สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 19 มกราคม 2563 11:50

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 17 ม.ค. 2563

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 21 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(CTW)นาย ทาวเฮิน ซุนผู้รายงานหุ้นสามัญ13/01/256310,0005.31ซื้อLink
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(CTW)นาย ทาวเฮิน ซุนผู้รายงานหุ้นสามัญ14/01/256321,8005.38ซื้อLink
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(CTW)นาย ทาวเฮิน ซุนผู้รายงานหุ้นสามัญ15/01/256336,0005.35ซื้อLink
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(CTW)นาย ทาวเฮิน ซุนผู้รายงานหุ้นสามัญ16/01/256312,0005.35ซื้อLink
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลผู้รายงานหุ้นสามัญ14/01/25631,500,0000.29ซื้อLink
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลผู้รายงานหุ้นสามัญ16/01/2563500,0000.29ซื้อLink
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP)นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลผู้รายงานหุ้นสามัญ17/01/25632,000,0000.30ซื้อLink
ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT)นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐผู้รายงานหุ้นสามัญ16/01/2563500,0000.80ซื้อLink
ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL)นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรผู้รายงานหุ้นสามัญ17/01/256340,0002.97ซื้อLink
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN)นางสาว นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายปิยะ เตชะพิเชฐวนิช)หุ้นสามัญ14/01/256310,00062.50ซื้อLink
ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPP)นาย วันชัย มโนสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ16/01/2563300,0004.47ซื้อLink
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG)นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจาผู้รายงานหุ้นสามัญ17/01/2563542,0004.84ขายLink
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)หุ้นสามัญ16/01/25635002.98ขายLink
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)นาย ยุทธ ชินสุภัคกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ16/01/256380,0003.64ซื้อLink
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)นาง ประวีรัตน์ เทวอักษรผู้รายงานหุ้นสามัญ16/01/2563500,0000.99ซื้อLink
สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY)นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิผู้รายงานหุ้นสามัญ16/01/25633,298,79014.00ขายLink
อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP)นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรผู้รายงานหุ้นสามัญ16/01/256368,5006.32ซื้อLink
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)นางสาว วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ16/01/256335,0004.03ซื้อLink
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ16/01/256323,5004.00ซื้อLink
เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ16/01/25634,7001.18ซื้อLink
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB)นางสาว พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉายคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายปกรณ์ กิตติภูมิวงศ์ )หุ้นสามัญ16/01/256345,0000.60ซื้อLink

ปรับปรุงล่าสุด 18 มกราคม 2563