สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 28 พฤษภาคม 2560 04:14
ตราสารทุน (จำนวนรายการที่พบ 24 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายราคาขายต่อหน่วยวันที่ Filling มีผลใช้บังคับวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายFiling
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมหุ้นสามัญIPO    
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) / บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) / บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) / บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นสามัญIPO    
หน่วยลงทุน (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) (จำนวนรายการที่พบ 0 รายการ)
บริษัทจัดการผู้ดูแลผลประโยชน์ชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนจำนวน (ล้านหน่วย)มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)วันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
ไม่พบข้อมูล
ตราสารหนี้ [ข้อมูลจะแสดงเป็นระยะเวลา 14 วันหลังจากวันที่เริ่มมีการซื้อขาย] (จำนวนรายการที่พบ 70 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ประเภทการเสนอขายชื่อเฉพาะหุ้นกู้/โครงการมูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย (ล้านบาท) *วันที่ Filing มีผลบังคับใช้วันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายเงื่อนไขพิเศษหมายเหตุFiling
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563800.00 19/06/256021/06/2560  
บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 1,200.00 15/06/256020/06/2560  
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 2,500.00 13/06/256015/06/2560  
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562700.00 13/06/256015/06/2560  
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") 350.0025/05/256005/06/256007/06/2560  
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") 300.0025/05/256005/06/256007/06/2560  
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") 350.0025/05/256005/06/256007/06/2560  
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวPOหุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด 6,000.0026/05/256005/06/256023/06/2560ตั๋วเงินที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น (at call)/ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด 
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)หุ้นกู้ (Debenture) - ระยะยาวII/HNWหุ้นกู้ของ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25671,000.00 05/06/256006/06/2560  
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)ตั๋วเงิน (Note) - ระยะสั้นII/HNWตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) อายุไม่เกิน 270 วัน2,000.00 31/05/256030/05/2561  
หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) (จำนวนรายการที่พบ 16 รายการ)
บริษัทจัดการประเภทกองทุนชื่อกองทุนชื่อย่อกองทุนวันที่อนุมัติจัดตั้งวันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้KF-JPSCAP26/04/256024/05/256031/05/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทย SET50KT-SET5013/01/256022/05/256029/05/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 150KTFF15019/05/256024/05/256030/05/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผลKF-JPSCAPD28/04/256024/05/256031/05/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DHKFF6MDH19/05/256023/05/256029/05/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CXKFF1YCX19/05/256023/05/256029/05/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME7SCBFF6ME711/05/256023/05/256029/05/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE9SCBFF1YE911/05/256023/05/256029/05/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5SCBFI3Y519/05/256023/05/256029/05/2560 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัดกองทุนรวมกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M7T-FixFIF6M719/05/256023/05/256029/05/2560 
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ [ข้อมูลจะแสดงเป็นระยะเวลา 7 วันหลังจากวันที่เริ่มมีการซื้อขาย] (จำนวนรายการที่พบ 126 รายการ)
ผู้ออกหลักทรัพย์/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชื่อย่อตราสาร จำนวน (ล้านหุ้น/หน่วย)วันที่ Filing มีผลบังคับใช้วันที่เริ่มการเสนอขายวันที่สิ้นสุดการขายหมายเหตุFiling
บริษัท หลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น ACBG07C1802A5025/05/256001/06/256002/03/2561 
บริษัท หลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น ACPAL07C1802A50 01/06/256002/03/2561 
บริษัท หลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น AKBAN07C1802A50 01/06/256002/03/2561 
บริษัท หลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น AKCE07C1802A50 01/06/256002/03/2561 
บริษัท หลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น AKTB07C1802A50 01/06/256002/03/2561 
บริษัท หลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น APTT07C1802A50 01/06/256002/03/2561 
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2560 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น AAAV01C1711A92 01/06/256006/12/2560 
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2560 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น AAAV01P1711A48 01/06/256006/12/2560 
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2560 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น AADVA01C1710A53 01/06/256003/11/2560 
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2560 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น AADVA01P1710A35 01/06/256003/11/2560