สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 27 มิถุนายน 2565 06:28

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 58 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL)นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ10/06/2565337,954,4470.23ซื้อLink
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ21/06/2565200,00011.54ซื้อLink
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ22/06/2565400,00011.50ซื้อLink
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/2565200,00011.30ซื้อLink
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI)นาย การุญ นันทิลีพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/256545,0004.63ซื้อLink
ซี พี อาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPR)นาย ทศพล วณิชวิศิษฎ์กุลผู้รายงานหุ้นสามัญ22/06/2565700,0009.60ขายLink
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT)นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/256550,0002.20ซื้อLink
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC)นาย พิมล ศรีวิกรม์ผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/25651,000,0002.10ซื้อLink
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD)นาย ปฐม เวชสุภาพรผู้รายงานหุ้นสามัญ30/05/2565280,0001.00ซื้อLink
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM)นางสาว แพร จรรโลงบุตรผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น23/06/25651,200,0000.85ขายLink
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)นาย วัชรินทร์ วัชรธรรมผู้รายงานหุ้นสามัญ24/06/256560,0004.60ซื้อLink
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/2565100,0004.59ซื้อLink
เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(NATION)นาง อรอร อัครเศรณีผู้รายงานหุ้นสามัญ22/06/2565103,648,2000.28ซื้อLink
เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(NATION)นาง อรอร อัครเศรณีผู้รายงานหุ้นสามัญ22/06/2565212,878,5420.28ซื้อLink
เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(NATION)นาง อรอร อัครเศรณีผู้รายงานหุ้นสามัญ22/06/256583,591,6000.28ซื้อLink
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC)นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดีคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวชุติมา พรประภา)หุ้นสามัญ23/06/25655,00010.50ซื้อLink
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)นาย พิสุทธิ เลิศวิไลผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/2565136,8005.31ซื้อLink
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)นาย มงคล มังกรกนกผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/256510,10016.40ซื้อLink
รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLORY)นาย จรัญพัฒณ์ บุญยังผู้รายงานหุ้นสามัญ21/06/256510,000,000
Revoked by Reporter
4.00ขายLink
รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLORY)นาย จรัญพัฒณ์ บุญยังผู้รายงานหุ้นสามัญ21/06/256510,000,0004.00ขายLink
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)นาย อังกูร ฉันทนาวานิชผู้รายงานหุ้นสามัญ22/06/256560,0005.67ซื้อLink
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH)นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/2565340,00033.94ขายLink
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E)นาย สุชาติ ศิษย์โรจนฤทธิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ16/06/2565300,0003.10ขายLink
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)นาง ประวีรัตน์ เทวอักษรคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)หุ้นสามัญ22/06/256550,0002.41ซื้อLink
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)นาง ประวีรัตน์ เทวอักษรคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)หุ้นสามัญ23/06/2565231,0002.39ซื้อLink
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)นาย คุณา เทวอักษรผู้รายงานหุ้นสามัญ22/06/256550,0002.41ซื้อLink
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)นาย คุณา เทวอักษรผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/2565231,0002.39ซื้อLink
เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX)นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/2565100,0007.30ขายLink
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT)นาย อนันต์ พฤกษานุศักดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ21/06/2565500,00016.90ขายLink
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)หุ้นสามัญ22/06/2565240,00019.16ซื้อLink
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรมผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/2565350,00019.16ซื้อLink
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)หุ้นสามัญ23/06/2565100,00019.20ซื้อLink
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)นาย ประทีป ตั้งมติธรรมผู้รายงานหุ้นสามัญ22/06/2565240,00019.16ซื้อLink
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)นาย ประทีป ตั้งมติธรรมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)หุ้นสามัญ23/06/2565350,00019.16ซื้อLink
ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)นาย ประทีป ตั้งมติธรรมผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/2565100,00019.20ซื้อLink
ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN)นาง กิติยา นีบเลอร์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler)หุ้นสามัญ22/06/256529,0006.85ซื้อLink
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX)พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ24/06/2565100,0003.77ขายLink
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX)พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง (DW)24/06/256510,0000.53ขายLink
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX)พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยอ้างอิง (DW)24/06/256512,5000.36ขายLink
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)นางสาว อนัญญา วงค์วรรณวัฒน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/256530,00020.50ขายLink
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจีคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ)หุ้นสามัญ20/06/2565100,00020.60ขายLink
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจีคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ)หุ้นสามัญ21/06/2565200,00020.43ขายLink
สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STP)นาย สุรชัย ธราวัฒนธรรมผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/25652,00016.10ซื้อLink
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT)นาย ธนา เสนาวัฒนกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/256530,0004.82ซื้อLink
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)นาง มัทนา หอระดานผู้รายงานใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่โอนเปลี่ยนมือได้23/06/256512,3630.44ขายLink
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)นาง มัทนา หอระดานผู้รายงานใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่โอนเปลี่ยนมือได้23/06/256525,3370.44ขายLink
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HARN)นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/25652,350,0002.18ขายLink
หาดทิพย์ บมจ.(HTC)นาง ปริยา จีระพันธุ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ22/06/256510,398,490-รับโอนLink
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ORI)นาย ปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/256520,00010.00ซื้อLink
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL)นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ22/06/256550,00041.90ซื้อLink
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL)นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/256550,00040.75ซื้อLink
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ22/06/256550,00015.10ซื้อLink
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/256550,00015.10ซื้อLink
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น22/06/256539,0001.57ซื้อLink
เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR)นาง ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชาผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น23/06/256534,7000.35ขายLink
เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(NFC)พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ24/06/256520,000
Revoked by Reporter
4.03ขายLink
เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(NFC)พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ24/06/256520,0007.73ขายLink
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M)นาย พงศ์พันธุ์ พิพิธวิจิตรกรผู้รายงานหุ้นสามัญ23/06/256510,00051.75ขายLink

ปรับปรุงล่าสุด 26 มิถุนายน 2565