สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 01:25

Company Profile BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PCL.

Please enter search criteria
Search Company

BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PCL.

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
Storage and Aircraft Refuelling Services
Top 10 Major Shareholders(@03 May 2019)Share%
1.บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)143,983,12522.59
2.บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)60,537,0009.50
3.บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)45,000,0007.06
4.บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)45,000,0007.06
5.บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด45,000,0007.06
6.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)31,500,0004.94
7.บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด16,000,0002.51
8.บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด12,750,0002.00
9.บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด12,750,0002.00
10.บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด12,750,0002.00
ManagementPosition
1.Mr. PALAKORN SUWANRATHCHAIRMAN OF THE BOARD / INDEPENDENT DIRECTOR
2.M.R. SUPADIS DISKULEXECUTIVE CHAIRMAN / DIRECTOR
3.Mr. PRAKOBKIAT NINNADPRESIDENT / DIRECTOR
4.Mr. PERATAK AUTADEJDIRECTOR
5.Mr. NITINAI SIRISMATTHAKARNDIRECTOR
6.Mr. RUNGROJ SIVACHANDIRECTOR
7.Sqn.Ldr. PONGTORN THEPKANJANADIRECTOR
8.Mr. SURACHAI PIENCHAROENSAKDIRECTOR
9.Mr. KONGSIAM CHINWANNODIRECTOR
10.Mr. PUTTIPONG PRASARTTONG-OSOTHDIRECTOR
11.Mr. PACHARA YUTIDHAMMADAMRONGINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
12.MR. VISUT MONTRIWATINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
13.Mr. PIPAT PURNANANDAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
14.Mr. ASWIN KONGSIRIINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address171/2 Kamphaeng Phet 6 Road, Sub-Distict Don Mueang, Khet Don Mueang Bangkok10210
Phone0-2834-8900
Fax0-2834-8999
URLwww.bafsthai.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์น.ส.พิศพงศ์  จันทรานนท์
เลขานุการบริษัทนางปานดาว    สุขยางค์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales999.47966.163,754.343,581.313,564.69
Other Income31.8111.4252.2758.89146.83
Total Revenues1,031.28977.583,806.603,640.213,711.52
COGs387.71378.161,658.941,606.001,546.33
SG&A148.31131.19611.78583.76578.55
Total Expenses536.08509.352,270.732,189.762,124.89
EBITDA634.15606.942,096.442,008.462,124.67
Depre. & Amor.138.95138.71560.56558.01538.03
EBIT495.20468.231,535.871,450.451,586.64
Net Profit347.92322.651,050.59970.591,097.12
EPS (B.)0.550.511.651.521.72
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow550.82519.741,838.491,981.041,604.50
Investing Cash Flow-704.18-1,055.19-4,217.22-3,438.99-1,215.09
Financing Cash Flow430.19815.372,429.47-1,236.532,469.22
Net Cash Flow276.82279.9250.74-2,694.482,858.63
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash1,781.251,733.581,504.441,453.694,148.23
A/R Net373.33372.52380.07353.06357.85
Inventories47.2629.5239.6433.6832.50
Current Assets3,053.742,937.822,736.932,556.114,837.34
PP&E Net11,759.188,119.3711,353.857,204.194,891.91
Total Assets16,967.9213,620.8216,290.3712,414.4012,157.85
OD-----
A/P Net232.24338.34406.21430.30219.64
Current portion of LT400.52439.53344.33515.98509.53
Current Liabilities868.21976.11919.871,078.19854.94
Non-Current Liabilities7,898.494,748.677,517.533,766.493,931.70
Total Liabilities8,766.705,724.788,437.404,844.684,786.65
Authorized Capital637.50637.50637.50637.50637.50
Paid-Up Capital637.50637.50637.50637.50637.50
Premium (Discount) on Share Capital434.98434.98434.98434.98434.98
Other Surplus (Deficit)410.08410.08410.08410.08410.08
Retained Earnings (Deficit)5,342.305,069.684,994.384,747.034,574.14
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity6,824.856,552.226,476.936,229.586,056.69
Minority Interest1,376.371,343.821,376.041,340.151,314.51
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)637.50 637.50 637.50 
Market Cap (MB.)22,790.49 20,878.00 29,802.95 
Price (B./share)35.75 32.75 46.75 
BVPS (B./Share)10.71 9.88 9.55 
P/BV (X)3.34 3.32 4.90 
P/E (X)21.18 20.24 29.03 
Turnover Ratio (%)4.34 23.78 10.27 
Value Trade/Day (MB.)7.42 23.16 11.33 
Beta0.52 0.69 0.54 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)9.16 -29.95 28.97 
Dividend Yield (%)3.83 3.82 3.21 
Payout Ratio0.81 0.78 0.93 
Dividend PolicyNot less than 50% of net profit after tax, legal reserve and other reserves, which no less that 10%, calculated from the net profit of Company?s financial statement only

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019