ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลำดับที่รายชื่อบริษัท / ที่อยู่ระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบ
1
บริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร :
Fax :
28/06/2565  -  27/06/2570
2
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +66 2686 6100
Fax : +66 2670 0430
28/11/2562  -  27/11/2567
3
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0 2673 3888
Fax : 0 2673 3900
23/03/2563  -  22/03/2568
4
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด
เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +66 2305 9800
Fax : +66 2305 9803-4
22/05/2561  -  21/05/2566
5
บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ 2922198 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +662-676-0288
Fax : +662-676-0277
20/08/2564  -  19/08/2569
6
บริษัท เชส ฮอสพิทาลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 567 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0 2372 3644-7
Fax :
28/01/2563  -  27/01/2568
7
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 0 2667 5555 Ext. 1660
Fax : 02-667-5590
10/11/2560  -  09/11/2565
8
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร : +662-753-3159
Fax : +662-753-3527
06/10/2562  -  05/10/2567
9
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 9 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร : +66 2717 3901
Fax : +66 2717 3902
27/11/2563  -  26/11/2568
10
บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +660 2351 1800 Ext. 3
Fax :
28/01/2562  -  27/01/2567
11
บริษัท ดีทีพี โกลบอล รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-0050-340
Fax : 02-005-0341
23/02/2564  -  22/02/2569
12
บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 02-200-9999ต่อ3681-3683
Fax : 02-636-3545
31/10/2560  -  30/10/2565
13
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : +66 2949 1500,0 2949 1780
Fax : +66 2949 1501
Email : pvd_corporate.scbam@scb.co.th
01/11/2563  -  31/10/2568
14
บริษัท บลูเวล แอสเซท จำกัด
เลขที่ 4,45 ชั้นที่ 12 ออฟฟิศ ทีที17 เซ็นทรัลทาวเวอร์ ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 2625 3166,+66 2235 8451 Ext. 8
Fax :
09/10/2561  -  08/10/2566
15
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7, ชั้น 21, ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +662-674-6400
Fax : +662-679-5596
14/02/2565  -  13/02/2570
16
บริษัท บี แอนด์ จี รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
อาคารอินเตอร์เชนจ ชั้น 35, 399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-262-0906
Fax : 02-262-0909
13/02/2563  -  12/02/2568
17
บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้น 7 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : 0 2235 4559
Fax :
26/03/2563  -  25/03/2568
18
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 0 2483 0000
Fax :
27/11/2563  -  26/11/2568
19
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22-23 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 0 2078 1999
Fax : 0 2078 1971
06/08/2562  -  05/08/2567
20
บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-258-9212
Fax : 02-261-0170
18/10/2560  -  17/10/2565
21
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 0-2286-3484
Fax : 0-2286-3585
07/05/2562  -  06/05/2567
22
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +66 2659 8888
Fax : +66 2659 8860-1
29/08/2564  -  28/08/2569
23
บริษัท เวลเนส ฮอสพิทอลลิตี้ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ 3710 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +66 2252 6288 Ext. 21
Fax :
20/07/2563  -  19/07/2568
24
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด
ห้อง 1107 ชั้น 11 อับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : 09 4310 1810
Fax :
20/02/2565  -  19/02/2570
25
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2792 0089
Fax : +66 2792 0090
18/03/2563  -  17/03/2568
26
บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร : +66 2101 5999
Fax : +66 2101 5756
30/05/2562  -  29/05/2567
27
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด
เลขที่ 47569-576 ชั้นที่ 10 คอนโดมเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา หมู่ที่ 3 ถนนป๊อบปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร : +662-833-5589
Fax : +662-833-5588
20/06/2562  -  19/06/2567
28
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด
04/12/2562  -  03/12/2567
29
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น จี, ชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 0-2649-2000
Fax : 0-2649-2100, 0-2649-2111
09/08/2561  -  08/08/2566
30
บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 31 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : +66 2617 6465
Fax : +66 2116 4072
14/12/2561  -  13/12/2566
31
บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด
เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้อง 1701-2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +66 2258 4515
Fax :
12/11/2563  -  11/11/2568
32
บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ 204425-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2318 5514 Ext. 5
Fax : +66 2318 3490 Ext. 1
01/12/2560  -  30/11/2565
33
บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 1601 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +662-254-0441-2
Fax : +662-254-0443
26/01/2565  -  25/01/2570
34
บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเนียทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1601 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +66 2254 0441 Ext. 2
Fax : +66 2254 0443
18/01/2562  -  17/01/2566
35
บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร :
Fax :
26/01/2564  -  25/01/2569
36
บริษัท ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ห้องที่ 2907-2910 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 0 2293 0030
Fax :
10/01/2563  -  09/01/2568

ปรับปรุงล่าสุด 4 ตุลาคม 2565
สอบทานล่าสุด 4 ตุลาคม 2565