รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ

 

รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต ประเภท ง (ประเภทบริษัทหลักทรัพย์)
 ชื่อบริษัทที่อยู่สำนักงานใหญ่การประกอบธุรกิจ
1 บลน. เวลท์ รีพับบลิค52 อาคารธนิยะพลาซา ชั้น 14 โซนบี ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 022666698 โทรสาร 022666697
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
2 บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัดเลขที่ 942/170-171 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2660-6677 โทรสาร 0-2660-6678
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
3 บลน. เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่นเลขที่ 306 ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2101-8544 โทรสาร 0-2103-8820
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
4 บลน. ฟินโนมีนา52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้น 17 โซนดี และ ชั้น 21 โซนเอ-ซี ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0639252755 โทรสาร 0639252755
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
5 บลน. ไฟแนนเชียล ลิงค์388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น 19B/2 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 06 2825 9559 โทรสาร 06 2825 9559
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
6 บลน. ยูเนี่ยน เว็ลธ์43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ เอ 198 ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 
ประเภท ง (ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ)
7 บลน. โรโบเวลธ์เลขที่ 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ UNIT 1A ชั้น 6 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ +66 2107 1664 โทรสาร +66 2107 1664
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
8 บลน. เว็ลธ์ เมจิก383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 0-2861-5508 โทรสาร 0-2861-5508
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
9 บลน. อมุนดิ (ประเทศไทย)ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 11 ห้อง 1101เอ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2654-8305 โทรสาร 0-2654-8310
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
10 บลน. แอสเซนด์ เวลธ์89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2016 8600 ต่อ 1300 โทรสาร 0 2016 8600 ต่อ 1300
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต ประเภท ง (ประเภทสถาบันการเงินอื่น)
 ชื่อบริษัทที่อยู่สำนักงานใหญ่การประกอบธุรกิจ
1 บจ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์สอาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 2 255-257 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0-2223-2288 โทรสาร 0-2223-1333
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
2 บมจ. ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ +66 2697 5454
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
3 บมจ. ธ. ไอซีบีซี (ไทย)320 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 2351477
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
4 ธ. ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด968 อาคารเอช เอสบีซี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2614-4000 โทรสาร 0-2632-4801-2
 
ประเภท ง (ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ)
5 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต23/115-121 อาคารรอยัลซิตี้อเวนิว ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
6 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตอาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1, 20-27 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2044-4000 โทรสาร 0-2044-4032
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
7 บมจ. ไทยประกันชีวิต123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
8 บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-207-8888
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
9 บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)9/9 อาคารแอทสาทร ชั้นที่ 20-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
10 บมจ. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 18 เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 2033 9000
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
11 ธ. ออมสิน470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-299-8000
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
12 บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-612-9888
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
13 บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
14 บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
15 บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 1 โซนบี, ชั้นที่ 2 โซนบี (ชั้นลอย) , ชั้นที่ 5 โซนบี 2, ชั้นที่ 6, ชั้นที่ 14 และชั้นที่ 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
16 บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตอาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 14, 16, 26-29 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ปรับปรุงล่าสุด 3 ธันวาคม 2563
สอบทานล่าสุด 3 ธันวาคม 2563