หนังสือชี้ชวนโทเคนดิจิทัล

รายละเอียดโทเคนดิจิทัล
ชื่อโทเคนดิจิทัล : โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเดสทินี
ผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล : บริษัท สเปเชียล เดสทินี จำกัด
วันที่ยื่น Filing version แรก : 28/01/2565
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 22/04/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 05/05/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 23/05/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 20/06/2565
ประเภทโทเคนดิจิทัล : โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน/โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนครั้งแรก
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล : บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด
 
หนังสือชี้ชวนโทเคนดิจิทัล
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
28 มกราคม 2565
20 พฤษภาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 2 ตุลาคม 2566
สอบทานล่าสุด 2 ตุลาคม 2566