สถิตินักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

สถิตินักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบ (สะสม ณ สิ้นเดือน)
ประเภทการได้รับความเห็นชอบธันวาคม 2562มกราคม 2563กุมภาพันธ์ 2563มีนาคม 2563เมษายน 2563พฤษภาคม 2563มิถุนายน 2563กรกฎาคม 2563สิงหาคม 2563กันยายน 2563ตุลาคม 2563พฤศจิกายน 2563
รวม87,83383,28283,81184,32484,52084,59984,69084,91585,35885,86686,32886,831
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน175171172173173175175175177179179179
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์925887889890889889891892893892895897
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า313130303030303029293030
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค125125125125126126126126127127128128
นักวิเคราะห์การลงทุนอาเซี่ยน111111111111111111111111
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน4747878686868686868616161
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์4,097522520509509508507506505489489489
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน258232232232232232232232232230230230
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน333030303030303030292929
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้353030303030303030303030
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า1877676757575757575747474
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 19,4039,1849,2259,2849,3099,3269,3519,3989,4639,5459,5909,676
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 256,58156,06956,10156,10256,11556,12156,12556,13856,15956,18756,22256,286
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3321330343341343348350352366381393415
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป11,34911,64612,06412,52012,67212,72012,77712,98313,30313,69714,03614,348
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (ใช้คุณสมบัติ Experienced Staff)312312309307306303303257257256255253
ผู้แนะนำการลงทุนอาเซี่ยน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า000000000000
ผู้วางแผนการลงทุน3,5163,5483,5763,5973,6023,6073,6093,6123,6333,6493,6763,695
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 000000000000

สถิตินักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบในแต่ละเดือน
ประเภทการได้รับความเห็นชอบธันวาคม 2562มกราคม 2563กุมภาพันธ์ 2563มีนาคม 2563เมษายน 2563พฤษภาคม 2563มิถุนายน 2563กรกฎาคม 2563สิงหาคม 2563กันยายน 2563ตุลาคม 2563พฤศจิกายน 2563
รวม61661062356122491106311518577528640
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน131102002200
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์232100211132
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า000000000010
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค100010001010
นักวิเคราะห์การลงทุนอาเซี่ยน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน0120000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์0940000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1366341422516244764604686
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 24524541325101127504853104
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 31017219664622201425
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป4563294764741625263227357430383404
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (ใช้คุณสมบัติ Experienced Staff)3400000000000
ผู้แนะนำการลงทุนอาเซี่ยน000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า000000000000
ผู้วางแผนการลงทุน31652821552321162719
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 000000000000

SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 3 ธันวาคม 2563
สอบทานล่าสุด 3 ธันวาคม 2563