สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2566 08:43

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 1 ก.พ. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 10 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KAMART)นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกชผู้รายงานหุ้นสามัญ31/01/256650,0008.85ขายLink
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN)นาง ศศิรดา มุทุตานนท์ผู้รายงานหุ้นสามัญ25/01/256678,0006.25ซื้อLink
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN)นาง ศศิรดา มุทุตานนท์ผู้รายงานหุ้นสามัญ25/01/256622,0006.25ซื้อLink
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN)นาง ศศิรดา มุทุตานนท์ผู้รายงานหุ้นสามัญ26/01/25661,2006.00ขายLink
พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRG)นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ31/01/256614,70011.50ซื้อLink
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)นาย มงคล มังกรกนกผู้รายงานหุ้นสามัญ31/01/25663,00015.90ซื้อLink
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH)นาย วิรวิทย์ วรรณรักษ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ26/01/256664,7004.07ขายLink
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) บมจ.(WPH)นาย วิรวิทย์ วรรณรักษ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ27/01/2566105,8004.04ขายLink
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัยผู้รายงานหุ้นสามัญ31/01/2566170,00011.75ซื้อLink
เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAI)ร้อยเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01/02/2566200,0007.00ขายLink

ปรับปรุงล่าสุด 01 กุมภาพันธ์ 2566