สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 19 เมษายน 2564 00:40

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 16 เม.ย. 2564

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 20 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW)นาง เยาวลักษณ์ นิลอุบลผู้รายงานหุ้นสามัญ08/04/256420,0003.10ขายLink
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ16/04/25643,818,1824.08โอนLink
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ16/04/25643,818,1814.08โอนLink
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART)นาย ปิยะ พงษ์อัชฌาผู้รายงานหุ้นสามัญ09/04/256410,00042.59ซื้อLink
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMR)นาย วรพันธ์ อุณจักรผู้รายงานหุ้นสามัญ12/04/2564200,0002.64ขายLink
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)นาย มงคล สิมะโรจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ12/04/2564200,0003.19ซื้อLink
เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(7UP)นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วงผู้รายงานหุ้นบุริมสิทธิ12/04/2564850,0000.33ซื้อLink
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT)นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ12/04/25645,0006.10ขายLink
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLANET)นาง รัตนา สุวรรณผู้รายงานหุ้นสามัญ12/04/2564300,0003.05ขายLink
ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT)นาง รุ่งนภา โอกาศผู้รายงานหุ้นสามัญ09/04/2564116,8974.55ขายLink
ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT)นางสาว ประภาพรรณ รักธรรมผู้รายงานหุ้นสามัญ09/04/256463,0004.50ขายLink
ศิรกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(SK)นาย โกวิท หรรษ์หิรัญผู้รายงานหุ้นสามัญ09/04/256450,0001.18ซื้อLink
ศิรกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(SK)นาย โกวิท หรรษ์หิรัญผู้รายงานหุ้นสามัญ12/04/256410,0001.16ซื้อLink
ศิรกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(SK)นาย โกวิท หรรษ์หิรัญผู้รายงานหุ้นสามัญ12/04/2564100,0001.16ซื้อLink
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ07/04/2564750,000
Revoked by Reporter
2.00ซื้อLink
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)นาย วชิรธร คงสุขผู้รายงานหุ้นสามัญ09/04/2564400,000
Revoked by Reporter
2.00ซื้อLink
หาดทิพย์ บมจ.(HTC)นาย อัมริท คุมาร์ เซรสธาผู้รายงานหุ้นสามัญ30/03/25645,00039.61ซื้อLink
หาดทิพย์ บมจ.(HTC)นาย อัมริท คุมาร์ เซรสธาผู้รายงานหุ้นสามัญ12/04/256412,50037.75ซื้อLink
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NCL)นางสาว เนติรัด สังข์งามผู้รายงานหุ้นสามัญ12/04/2564150,0001.40ขายLink
เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MFEC)นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกรผู้รายงานหุ้นสามัญ16/04/256460,0006.38ซื้อLink

ปรับปรุงล่าสุด 18 เมษายน 2564