สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 16 มกราคม 2562 21:21

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 16 ม.ค. 2562

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 26 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS)นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถผู้รายงานหุ้นสามัญ15/01/2562850,00023.47ซื้อLink
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA)นางสาว ศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ11/01/25624,00027.50ขายLink
เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMC)นาย วิเชียร แพทยานันท์ผู้รายงานหุ้นสามัญ14/01/2562286,1001.54ซื้อLink
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ14/01/2562500,0002.58ซื้อLink
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT)นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางกันยา หลิมประเสริฐ)หุ้นสามัญ15/01/2562250,0000.72ซื้อLink
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT)นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางกันยา หลิมประเสริฐ)หุ้นสามัญ15/01/2562100,0000.74ซื้อLink
ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC)นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ15/01/256240,0002.60ซื้อLink
ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON)นาย ชนะ โตวันผู้รายงานหุ้นสามัญ04/01/25621,268,8000.49ซื้อLink
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ15/01/256220,0009.98ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ16/01/2562222,00032.75ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย บุญ วนาสินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน)หุ้นสามัญ16/01/2562117,00033.00ซื้อLink
บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติผู้รายงานหุ้นสามัญ14/01/256214,000,0003.10ขายLink
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP)นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัชผู้รายงานหุ้นสามัญ15/01/256240,00032.38ซื้อLink
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH)นาย อุดมศักดิ์ แย้มนุ่นผู้รายงานหุ้นสามัญ14/01/25621,00016.70ซื้อLink
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB)นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ15/01/256210,00060.50ซื้อLink
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL)นาย เม็ง ฮอย ฟังผู้รายงานหุ้นสามัญ15/01/2562178,7001.48ขายLink
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)นางสาว สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูลผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น15/01/2562373,6000.10ขายLink
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)นางสาว สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูลผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น16/01/2562223,0000.09ขายLink
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)นาย กิตติ ชีวะเกตุผู้รายงานหุ้นสามัญ15/01/256212,0003.92ซื้อLink
วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(VNG)นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ15/01/256230,0004.90ซื้อLink
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)นาย รัช ทองวานิชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช)หุ้นสามัญ14/01/256263,3001.28ซื้อLink
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)นาย รัช ทองวานิชคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช)หุ้นสามัญ15/01/256220,0001.27ซื้อLink
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL)นาย รัสเซล เลตัน เคคูเอวาผู้รายงานหุ้นสามัญ15/01/2562100,00048.50ซื้อLink
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ)หุ้นสามัญ24/12/2561126,0000.80ซื้อLink
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ)หุ้นสามัญ27/12/2561200,0000.80ซื้อLink
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (นายนิพัทธ์ เชาว์กิตติโสภณ)หุ้นสามัญ28/12/256115,3000.79ซื้อLink