สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 27 ตุลาคม 2564 23:24

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 27 ต.ค. 2564

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 6 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT)นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ผู้รายงานหุ้นสามัญ25/10/25641,054,200-รับโอนLink
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN)นาย พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนนผู้รายงานหุ้นสามัญ26/10/256410,000
Revoked by Reporter
8.32ซื้อLink
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN)นาย พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนนผู้รายงานหุ้นสามัญ26/10/256410,0008.30ซื้อLink
ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(RICHY)นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ26/10/2564600,0001.62ขายLink
รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLORY)นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ25/10/2564300,0004.45ขายLink
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WAVE)นางสาว แคทลีน มาลีนนท์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น26/10/25641,400,0000.60ขายLink

ปรับปรุงล่าสุด 26 ตุลาคม 2564