บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล นาย เกิดเก้า พีรติยุทธ์

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน
ประเภทการได้รับความเห็นชอบวันที่ได้รับความเห็นชอบวันที่หมดอายุทะเบียน
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค01/01/256331/12/2564
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 101/01/256331/12/2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าว ก.ล.ต.
ไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ

ปรับปรุงล่าสุด 20 กันยายน 2563
สอบทานล่าสุด 20 กันยายน 2563