สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 30 มีนาคม 2563 01:20

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 27 มี.ค. 2563

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 82 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS)นาย ประดิษฐ์ ทีฆกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ27/03/25631,372,20018.07ขายLink
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA)นาย สุนทร อรุณานนท์ชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารยา อรุณานนท์ชัย)หุ้นสามัญ13/03/2563140,00011.50ซื้อLink
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA)นาย สุนทร อรุณานนท์ชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารยา อรุณานนท์ชัย)หุ้นสามัญ16/03/2563283,50011.76ซื้อLink
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA)นาย สุนทร อรุณานนท์ชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารยา อรุณานนท์ชัย)หุ้นสามัญ18/03/2563100,00011.34ซื้อLink
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA)นาย สุนทร อรุณานนท์ชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารยา อรุณานนท์ชัย)หุ้นสามัญ19/03/256341,80011.16ซื้อLink
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA)นาย สุนทร อรุณานนท์ชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารยา อรุณานนท์ชัย)หุ้นสามัญ20/03/256345,90012.00ซื้อLink
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA)นาย สุนทร อรุณานนท์ชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารยา อรุณานนท์ชัย)หุ้นสามัญ23/03/2563388,80011.37ซื้อLink
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA)นาย สุนทร อรุณานนท์ชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารยา อรุณานนท์ชัย)หุ้นสามัญ24/03/2563488,10010.82ซื้อLink
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA)นาย สุนทร อรุณานนท์ชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อารยา อรุณานนท์ชัย)หุ้นสามัญ26/03/256370,00011.07ซื้อLink
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI)นาย ชัย โสภณพนิชผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/25631,000220.00ซื้อLink
โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GBX)นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจผู้รายงานหุ้นสามัญ27/03/2563438,0000.36ซื้อLink
คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CNT)นาย คูชรู คาลี วาเดียนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด ()ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ26/03/25635,0000.78ซื้อLink
ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT)นางสาว กุลนิษฐ์ สารภาพผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/25631,0003.66ซื้อLink
จรัญประกันภัย บมจ.(CHARAN)นาย สุกิจ จรัญวาศน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ25/03/256350017.00ซื้อLink
จรัญประกันภัย บมจ.(CHARAN)นาย สุกิจ จรัญวาศน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/25631,00017.00ซื้อLink
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT)นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/25637,00012.50ซื้อLink
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JWD)นาย จิตชัย นิมิตรปัญญาผู้รายงานหุ้นสามัญ27/03/256321,0005.00ซื้อLink
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JWD)นาย จิตชัย นิมิตรปัญญาผู้รายงานหุ้นสามัญ27/03/25634,0004.98ซื้อLink
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN)นาย องอาจ กิตติคุณชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ27/03/2563100,0001.37ซื้อLink
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT)นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/2563282,3000.63ซื้อLink
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW)นาย สุชัย วุฒิวรชัยรุ่งผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/256337,0002.10ซื้อLink
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ)หุ้นสามัญ26/03/25633,10010.60ซื้อLink
ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพรทิพย์ เครือประดับ)หุ้นสามัญ27/03/256310010.50ซื้อLink
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)นาย ประภากร วีระพงษ์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น20/03/2563879,6000.08ขายLink
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)นาย ประภากร วีระพงษ์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น27/03/25631,400,0000.07ขายLink
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TISCO)นาง อารี อาชามงคลผู้รายงานหุ้นสามัญ25/03/25635,00062.50ซื้อLink
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/256395,1002.39ซื้อLink
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/256319,5002.38ซื้อLink
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/256320,0002.40ซื้อLink
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL)นาย ฮิโรโนบุ อิริยาผู้รายงานหุ้นสามัญ27/03/2563250,0002.44ซื้อLink
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT)นางสาว ชมเดือน ศตวุฒิผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/256315,0001.72ขายLink
ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNDT)นาย ธนรรจ์ ศตวุฒิผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/25634,7001.60ซื้อLink
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA)นาย เพชร พะเนียงเวทย์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางเบญจวรรณ พะเนียงเวทย์)หุ้นสามัญ16/03/2563500177.00ซื้อLink
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFMAMA)นาย เพชร พะเนียงเวทย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ23/03/256310,000175.00ซื้อLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด)หุ้นสามัญ19/03/256359,000,0002.48ซื้อLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานหุ้นสามัญ19/03/256321,300,0002.48ขายLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด)หุ้นสามัญ19/03/256321,300,0002.48ซื้อLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานหุ้นสามัญ19/03/256320,000,000-รับโอนLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด)หุ้นสามัญ19/03/256320,000,000-โอนLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานหุ้นสามัญ20/03/256320,000,000-รับโอนLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด)หุ้นสามัญ20/03/256320,000,000-โอนLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น20/03/25632,256,2000.03ขายLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานหุ้นสามัญ23/03/256316,000,000-โอนLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานหุ้นสามัญ24/03/25631,947,3002.35ซื้อLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานหุ้นสามัญ24/03/25632,392,2002.40ซื้อLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานหุ้นสามัญ25/03/2563600,0002.72ซื้อLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานหุ้นสามัญ25/03/2563902,7002.65ซื้อLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น25/03/25632,743,8000.02ขายLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น25/03/256329,559,8000.01ขายLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/2563400,0002.82ซื้อLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/25631,900,0002.92ซื้อLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น26/03/256315,263,5000.01ขายLink
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC)นาย เรน ฮวา โฮผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ25/03/2563100,0002.81ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน))หุ้นสามัญ26/03/256350,00017.98ซื้อLink
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ27/03/25639,5001.47ซื้อLink
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)ด๊อกเตอร์ พงศ์ธร ธาราไชยผู้รายงานหุ้นสามัญ25/03/2563221,2000.35ซื้อLink
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)ด๊อกเตอร์ พงศ์ธร ธาราไชยผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/2563130,6000.37ซื้อLink
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)ด๊อกเตอร์ พงศ์ธร ธาราไชยผู้รายงานหุ้นสามัญ27/03/2563544,3000.38ซื้อLink
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT)นาย ประกิต ประทีปะเสนคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสตรี ประทีปะเสน)หุ้นสามัญ26/03/256320,0004.90ซื้อLink
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME)ศาตราจารย์ กำพล ปัญญาโกเมศผู้รายงานหุ้นสามัญ09/03/25631,800,0000.29ซื้อLink
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME)ศาตราจารย์ กำพล ปัญญาโกเมศผู้รายงานหุ้นสามัญ12/03/2563500,0000.26ซื้อLink
ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บมจ.(FNS)นาย ยูจีน เซาว์เดอร์ เดวิสผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/2563500,0001.80ซื้อLink
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)นาย พิสุทธิ เลิศวิไลผู้รายงานหุ้นสามัญ27/03/256310,0002.70ซื้อLink
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คผู้รายงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX24/03/256310013.80ขายLink
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คผู้รายงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX25/03/256310014.00ขายLink
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)นาย อังกูร ฉันทนาวานิชผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/256325,0003.04ซื้อLink
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)นาย อังกูร ฉันทนาวานิชผู้รายงานหุ้นสามัญ27/03/256370,1003.08ซื้อLink
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)นาย ยุทธ ชินสุภัคกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/256340,0002.59ซื้อLink
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)นาย คุณา เทวอักษรผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/256320,0000.90ซื้อLink
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)นาย คุณา เทวอักษรผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/25632,0000.89ซื้อLink
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)นาย คุณา เทวอักษรผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/25635,0000.87ซื้อLink
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)นาย คุณา เทวอักษรผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/25633,0000.86ซื้อLink
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMPC)นาง ปัทมา เล้าวงษ์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์)หุ้นสามัญ24/03/2563125,0004.01ซื้อLink
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMPC)นาง ปัทมา เล้าวงษ์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์)หุ้นสามัญ25/03/2563200,0003.98ซื้อLink
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMPC)นาง ปัทมา เล้าวงษ์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์)หุ้นสามัญ26/03/256350,0003.98ซื้อLink
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ25/03/25639,8002.16ซื้อLink
อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPG)นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ27/03/2563400,0003.36ซื้อLink
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ24/03/256320,0003.61ซื้อLink
เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) บมจ.(ATP30)นาย ปิยะ เตชากูลผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/256318,2000.68ซื้อLink
เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK)นาย เกษมสุข จงมั่นคงผู้รายงานหุ้นสามัญ26/03/256318,00013.40ซื้อLink
แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIT)นาย โชดิวัต ดั่นธนสารคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. จันทณา กระแสร์แสน)หุ้นสามัญ26/03/25631,000,00017.00ขายLink
แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIT)นาย โชดิวัต ดั่นธนสารคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. จันทณา กระแสร์แสน)หุ้นสามัญ26/03/25631,500,00017.00ขายLink

ปรับปรุงล่าสุด 29 มีนาคม 2563