สถิตินักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

สถิตินักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบ (สะสม ณ สิ้นเดือน)
ประเภทการได้รับความเห็นชอบกันยายน 2561ตุลาคม 2561พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561มกราคม 2562กุมภาพันธ์ 2562มีนาคม 2562เมษายน 2562พฤษภาคม 2562มิถุนายน 2562กรกฎาคม 2562สิงหาคม 2562
รวม84,59285,35585,97786,60981,72582,06782,49282,88683,52084,01084,62485,311
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน170170172173163164163164164164166167
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์940942941948887888890893895895898904
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า353534342828282828292931
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค125126127127117118121122122122122122
นักวิเคราะห์การลงทุนอาเซี่ยน000000000101010
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน4,1153,7423,4973,4963,1593,0712,9692,9342,7342,3531,9681,968
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์42,23138,60336,41736,41532,73431,72429,91428,62526,99624,24920,16120,159
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน322322322320269268268268268266264263
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน424242423333333333333333
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้444444443535353535353535
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า897834776775680665652642627582471471
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)1818181800000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 14,7105,1915,5365,5835,4955,6325,8035,8976,1826,6727,2457,317
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 222,64126,26028,43628,50927,82228,82430,60931,90233,56336,31140,33940,434
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3169197212228236254266282305311325342
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป5,1165,7366,2366,6186,8807,1007,4407,7258,1808,5519,1019,536
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (ใช้คุณสมบัติ Experienced Staff)2193980102151172188198205205227
ผู้แนะนำการลงทุนอาเซี่ยน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า000000000000
ผู้วางแผนการลงทุน3,0153,0743,1283,1993,0853,1123,1293,1483,1903,2223,2523,292
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 000000000000

สถิตินักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบในแต่ละเดือน
ประเภทการได้รับความเห็นชอบกันยายน 2561ตุลาคม 2561พฤศจิกายน 2561ธันวาคม 2561มกราคม 2562กุมภาพันธ์ 2562มีนาคม 2562เมษายน 2562พฤษภาคม 2562มิถุนายน 2562กรกฎาคม 2562สิงหาคม 2562
รวม291897740705447401513455757644844839
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน002121010021
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์021731232036
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า000000000102
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค011001310000
นักวิเคราะห์การลงทุนอาเซี่ยน0000000001000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1174442454834494767517468
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 21372688240222732887787122
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 314301821919221727182120
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป235672534437297247372319521448627558
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (ใช้คุณสมบัติ Experienced Staff)117204122492116107022
ผู้แนะนำการลงทุนอาเซี่ยน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า000000000000
ผู้วางแผนการลงทุน115954712627171942323040
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 000000000000

SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 18 กันยายน 2562
สอบทานล่าสุด 18 กันยายน 2562