สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 25 เมษายน 2560 01:56
ตราสารทุน (จำนวนรายการที่พบ 20 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายราคาขายต่อหน่วยวันที่ Filling มีผลใช้บังคับวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายFiling
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) / บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO11.2019/04/256020/04/256024/04/2560
บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) / บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) / บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
หน่วยลงทุน (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
บริษัทจัดการผู้ดูแลผลประโยชน์ชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนจำนวน (ล้านหน่วย)มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)วันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
ไม่พบข้อมูล
ตราสารหนี้ [ข้อมูลจะแสดงเป็นระยะเวลา 14 วันหลังจากวันที่เริ่มมีการซื้อขาย] (จำนวนรายการที่พบ 96 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการมูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท) *วันที่ Filing มีผลบังคับใช้วันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายเงื่อนไขพิเศษหมายเหตุFiling
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPOหุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด 6,000.00 05/06/256023/06/2560ตั๋วเงินที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น (at call)/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.25621,500.00 18/05/256023/05/2560  
บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPOหุ้นกู้ของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 450.00 15/05/256017/05/2560  
บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัดหุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPOหุ้นกู้ของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 1,000.00 15/05/256017/05/2560  
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.25633,000.00 11/05/256016/05/2560  
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562699.00 08/05/256011/05/2560มีประกัน 
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  08/05/256011/05/2560  
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 หุ้นกู้ของบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด แล1,000.00 08/05/256011/05/2560ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2562500.00 08/05/256011/05/2560  
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562500.00 02/05/256004/05/2560  
หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)
บริษัทจัดการประเภทกองทุนชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนวันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 143KTFF14312/04/256019/04/256025/04/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 144KTFF14412/04/256019/04/256025/04/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M21KFFIF6M2124/04/256025/04/256002/05/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DDKFF6MDD21/04/256025/04/256002/05/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CTKFF1YCT21/04/256025/04/256002/05/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้CIMB-PRINCIPAL GOPP18/04/256011/05/256019/05/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยCIMB-PRINCIPAL ER 6M1720/04/256024/04/256026/04/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้TISCOJPA14/02/256010/04/256028/04/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์นSCBABS26/04/255925/04/256002/05/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME3SCBFF6ME307/04/256025/04/256002/05/2560 
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ [ข้อมูลจะแสดงเป็นระยะเวลา 7 วันหลังจากวันที่เริ่มมีการซื้อขาย] (จำนวนรายการที่พบ 55 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชื่อย่อตราสาร จำนวน (ล้านหุ้น/หน่วย)วันที่ Filing มีผลบังคับใช้วันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2560 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น ABIG42C1711A3025/04/256027/04/256004/12/2560 
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2560 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น AAP42P1711A2025/04/256027/04/256004/12/2560 
บริษัท หลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2560 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น ATHAI28C1711A110 27/04/256009/11/2560 
บริษัท หลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2560 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น ADTAC28C1710A130 27/04/256012/10/2560 
บริษัท หลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2560 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น BPTTE28C1709B50 27/04/256014/09/2560 
บริษัท หลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2560 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น APTG28C1709A80 27/04/256014/09/2560 
บริษัท หลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2560 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น ACK28C1710A200 27/04/256012/10/2560 
บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น BBTS06C1903B2524/04/256026/04/256028/03/2562 
บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2562 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น CBTS06C1903C2524/04/256026/04/256004/04/2562 
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2560 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น ACHG13C1712A5024/04/256025/04/256028/12/2560