หนังสือชี้ชวนโทเคนดิจิทัล

รายละเอียดโทเคนดิจิทัล
ชื่อโทเคนดิจิทัล : โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์
ผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล : บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด
วันที่ยื่น Filing version แรก : 04/01/2566
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 20/03/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทโทเคนดิจิทัล : โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนครั้งแรก
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล : บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด
 
หนังสือชี้ชวนโทเคนดิจิทัล
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
04 มกราคม 2566
20 มีนาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด 4 มิถุนายน 2566
สอบทานล่าสุด 4 มิถุนายน 2566