สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 02 มิถุนายน 2566 20:09

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 2 มิ.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 37 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(GIFT)นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/256622,000,0007.00ขายLink
แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(GIFT)พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วงผู้รายงานหุ้นสามัญ23/05/2566400,0007.22ซื้อLink
โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GBX)นาย ธราภุช คูหาเปรมกิจผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/256645,493,3000.85ซื้อLink
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW)นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศนิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด)หุ้นสามัญ01/06/2566378,5003.09ซื้อLink
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/256629,0005.90ซื้อLink
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ29/05/25665,0003.92ซื้อLink
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ30/05/256619,4003.92ซื้อLink
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ31/05/256669,1003.92ซื้อLink
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/256615,0003.92ซื้อLink
ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKS)นางสาว รุจี จรพิภพผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/256652,0009.35ซื้อLink
ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAM)นาย อวิรุทธ์ คงเจริญผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/2566149,9006.71ซื้อLink
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ29/05/25667,5008.09ซื้อLink
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ31/05/25665008.15ซื้อLink
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/25662008.25ซื้อLink
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM)นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์ผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น30/05/256640,8003.00ขายLink
พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)นาย กิตติ สัมฤทธิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/2566100,0002.95ซื้อLink
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)นาย พิสุทธิ เลิศวิไลผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/2566157,0004.42ขายLink
มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE)นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/256630,0006.76ซื้อLink
เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTW)นางสาว ชื่นจิตร ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ31/05/25664,005,8003.90ขายLink
เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTW)นางสาว ลัดดา คำราชผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/2566348,0003.58ซื้อLink
เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTW)นาย กฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/2566114,0003.58ซื้อLink
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ31/05/256653,8001.50ซื้อLink
โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)นาย กุณฑล นาคพรหมผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/25665,6005.25ขายLink
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)นาย กระหยิ่ม ศานต์ตระกูลผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น31/05/2566400,0000.31ขายLink
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)นาย กระหยิ่ม ศานต์ตระกูลผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น01/06/2566190,0000.34ขายLink
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(RT)นาย โกศล คงแดงผู้รายงานใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น31/05/2566524,4000.28ขายLink
วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(WARRIX)นาย สง่า ตั้งจันสิริผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/256650,0009.40ขายLink
วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA)นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวรผู้รายงานหุ้นสามัญ31/05/256610,0007.00ขายLink
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SITHAI)นาย พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/2566100,0001.29ซื้อLink
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)นาย เสนีย์ กระจ่างศรีผู้รายงานหุ้นสามัญ30/05/256620,00011.17ขายLink
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI)นาย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุขผู้รายงานหุ้นสามัญ31/05/2566100,0004.57ซื้อLink
อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET)นาย วิเชียร เจียกเจิมผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/256622,6002.38ซื้อLink
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)นาย ยุทธ ชินสุภัคกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/256618,0003.08ซื้อLink
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01/06/256610,0007.85ซื้อLink
เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NSL)นาย ชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียรคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุชาดา มณีวิจิตร์)หุ้นสามัญ01/06/256610,00019.60ซื้อLink
เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MPIC)นาย ขันเงิน เนื้อนวลผู้รายงานหุ้นสามัญ26/05/25661,202,130,4800.54ซื้อLink
เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MPIC)นาย ขันเงิน เนื้อนวลผู้รายงานหุ้นสามัญ26/05/256645,000,0000.54ขายLink

ปรับปรุงล่าสุด 01 มิถุนายน 2566