สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 27 November 2022 06:07

Company Profile AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company is a provider of domestic factoring service, which is short-term financing service provided by means of discounting of receivables. The Company aims the target in the electronic devices industry, electronics, telecommunications, consumer goods and industries related to health and beauty, etc.
ManagementPosition
1.Mr. SORASIT SOONTORNKESCHAIRMAN / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. CHANON CHOTEVIJITCHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
3.Mr. AKRAWIT SOOKSAICHIEF EXECUTIVE OFFICE / DIRECTOR
4.Mrs. LADAVAN TANATANITDIRECTOR
5.Mrs. NALINEE NGAMSETTAMASDIRECTOR
6.MR. VISIT VONGRUAMLARPDIRECTOR
7.Mrs. NONGLUK CHANTARASOMBATDIRECTOR
8.Mr. KUNAKORN MAKCHAIDEEINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
9.Mrs. YAJAI PATTANASUKWASUNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
10.Mr. POONSAK THIAPAIRATINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.ADM. NAVAPOL DAMRONGPONGINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
ที่อยู่245 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.10230
เบอร์โทรศัพท์0-2915-5656
เบอร์โทรสาร 
URLwww.tongkahharbour.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนายสมชาย    ไกรสุทธิวงศ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2022 
(01/01/22 
-30/09/22) 
9M/2021 
(01/01/21 
-30/09/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Revenue From Operations168.47132.16196.34200.71224.96
 - Interest Income134.23103.19156.23159.64177.20
  - From Loan Receivables134.23103.19156.23159.62177.20
 - Brokerage Fee Income-----
 - Revenue From Operations - Others-----
 Total Revenue168.79143.29197.83209.94230.61
Costs-----
(Reversal Of) Expected Credit Losses10.14-3.79-1.88-21.60
Selling And Administrative Expenses79.1376.26100.37109.87105.48
Fees And Service Expenses-----
EBIT79.5270.8299.3592.37103.53
Net Profit : Owners Of The Parent38.7236.3549.5242.7142.16
EPS (B.)0.020.020.030.030.03
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2022 
(01/01/22 
-30/09/22) 
9M/2021 
(01/01/21 
-30/09/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Operating Cash Flow311.31374.56-20.06349.1518.22
Investing Cash Flow-0.85-0.98-0.67-4.52-0.14
Financing Cash Flow-241.02-314.4958.20-333.25-68.06
Net Cash Flow69.4559.0937.4711.38-49.97
Statement of Financial Position (MB.)9M/2022 
(01/01/22 
-30/09/22) 
9M/2021 
(01/01/21 
-30/09/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Cash169.43121.6199.9962.5251.14
Investment Net-----
Net Loans and Accured Int.1,967.771,770.382,175.511,822.422,461.39
 - Loans & Receivables1,967.771,770.382,175.511,822.422,461.39
Assets Forclosed-Net-----
PP&E Net1.110.800.681.396.76
Total Assets2,173.171,932.952,311.542,176.842,556.46
Borrowings & Deposits1,420.001,231.001,648.001,523.001,852.00
Total Liabilities1,603.701,375.361,780.781,655.602,028.09
Authorized Capital400.00400.00400.00400.00400.00
Paid-Up Capital400.00400.00400.00400.00400.00
Premium (Discount) on Share Capital75.8475.8475.8475.8475.84
Retained Earnings (Deficit)93.2281.3454.5044.9952.13
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Shareholders' Equity569.47557.59530.76521.24528.38
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 Nov 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)1,600.00 1,600.00 1,600.00 
Market Cap (MB.)1,520.00 1,840.00 1,136.00 
Price (B./share)0.95 1.15 0.71 
BVPS (B./Share)0.36 0.35 0.34 
P/BV (X)2.67 3.30 2.10 
P/E (X)29.30 36.09 27.09 
Turnover Ratio (%)172.91 94.31 1.08 
Value Trade/Day (MB.)17.89 7.35 0.04 
Beta0.66 0.64 0.61 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)-17.39 61.97 9.23 
Dividend Yield (%)2.63 1.83 3.52 
Payout Ratio0.77 1.44 0.80 
Dividend PolicyNot less than 50% of net profit after deduction of all reserves as specified in the Article of Association and by law

CG Score 2022 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of July 7, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 26 November 2022