ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลำดับที่รายชื่อบริษัท / ที่อยู่ระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบ
1
บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
โครงการ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคารอี เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร : +66 2101 5999
Fax : +66 2101 5756
30/05/2562  -  29/05/2567
2
บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +660 2648 1611
Fax :
28/01/2562  -  27/01/2567
3
บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +662-168-1046
Fax : +662-168-1046
22/12/2559  -  21/12/2564
4
บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 10 เลขที่ 2922/198 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +662-676-0288
Fax : +662-676-0277
20/08/2559  -  19/08/2564
5
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 0 2667 5555 Ext. 1660
Fax : 02-667-5590
10/11/2560  -  09/11/2565
6
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร : +662-753-3159
Fax : +662-753-3527
06/10/2557  -  05/10/2562
7
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 9 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร : +66 2717 3901
Fax : +66 2717 3902
27/10/2558  -  26/10/2563
8
บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร :
Fax :
31/10/2560  -  30/10/2565
9
บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท์ จำกัด
อาคารทีเอฟดี เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +662-676-0288
Fax : +662-676-0277
20/12/2559  -  19/12/2564
10
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
อาคาร1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : +66 2949 1500
Fax : +66 2949 1501
01/11/2558  -  31/10/2563
11
บริษัท บลูเวล แอสเซท จำกัด
อาคารอับดุลราฮิม ชั้นที่ 34 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 2625 3166,+66 2235 8451 Ext. 8
Fax :
09/10/2561  -  08/10/2566
12
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +662-674-6400
Fax : +662-679-5596
15/02/2560  -  14/02/2565
13
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (อยู่ระหว่างพิจารณาต่ออายุให้ความเห็นชอบ)
อาคารสาธรซิติ้ทาวเวอร์ (ห้อง 1308)เลขที่ 175 ชั้น 13/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +662-679-6565
Fax : +662-287-3153
06/08/2557  -  05/08/2562
14
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด
อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ชั้นที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2305 9800
Fax : +66 2305 9803-4
22/05/2561  -  21/05/2566
15
บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-258-9212
Fax : 02-261-0170
18/10/2560  -  17/10/2565
16
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +66 2643 7100
Fax : +66 2256 0505
27/11/2558  -  26/11/2563
17
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 0-2286-3484
Fax : 0-2286-3585
07/05/2562  -  06/05/2567
18
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +66 2659 8888
Fax : +66 2659 8860-1
29/08/2559  -  28/08/2564
19
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 24 ห้อง 2401 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 081-628-9224
Fax :
20/02/2560  -  19/02/2565
20
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2792 0089
Fax : +66 2792 0090
18/03/2558  -  17/03/2563
21
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด
47/569-576 ชั้นที่ 10 คอนโดมเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา หมู่ที่ 3 ถนนป๊อบปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร : +662-833-5589
Fax : +662-833-5588
20/06/2562  -  19/06/2567
22
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2649-2000
Fax : 0-2649-2100, 0-2649-2111
09/08/2561  -  08/08/2566
23
บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 31 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : +66 2617 6465
Fax : +66 2116 4072
14/12/2561  -  13/12/2566
24
บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด
อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1701-2 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +66 2258 4515
Fax :
12/11/2558  -  11/11/2563
25
บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2318 5514 Ext. 5
Fax : +66 2318 3490 Ext. 1
01/12/2560  -  30/11/2565
26
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 1601 เลขที่ 62 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +662-254-0441-2
Fax : +662-254-0443
26/01/2560  -  25/01/2565
27
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารมิลเลนเนียทาวเวอร์ เลขที่ 62 ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1601 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +66 2254 0441 Ext. 2
Fax : +66 2254 0443
18/01/2562  -  17/01/2566

ปรับปรุงล่าสุด 18 กันยายน 2562
สอบทานล่าสุด 18 กันยายน 2562