สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
รายชื่อนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

ต่ออายุทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม ของปีที่หมดอายุการให้ความเห็นชอบ

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ชื่อ - นามสกุล
หรือ
เลขที่ทะเบียน
ระบุชื่อหรือนามสกุล
ระบุเลขที่ทะเบียน 6 หลัก (XXXXXX)
 

คลิกที่ชื่อเพื่อดูรายละเอียด

หมายเหตุ
*      หมายถึง  บุคคลที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพัก
**    หมายถึง  บุคคลที่กำลังอยู่ระหว่างถูกภาคทัณฑ์ / ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน / เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สาธารณชนทราบ
***  หมายถึง  ต่ออายุทะเบียนแล้ว คลิกที่ชื่อเพื่อดูรายละเอียด

SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 21 ตุลาคม 2561
สอบทานล่าสุด 21 ตุลาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map