สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 July 2019 04:01

Company Profile AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Real Estate
Top 10 Major Shareholders(@09 May 2019)Share%
1.นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน670,047,56121.30
2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด348,702,02111.08
3. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT224,007,3467.12
4. STATE STREET EUROPE LIMITED87,522,6602.78
5.กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล78,495,0002.50
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED75,048,8642.39
7.นาย จรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา68,892,3002.19
8.นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร62,509,6661.99
9.นาย ชาญชัย ไกรฤทธิชัย61,600,0601.96
10.นาง ศิริรัตน์ วิภวศุภกร48,873,2131.55
ManagementPosition
1.Mr. NARIS CHAIYASOOTCHAIRMAN OF THE BOARD
2.Mr. ANUPHONG ASSAVABHOKHINCHIEF EXECUTIVE OFFICER / VICE CHAIRMAN
3.Miss KITTIYA PONGPUJANEEGULDIRECTOR
4.Mr. VISANU SUCHATLUMPONGDIRECTOR
5.Mr. PICHET VIPAVASUPHAKORNDIRECTOR
6.Mr. SIRIPONG SOMBUTSIRIDIRECTOR
7.Mr. WASON NARUENATPAISANDIRECTOR
8.MR. PORNWUT SARASININDEPENDENT DIRECTOR
9.Mr. NONTACHIT TULAYANONDAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
10.Mr. KOSOL SURIYAPORNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mr. SOMYOD SUTEERAPORNCHAIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mr. YOKPORN TANTISAWETRATINDEPENDENT DIRECTOR
13.Mr. PHANPORN DABBARANSICHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressOCEAN TOWER 1, FLOOR 18, 170/57, RACHADAPISEK ROAD, KHLONG TOEI Bangkok10110
Phone0-2261-2518-22, 0-2261-2285-7
Fax0-2261-2548-9
URLwww.apthai.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์น.ส.  ศุกลรัตน์  รุ่งเจริญทรัพย์
เลขานุการบริษัทนายประมาศ    ขวัญชื้น
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales7,654.495,611.8627,700.3722,175.6620,253.15
Other Income145.607.1864.44173.70194.41
Total Revenues8,093.115,619.0428,890.0922,851.0920,818.40
COGs5,229.503,629.5218,338.9414,261.8713,292.40
SG&A1,500.841,029.985,730.684,543.084,011.84
Total Expenses6,741.944,587.2624,133.7118,813.6517,308.13
EBITDA1,376.361,052.334,842.154,105.353,564.42
Depre. & Amor.25.1920.5585.7767.9154.15
EBIT1,351.171,031.784,756.384,037.443,510.27
Net Profit1,078.13809.043,865.413,157.102,702.56
EPS (B.)0.340.261.231.000.86
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow-953.72-2,107.16-2,930.70-6,392.36-396.91
Investing Cash Flow-181.14-184.07-465.44-1,001.73-135.96
Financing Cash Flow2,533.662,399.013,293.247,361.441,198.68
Net Cash Flow1,398.79107.78-102.90-32.65665.81
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash2,350.041,161.95951.261,054.171,086.82
A/R Net330.30295.61376.38390.3639.84
Inventories42,621.9138,199.4241,149.1235,424.6230,742.69
Current Assets46,982.1040,549.2043,279.5537,740.6133,118.45
PP&E Net434.84260.24407.74265.1194.23
Total Assets53,092.8947,074.6649,283.6643,936.0437,789.97
OD6,261.396,884.003,184.635,661.851,990.84
A/P Net2,367.201,374.501,617.151,232.11924.16
Current portion of LT4,000.383,400.363,850.373,300.364,450.00
Current Liabilities15,108.2513,764.3811,247.0912,491.409,720.95
Non-Current Liabilities12,416.4510,870.1513,657.269,811.628,645.09
Total Liabilities27,524.7024,634.5324,904.3522,303.0318,366.03
Authorized Capital3,145.913,145.913,145.913,145.913,145.91
Paid-Up Capital3,145.903,145.903,145.903,145.903,145.90
Premium (Discount) on Share Capital89.4289.4289.4289.4289.42
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)22,346.8219,210.2621,157.4418,401.3316,188.00
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity25,582.1222,445.5724,392.7521,636.6419,423.31
Minority Interest-13.93-5.44-13.44-3.630.62
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)3,145.90 3,145.90 3,145.90 
Market Cap (MB.)25,481.79 18,875.40 28,784.98 
Price (B./share)8.10 6.00 9.15 
BVPS (B./Share)8.13 7.45 6.45 
P/BV (X)1.00 0.81 1.42 
P/E (X)6.16 4.42 9.40 
Turnover Ratio (%)43.35 80.69 75.84 
Value Trade/Day (MB.)75.42 88.34 77.38 
Beta1.10 0.91 0.94 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)35.00 -34.43 22.00 
Dividend Yield (%)4.94 5.83 3.28 
Payout Ratio0.30 0.26 0.31 
Dividend PolicyNot more than 50% of its net profits for each year

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 July 2019