หนังสือชี้ชวนโทเคนดิจิทัล

รายละเอียดโทเคนดิจิทัล
ชื่อโทเคนดิจิทัล : โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน สิริ ฮับ
ผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล : บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด
วันที่ยื่น Filing version แรก : 05/05/2564
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 30/07/2564
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 14/09/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 21/09/2564
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 04/10/2564
ประเภทโทเคนดิจิทัล : โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนครั้งแรก
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล : บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด
 
หนังสือชี้ชวนโทเคนดิจิทัล
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
05 พฤษภาคม 2564
14 กันยายน 2564

ปรับปรุงล่าสุด 23 มิถุนายน 2567
สอบทานล่าสุด 23 มิถุนายน 2567