สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2563 23:35

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 27 พ.ย. 2563

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 51 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFT)นางสาว ชมพูนุท แสงดาราผู้รายงานหุ้นสามัญ27/11/256310,0004.56ขายLink
ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFT)นาย ซุง ชง ทอยผู้รายงานหุ้นสามัญ26/11/25638,000,0004.40ขายLink
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI)นาย กิตติ ฉัตรเลขวนิชผู้รายงานหุ้นสามัญ27/11/2563300,0001.64ซื้อLink
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI)นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ26/11/2563110,0001.63ซื้อLink
ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINGER)นางสาว บุษบา กุลศิริธรรมผู้รายงานหุ้นสามัญ27/11/256313,50016.00ขายLink
ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI)นาย ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ25/11/256315,1004.88ซื้อLink
ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOPP)นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ26/11/256329,000150.00ซื้อLink
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)นาย พัลลภ เหมะทักษิณผู้รายงานหุ้นสามัญ26/11/25632,3006.82ซื้อLink
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ24/11/25632,70013.09ซื้อLink
ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFI)นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริผู้รายงานหุ้นสามัญ25/11/25631,000,0000.19ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ25/11/256392,40021.40ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ25/11/2563216,50021.50ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ25/11/2563151,10021.60ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ25/11/2563240,00021.70ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ26/11/256320,00021.70ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ26/11/256398,90021.80ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ26/11/256318,70021.90ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ26/11/25631,90022.00ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ26/11/256310,10022.10ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ26/11/25638,90022.20ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ26/11/256316,60022.30ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ26/11/2563130,70022.40ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ26/11/2563143,60022.50ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ26/11/256328,90022.60ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ26/11/2563221,70022.70ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ27/11/256357,40022.70ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ27/11/2563165,40022.80ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ27/11/2563144,60022.90ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ27/11/256332,60023.00ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ27/11/256344,40023.10ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ27/11/256361,80023.20ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ27/11/256314,00023.30ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ27/11/2563179,80023.40ซื้อLink
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME)นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)หุ้นสามัญ23/11/25632,160,8000.50ขายLink
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME)นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)หุ้นสามัญ24/11/2563436,9000.50ขายLink
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME)นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)หุ้นสามัญ26/11/2563701,2000.49ขายLink
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC)นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ26/11/256375,30010.80ซื้อLink
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)นาย มงคล มังกรกนกผู้รายงานหุ้นสามัญ26/11/256320,00013.55ซื้อLink
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHG)นาย วิชิต ศิริทัตธำรงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอังคณา ศิริทัตธำรง)หุ้นสามัญ27/11/2563250,0002.59ซื้อLink
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH)นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ27/11/256310,00023.10ขายLink
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH)นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ26/11/256353,80022.93ขายLink
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH)นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ27/11/256326,30023.08ขายLink
สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO)นาย จิรณุ กุลชนะรัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ25/11/2563315,2007.96ซื้อLink
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(IIG)นาย ณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ27/11/25631,000,00019.20ซื้อLink
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)นาย จื้อ เหยา จวงผู้รายงานหุ้นสามัญ24/11/2563100,7004.32ซื้อLink
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)นาย จื้อ เหยา จวงผู้รายงานหุ้นสามัญ25/11/2563100,0004.32ซื้อLink
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)นาย จื้อ เหยา จวงผู้รายงานหุ้นสามัญ25/11/2563200,0004.32ซื้อLink
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)นาย จื้อ เหยา จวงผู้รายงานหุ้นสามัญ25/11/2563100,0004.32ซื้อLink
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)นาย จื้อ เหยา จวงผู้รายงานหุ้นสามัญ26/11/2563100,0004.32ซื้อLink
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)นาย จื้อ เหยา จวงผู้รายงานหุ้นสามัญ26/11/2563200,0004.30ซื้อLink
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)นาย จื้อ เหยา จวงผู้รายงานหุ้นสามัญ26/11/2563200,0004.28ซื้อLink

ปรับปรุงล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2563