สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 May 2022 14:29

Company Profile ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company operates all types of automobiles hire purchase and personal loan, sale and hire purchase back service, floor plan financing, auto registration and transfers, tax renewal and insurance facilitation service. The first subsidiary operates machinery and vehicles leasing and hire purchase and domestic and international factoring and machinery and vehicle registration, transfer and tax renewal services. The second subsidiary operates insurance broker services.
Top 10 Major Shareholders(@04 Mar 2022)Share%
1. CHAILEASE FINANCE CO.,LTD.193,256,48836.61
2. CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED62,698,84811.88
3. BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED38,784,4897.35
4.บริษัท Thai NVDR Company Limited37,256,3737.06
5.บริษัท ไชยลีส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด10,127,2411.92
6.นาย ชาตรี โสภณพนิช9,218,3971.75
7.MISS PAKAVADEE SAMPHANT7,416,4001.41
8.บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)5,044,2910.96
9.กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล3,551,8300.67
10.กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ3,506,4260.66
ManagementPosition
1.Mr. AMNUAY VIRAVANHONORARY CHAIRMAN
2.Mr. TZE-TING YANGCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
3.Mr. LAI-WANG TANGMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
4.Mr. TIENTAVEE SARATONDIRECTOR
5.Mr. FONG-LONG CHENDIRECTOR
6.Mr. YING - CHIH LIAODIRECTOR
7.Mr. JUI-HSIN CHENDIRECTOR
8.Mr. CHIA-HUNG WANGDIRECTOR
9.Mr. PRADIT SAWATTANANONDINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
10.Mr. ANANT SVATTANANONINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mr. KASEM AKANESUWANINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mrs. SUPRIYA KUANDACHAKUPTINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
13.Mrs. PATIMA CHAVALITINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressSATHORN CITY TOWER BUILDING, FLOOR 24, 175 SOUTH SATHORN ROAD, THUNGMAHAMEK, SATHON Bangkok10120
Phone0-2679-6226, 0-2679-6262
Fax0-2679-6241-3
URLwww.ask.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนายดนัย  ลาภาวิวัฒน์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations1,295.53963.414,394.503,573.443,295.66
 - Interest Income1,111.19829.503,807.943,183.902,912.67
  - From Loan Receivables140.1292.33453.453,183.90185.14
 - Brokerage Fee Income-----
 - Revenue From Operations - Others20.8321.4376.8090.89382.82
 Total Revenue1,301.05967.144,414.383,595.613,345.86
Costs-----
(Reversal Of) Expected Credit Losses290.5199.16816.72-467.00
Selling And Administrative Expenses275.37272.481,049.22988.10944.58
Fees And Service Expenses-----
EBIT735.17595.502,548.442,050.221,934.28
Net Profit : Owners Of The Parent351.04276.201,202.80883.06869.53
EPS (B.)0.670.782.622.512.47
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow-3,059.66-2,052.66-9,126.91-1,988.33-4,209.17
Investing Cash Flow-5.530.19-10.25-36.38-31.45
Financing Cash Flow3,045.692,005.549,213.541,962.044,478.53
Net Cash Flow-19.50-46.9476.39-62.68237.91
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash451.81347.98471.30394.92457.60
Investment Net----19.31
Net Loans and Accured Int.4,511.503,183.334,476.702,796.881,937.53
 - Loans & Receivables4,511.503,183.334,476.702,796.881,937.53
Assets Forclosed-Net163.2489.99122.0795.98141.44
PP&E Net154.31165.89157.68170.45165.19
Total Assets60,317.8647,465.3856,668.6944,930.6641,815.01
Borrowings & Deposits7,279.5514,084.789,466.9313,831.8816,869.55
Total Liabilities50,681.1441,524.9447,413.4739,262.9836,391.05
Authorized Capital2,639.221,759.502,639.221,759.501,759.50
Paid-Up Capital2,639.221,759.482,639.221,759.481,759.48
Premium (Discount) on Share Capital2,824.82715.422,824.82715.42715.42
Retained Earnings (Deficit)4,154.463,467.213,803.433,191.012,944.88
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Shareholders' Equity9,636.735,940.449,255.215,667.685,423.96
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)527.84 527.84 351.90 
Market Cap (MB.)21,773.54 23,357.07 7,812.08 
Price (B./share)41.25 44.25 20.15 
BVPS (B./Share)18.26 16.89 15.54 
P/BV (X)2.26 2.62 1.43 
P/E (X)17.04 21.62 8.65 
Turnover Ratio (%)24.76 105.36 48.33 
Value Trade/Day (MB.)61.63 64.11 13.00 
Beta0.96 0.72 0.84 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)-6.78 119.57 -12.94 
Dividend Yield (%)2.76 2.56 7.75 
Payout Ratio0.47 0.55 0.67 
Dividend PolicyNot less than 40 percent but not more than 70 percent of the amount that can be paid after the Company?s net profit from operations (with additional conditions)

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 May 2022