ที่ตั้งสำนักงาน บมจ. บล. พาย

ที่ตั้งสำนักงานผู้แทนไทยในต่างประเทศ
ลำดับที่ชื่อสาขาที่อยู่โทรศัพท์แฟกซ์
ไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ

ที่ตั้งสำนักงานบริการในประเทศ
ลำดับที่ชื่อสาขาที่อยู่โทรศัพท์แฟกซ์
1 บางนา (สำนักงานสาขา)58 อาคาร Bizzo ห้องเลขที่ B201, B202 ชั้นที่ 2 ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 102600-2001-33260-2001-3327
2 เพชรบุรีตัดใหม่ (สำนักงานสาขา)อาคารมนูญผล 1 ชั้น 6 2884 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1031002-716570002-7165713
3 ศูนย์วิจัย (สำนักงานสาขา)499/5 ชั้น 2 ห้อง 2L ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 103100-2836-0331-450-2319-0219
4 สีลม 1 (สำนักงานสาขา)อาคารสีลมคอมเพล็กส์ ห้องเลขที่ C ชั้น 19 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 105000-2231-86000-2231-8797-9
5 จันทบุรี (สำนักงานสาขา)93/1 หมู่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 220000-3960-89450-3960-8940
6 นครราชสีมา (สำนักงานสาขา)1184 ศูนย์การค้า ฮิพ พาร์ค ห้องเลขที่ 27-30 ชั้น 2 โซนซี ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000044-248-976-9 , 044-248-990-5-
7 นครศรีธรรมราช (สำนักงานสาขา)202 และ 204 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 800000-7543-21750-7543-2332

ปรับปรุงล่าสุด 1 เมษายน 2566
สอบทานล่าสุด 1 เมษายน 2566