สถิตินักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

สถิตินักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบ (สะสม ณ สิ้นเดือน)
ประเภทการได้รับความเห็นชอบตุลาคม 2564พฤศจิกายน 2564ธันวาคม 2564มกราคม 2565กุมภาพันธ์ 2565มีนาคม 2565เมษายน 2565พฤษภาคม 2565มิถุนายน 2565กรกฎาคม 2565สิงหาคม 2565กันยายน 2565
รวม83,58284,04484,47979,25679,64180,22280,65681,18781,74982,17682,77983,297
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน180180180175177179179179180183183184
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์879883885856857859864867868868873876
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า272727282929292929292929
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค123123123122122122122122122123125125
นักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน181819161616161616161616
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์333333333333
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน204204204177177177177176175175175175
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน252525242424242424242424
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้282828272626262626262626
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า424242363535353535353535
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 110,21010,34810,5389,9059,96710,07010,19110,28910,37210,46210,59310,735
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 252,57252,54452,46849,13949,20749,23249,22149,28649,30649,32749,35849,331
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3352356367328331332334341341347352360
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป15,08315,41515,70614,63214,87415,31215,61215,96116,37616,66517,04717,404
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (ใช้คุณสมบัติ Experienced Staff)199199198175175174173172167165163162
ผู้แนะนำการลงทุนอาเซียน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า000000000000
ผู้วางแผนการลงทุน3,6373,6493,6663,6133,6213,6323,6503,6613,7093,7283,7773,812
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 000000000000

สถิตินักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบในแต่ละเดือน
ประเภทการได้รับความเห็นชอบตุลาคม 2564พฤศจิกายน 2564ธันวาคม 2564มกราคม 2565กุมภาพันธ์ 2565มีนาคม 2565เมษายน 2565พฤษภาคม 2565มิถุนายน 2565กรกฎาคม 2565สิงหาคม 2565กันยายน 2565
รวม432608600417523717585719679561813657
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน200122001301
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์342422531153
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า000110000000
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค000100000120
นักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน001000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 11361381909962103121988390131142
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2607355771058274131657212057
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 35713118117109101315
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป221374322213335506360466472365493404
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (ใช้คุณสมบัติ Experienced Staff)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนอาเซียน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า000000000000
ผู้วางแผนการลงทุน5121710811181148194935
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 000000000000

SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 4 ตุลาคม 2565
สอบทานล่าสุด 4 ตุลาคม 2565