ที่ตั้งสำนักงาน บมจ. บล. ดาโอ (ประเทศไทย)

ที่ตั้งสำนักงานผู้แทนไทยในต่างประเทศ
ลำดับที่ชื่อสาขาที่อยู่โทรศัพท์แฟกซ์
ไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ

ที่ตั้งสำนักงานบริการในประเทศ
ลำดับที่ชื่อสาขาที่อยู่โทรศัพท์แฟกซ์
1 เยาวราช (สำนักงานสาขา)ชั้น 7 อาคารแกรนด์ไชน่า 215 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 1010002-68776000-2687-7601
2 ลาดพร้าว 124 (สำนักงานสาขา)อาคารชาร์เตอร์ เฮ้าส์ ชั้น 3 ห้อง 3 เอ 23 ซอยลาดพร้าว 124 (สวัสดิการ) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1031002-934-140102-934-1676
3 ลาดพร้าว 2 (สำนักงานสาขา)23 อาคารชาร์เตอร์เฮ้าส์ ชั้น 4 ห้อง 4 บี ซอยลาดพร้าว 124 (สวัสดิการ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1031002-934-3025-802-934-3028
4 ขอนแก่น (สำนักงานสาขา)อาคารเดอะเรสซิเดนซ์ 381 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 400000-4346-84680-4346-8474
5 ชลบุรี (สำนักงานสาขา)อาคารศูนย์การค้า โอเชี่ยน เซ็นเตอร์พอยท์ ชั้น 1 894 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 200000-3828-60100-3828-6026
6 เชียงใหม่ (สำนักงานสาขา)239 อาคารจอดรถถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 502000-5322-51330-5322-5813
7 เบตง (สำนักงานสาขา)42 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 951100-7324-53060-7324-5309
8 ยะลา (สำนักงานสาขา)27/7-9 ถนนพิศาลอุทิศ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 950000-7325-55380-7325-5549
9 หาดใหญ่พลาซ่า (สำนักงานสาขา)200/325, 200/327 ชั้น 3 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า 200/315, 200/323, นิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา -- 
10 อุดรธานี (สำนักงานสาขา)59 ถนนบริเวณตลาดธนารักษ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 410000-4224-11490-4224-5567

ปรับปรุงล่าสุด 8 ธันวาคม 2565
สอบทานล่าสุด 8 ธันวาคม 2565