สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 May 2022 15:10

Company Profile AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company is a provider of domestic factoring service, which is short-term financing service provided by means of discounting of receivables. The Company aims the target in the electronic devices industry, electronics, telecommunications, consumer goods and industries related to health and beauty, etc.
Top 10 Major Shareholders(@08 Mar 2022)Share%
1.บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)1,144,751,09971.55
2.นาย KULLAWUT VIRATMALEE90,439,8005.65
3.นาย ณัฐพล จุฬางกูร65,820,1004.11
4.บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด46,672,0002.92
5.นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร39,980,9002.50
6.นาย คุณากร เมฆใจดี16,000,0001.00
7.MR. NATEE RONGKARATTANAKUL11,536,1000.72
8.นาง เดือนอนงค์ เหล่าภราดรชัย9,600,0000.60
9.บริษัท Thai NVDR Company Limited6,926,4000.43
10.MR. WIWAT KONGKASAI5,400,0000.34
ManagementPosition
1.Mr. SORASIT SOONTORNKESCHAIRMAN / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. CHANON CHOTEVIJITCHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
3.Mr. AKRAWIT SOOKSAICHIEF EXECUTIVE OFFICE / DIRECTOR
4.Mrs. PORNPILAI BURASAIMANAGING DIRECTOR
5.Mrs. LADAVAN TANATANITDIRECTOR
6.Mrs. NALINEE NGAMSETTAMASDIRECTOR
7.MR. VISIT VONGRUAMLARPDIRECTOR
8.Mrs. NONGLUK CHANTARASOMBATDIRECTOR
9.Mr. KUNAKORN MAKCHAIDEEINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
10.Mrs. YAJAI PATTANASUKWASUNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mr. POONSAK THIAPAIRATINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.ADM. NAVAPOL DAMRONGPONGINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressNo. 319 Chamchuri Square, 17 Floors, Phayathai Road, Pathumwan District Bangkok10330
Phone0-2657-6222
Fax0-2657-6244, 0-2657-6245
URLhttp://www.airafactoring.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางสาวกฤษติกานต์  ผาคำ
เลขานุการบริษัทน.ส.วัฑรา    อรุณ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Revenue From Operations55.0044.63196.34200.71224.96
 - Interest Income43.3735.02156.23159.64177.20
  - From Loan Receivables37.7935.02156.23159.62177.20
 - Brokerage Fee Income-----
 - Revenue From Operations - Others-----
 Total Revenue55.2748.48197.83209.94230.61
Costs-----
(Reversal Of) Expected Credit Losses1.78-2.21-1.88-21.60
Selling And Administrative Expenses25.5924.64100.37109.87105.48
Fees And Service Expenses-----
EBIT27.9126.0599.3592.37103.53
Net Profit : Owners Of The Parent14.2813.9449.5242.7142.16
EPS (B.)0.010.010.030.030.03
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Operating Cash Flow15.25191.76-20.06349.1518.22
Investing Cash Flow-0.58-0.67-0.67-4.52-0.14
Financing Cash Flow-29.33-207.9558.20-333.25-68.06
Net Cash Flow-14.66-16.8737.4711.38-49.97
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Cash85.3345.6599.9962.5251.14
Investment Net-----
Net Loans and Accured Int.2,185.031,892.852,175.511,822.422,461.39
 - Loans & Receivables2,185.031,892.852,175.511,822.422,461.39
Assets Forclosed-Net-----
PP&E Net0.701.080.681.396.76
Total Assets2,305.951,984.662,311.542,176.842,556.46
Borrowings & Deposits1,623.001,350.001,648.001,523.001,852.00
Total Liabilities1,760.911,449.481,780.781,655.602,028.09
Authorized Capital400.00400.00400.00400.00400.00
Paid-Up Capital400.00400.00400.00400.00400.00
Premium (Discount) on Share Capital75.8475.8475.8475.8475.84
Retained Earnings (Deficit)68.7858.9354.5044.9952.13
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Shareholders' Equity545.03535.18530.76521.24528.38
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)1,600.00 1,600.00 1,600.00 
Market Cap (MB.)1,856.00 1,840.00 1,136.00 
Price (B./share)1.16 1.15 0.71 
BVPS (B./Share)0.34 0.35 0.34 
P/BV (X)3.41 3.30 2.10 
P/E (X)37.23 36.09 27.09 
Turnover Ratio (%)161.22 94.31 1.08 
Value Trade/Day (MB.)41.09 7.35 0.04 
Beta0.75 0.64 0.61 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)0.87 61.97 9.23 
Dividend Yield (%)2.16 1.83 3.52 
Payout Ratio0.80 1.44 0.80 
Dividend PolicyNot less than 50% of net profit after deduction of all reserves as specified in the Article of Association and by law

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 May 2022