สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562 12:47

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ค้นหาตามวันที่
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
ค้นหาตามช่วงเวลาที่ทำรายการ : ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สำนักงานรับเอกสาร
 

ข้อมูลประจำวันที่ 20 พ.ย. 2562

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 28 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFPT)นาย สุจิน ศิริมงคลเกษมผู้รายงานหุ้นสามัญ20/11/256250,00012.40ซื้อLink
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JWD)นาย จิตชัย นิมิตรปัญญาผู้รายงานหุ้นสามัญ18/11/256250,0007.65ซื้อLink
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI)นาย กิตติ ฉัตรเลขวนิชผู้รายงานหุ้นสามัญ20/11/2562300,0001.56ซื้อLink
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW)นาย อภิชาญ มาไพศาลสินผู้รายงานหุ้นสามัญ18/11/256250,0006.00ขายLink
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW)นาย อภิชาญ มาไพศาลสินผู้รายงานหุ้นสามัญ19/11/2562100,0006.25ขายLink
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO)นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ19/11/256275,0002.68ซื้อLink
เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPS)นาย เมธี วิธวาศิริคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว อุดมลักขณ์ ใจซื่อกุล)หุ้นสามัญ20/11/256217,0002.26ซื้อLink
ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNITY)นาย กัมปนาท โลหเจริญวนิชผู้รายงานหุ้นสามัญ20/11/256210,0003.90ซื้อLink
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ19/11/256215,0002.72ซื้อLink
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL)นาย ฮิโรโนบุ อิริยาผู้รายงานหุ้นสามัญ20/11/256250,0006.05ซื้อLink
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB)นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ19/11/256215,9000.59ซื้อLink
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB)นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ19/11/256230,0000.60ซื้อLink
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ20/11/256235,00028.75ซื้อLink
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM)นาย ดำเนิน แก้วทวีคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวจันทาภา ท่าห้อง)หุ้นสามัญ18/11/25625,0001.98ซื้อLink
ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) บมจ.(PJW)นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพผู้รายงานหุ้นสามัญ15/11/2562163,3001.19ซื้อLink
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)หุ้นสามัญ19/11/25625,0003.00ขายLink
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)หุ้นสามัญ19/11/256216,1003.02ขายLink
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)หุ้นสามัญ19/11/25622,7003.04ขายLink
เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC)นาย สงกรานต์ เอี่ยมกายผู้รายงานหุ้นสามัญ20/11/25625,00060.75ซื้อLink
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)นาย กิตติ ชีวะเกตุผู้รายงานหุ้นสามัญ19/11/256221,3002.84ซื้อLink
ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)นาย กิตติ ชีวะเกตุผู้รายงานหุ้นสามัญ20/11/25623,8002.87ซื้อLink
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)นาย ยุทธ ชินสุภัคกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ18/11/256250,0003.72ซื้อLink
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)นาย ยุทธ ชินสุภัคกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ19/11/2562250,0003.76ซื้อLink
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ18/11/2562500,0009.82ซื้อLink
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF)นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ20/11/2562235,0002.16ซื้อLink
เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MVP)นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจผู้รายงานหุ้นสามัญ20/11/25622,000,0001.50ขายLink
เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SNC)นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ19/11/2562100,00011.20ซื้อLink
เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB)นางสาว ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุลผู้รายงานหุ้นสามัญ18/11/256220,0008.85ขายLink

ปรับปรุงล่าสุด 20 พฤศจิกายน 2562