สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 20 พฤษภาคม 2562 13:46

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 17 พ.ค. 2562

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 40 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรีผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/256270,0000.99ซื้อLink
แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(GIFT)นางสาว ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรีผู้รายงานหุ้นสามัญ14/05/25621,1633.60ขายLink
โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOW)นาง ศรีประภา สำรวจรวมผลผู้รายงานหุ้นสามัญ15/05/256230,00090.81ขายLink
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET)นาย ซื่อ หยง เสิ่นผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/2562710,0001.76ซื้อLink
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAMMY)นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด)หุ้นสามัญ16/05/256246,1008.99ซื้อLink
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JWD)นาย จิตชัย นิมิตรปัญญาผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/256220,0007.80ซื้อLink
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JWD)นาย จิตชัย นิมิตรปัญญาผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/256210,0007.85ซื้อLink
ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA)นาย ธีรนาท งามจิตรเจริญผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/256210,0001.83ซื้อLink
ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPL)นาย กิติชัย วงษ์เจริญสินผู้รายงานหุ้นสามัญ15/05/2562100,0001.90ซื้อLink
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)นาย เธียรี่ เดอเฟรนผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)16/05/25624,00018.40ซื้อLink
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)นาย สมจิตต์ เศรษฐินผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/2562550,00018.33ซื้อLink
ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TVT)นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญผู้รายงานหุ้นสามัญ17/05/25628,150,0000.94ซื้อLink
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC)นาย เรน ฮวา โฮผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)15/05/2562100,0007.15ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย ศิธา เมฆสวรรค์ผู้รายงานหุ้นสามัญ15/05/256256,30027.25ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย ศิธา เมฆสวรรค์ผู้รายงานหุ้นสามัญ15/05/256243,20027.50ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย ศิธา เมฆสวรรค์ผู้รายงานหุ้นสามัญ15/05/2562117,10027.75ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย ศิธา เมฆสวรรค์ผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/2562188,20027.78ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย ศิธา เมฆสวรรค์ผู้รายงานหุ้นสามัญ17/05/256250028.25ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย ศิธา เมฆสวรรค์ผู้รายงานหุ้นสามัญ17/05/2562110,00028.50ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นาย ศิธา เมฆสวรรค์ผู้รายงานหุ้นสามัญ17/05/256235,50028.00ซื้อLink
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)นายแพทย์ อาศิส อุนนะนันทน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ15/05/256220,00027.25ซื้อLink
พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)นาย สุธรรม ส่งศิริผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/256250,00051.00ซื้อLink
พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PMTA)นาย ซิกมันต์ สตรอมผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/256210,0008.65ซื้อLink
เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PB)นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/256240060.00ซื้อLink
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC)นาย ภาณุ ศีติสารผู้รายงานหุ้นสามัญ17/05/2562150,0000.60ซื้อLink
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียนผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/256210,0005.38ซื้อLink
โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(MONO)นาย พิชญ์ โพธารามิกผู้รายงานหุ้นสามัญ17/05/25622,000,0001.79ซื้อLink
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)นาย ไบรอัน เจมส์ เดลานี่ผู้รายงานหุ้นสามัญ15/05/2562140,00037.00ซื้อLink
ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UKEM)นางสาว ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรีผู้รายงานหุ้นสามัญ14/05/25623,671,3000.57ขายLink
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS)นางสาว โสภา นาจันหอมผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/256225,0006.15ซื้อLink
ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(UBIS)นาย พนม รัตนะรัตคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ16/05/256225,0006.15ซื้อLink
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)นาย ชัชพล ประสพโชคผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/25627003.04ซื้อLink
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH)นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/256210,20022.90ขายLink
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุลผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/2562200,0001.81ซื้อLink
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)นาย ประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/256240,0002.89ซื้อLink
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)นาย ยุทธ ชินสุภัคกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/2562700,0002.92ซื้อLink
ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT)นางสาว สิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐผู้รายงานหุ้นสามัญ15/05/25623,0004.86ซื้อLink
ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT)นางสาว สิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐผู้รายงานหุ้นสามัญ17/05/256227,0004.80ซื้อLink
วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA)นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ15/05/256220,0009.35ซื้อLink
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ16/05/256240,9004.86ซื้อLink

ปรับปรุงล่าสุด 19 พฤษภาคม 2562