สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลำดับที่รายชื่อบริษัท / ที่อยู่ระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบ
1
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 0-2286-3484
Fax : 0-2286-3585
07/05/2557  -  06/05/2562
2
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด
47/569-576 ชั้นที่ 10 คอนโดมเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา หมู่ที่ 3 ถนนป๊อบปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร : +662-833-5589
Fax : +662-833-5588
20/06/2557  -  19/06/2562
3
บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารสาธรซิติ้ทาวเวอร์ (ห้อง 1308)เลขที่ 175 ชั้น 13/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +662-679-6565
Fax : +662-287-3153
06/08/2557  -  05/08/2562
4
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร : +662-753-3159
Fax : +662-753-3527
06/10/2557  -  05/10/2562
5
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2792 0089
Fax : +66 2792 0090
18/03/2558  -  17/03/2563
6
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 9 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร : +66 2717 3901
Fax : +66 2717 3902
27/10/2558  -  26/10/2563
7
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
อาคาร1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : +66 2949 1500
Fax : +66 2949 1501
01/11/2558  -  31/10/2563
8
บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด
อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1701-2 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร :
Fax :
12/11/2558  -  11/11/2563
9
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +66 2643 7100
Fax : +66 2256 0505
27/11/2558  -  26/11/2563
10
บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 10 เลขที่ 2922/198 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +662-676-0288
Fax : +662-676-0277
20/08/2559  -  19/08/2564
11
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +66 2659 8888
Fax : +66 2659 8860-1
29/08/2559  -  28/08/2564
12
บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท์ จำกัด
อาคารทีเอฟดี เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +662-676-0288
Fax : +662-676-0277
20/12/2559  -  19/12/2564
13
บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +662-168-1046
Fax : +662-168-1046
22/12/2559  -  21/12/2564
14
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 1601 เลขที่ 62 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +662-254-0441-2
Fax : +662-254-0443
26/01/2560  -  25/01/2565
15
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +662-674-6400
Fax : +662-679-5596
15/02/2560  -  14/02/2565
16
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 24 ห้อง 2401 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 081-628-9224
Fax :
20/02/2560  -  19/02/2565
17
บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-258-9212
Fax : 02-261-0170
18/10/2560  -  17/10/2565
18
บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : 02-200-9999 Ext. 3681-3682
Fax : 02-636-3545
31/10/2560  -  30/10/2565
19
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 0 2667 5555 Ext. 1660
Fax : 02-667-5590
10/11/2560  -  09/11/2565
20
บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2318 5514 Ext. 5
Fax : +66 2318 3490 Ext. 1
01/12/2560  -  30/11/2565
21
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด
อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ชั้นที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2305 9800
Fax : +66 2305 9803-4
22/05/2561  -  21/05/2566
22
บริษัท บลูเวล แอสเซท จำกัด
อาคารอับดุลราฮิม ชั้นที่ 34 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร :
Fax :
09/10/2561  -  08/10/2566

ปรับปรุงล่าสุด 21 ตุลาคม 2561
สอบทานล่าสุด 21 ตุลาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map