศวิไลผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/09/256550,0001.98ซื้อLink
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR)นาย วิชา พูลวรลักษณ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ30/09/2565400,00017.38ซื้อLink
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC)นางสาว สุณี เสรีภาณุผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/256571,70010.07ซื้อLink
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)นาย มงคล มังกรกนกผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/256540,00016.25ซื้อLink
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)นาย อังกูร ฉันทนาวานิชผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/256535,0005.56ซื้อLink
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE)นาย เอกพล พงศ์สถาพรผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/25655,00011.20ซื้อLink
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE)นาย เอกพล พงศ์สถาพรผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/25655,00011.10ซื้อLink
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE)นาย เอกพล พงศ์สถาพรผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/25655,00010.90ซื้อLink
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)นาย กิติชัย สินเจริญกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/256530,00019.30ซื้อLink
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ28/09/2565150,10014.40ซื้อLink
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)หุ้นสามัญ28/09/2565250,00018.84ซื้อLink
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรมผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/2565200,00018.92ซื้อLink
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)หุ้นสามัญ29/09/2565200,00018.87ซื้อLink
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)นาย ประทีป ตั้งมติธรรมผู้รายงานหุ้นสามัญ28/09/2565250,00018.84ซื้อLink
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)นาย ประทีป ตั้งมติธรรมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)หุ้นสามัญ29/09/2565200,00018.92ซื้อLink
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)นาย ประทีป ตั้งมติธรรมผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/2565200,00018.87ซื้อLink
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจีคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ)หุ้นสามัญ29/09/25655,100,00013.30ซื้อLink
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจีคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ)ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/09/25658,800,0007.90ขายLink
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจีผู้รายงานหุ้นสามัญ30/09/25657,170,00012.90ซื้อLink
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจีผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/09/256515,000,0007.50ขายLink
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/09/256520,0007.48ซื้อLink
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญผู้รายงานหุ้นสามัญ27/09/2565270,60012.29ซื้อLink
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILINK)นาย สมบัติ อนันตรัมพรผู้รายงานหุ้นสามัญ27/09/2565800,0007.55ซื้อLink
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILINK)นาย สมบัติ อนันตรัมพรผู้รายงานหุ้นสามัญ28/09/25651,000,0007.42ซื้อLink
อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILINK)นาย สมบัติ อนันตรัมพรผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/25651,200,0007.43ซื้อLink
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP)นาย พงษ์นลิท จันทร์สงวนผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/256550,0009.60ซื้อLink
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทองผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/256595,0000.78ซื้อLink
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB)นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตรผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/25658,000,00015.80ขายLink
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP)นาง พรธิดา บุญสาผู้รายงานหุ้นสามัญ29/09/256520,00027.25ซื้อLink

ปรับปรุงล่าสุด 02 ตุลาคม 2565