ที่ตั้งสำนักงาน บล. เอเอสแอล จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานผู้แทนไทยในต่างประเทศ
ลำดับที่ชื่อสาขาที่อยู่โทรศัพท์แฟกซ์
ไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ

ที่ตั้งสำนักงานบริการในประเทศ
ลำดับที่ชื่อสาขาที่อยู่โทรศัพท์แฟกซ์
1 กาญจนบุรี (สำนักงานสาขา)277/106 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000034-918781, 034-918782, 034-910-100 -
2 ขอนแก่น (สำนักงานสาขา)182/104 หมู่ที่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-053557-8, 043-224103-4 -
3 เชียงใหม่ - ห้วยแก้ว (สำนักงานสาขา)เลขที่ 50/4 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300053-217-346-9052-000-376
4 สิงห์บุรี (สำนักงานสาขา)907/35 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000036-961-161-3-
5 อุดรธานี (สำนักงานสาขา)106/36 ถนนบริเวณตลาดธนารักษ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000042-119-990-3042-110-209

ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2567
สอบทานล่าสุด 22 มิถุนายน 2567