สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 04:53

Company Profile BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
A 120-KBD oil refinery, sales and distribution of refined products (retail and wholesale), and automotive care businesses
Top 10 Major Shareholders(@29 Aug 2019)Share%
1. สำนักงานประกันสังคม203,417,69714.77
2. กระทรวงการคลัง137,442,7679.98
3.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)100,936,8007.33
4.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)100,936,8007.33
5. Thai NVDR Company Limited91,454,2506.64
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED32,835,2282.38
7. AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 130,000,0692.18
8.บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)23,056,2001.67
9.กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล22,045,4001.60
10. STATE STREET EUROPE LIMITED19,245,2111.40
ManagementPosition
1.Mr. PICHAI CHUNHAVAJIRACHAIRMAN / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. CHAIWAT KOVAVISARACHPRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
3.Mr. SURIN CHIRAVISITVICE CHAIRMAN
4.Mr. PRASERT SINSUKPRASERTDIRECTOR
5.Mr. PRASONG POONTANEATDIRECTOR
6.Mr. ANUCHIT ANUCHITANUKULDIRECTOR
7.Mr. SUTHI SUKOSOLDIRECTOR
8.Mr. SUTHEP WONGVORAZATHEINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
9.GEN. VITCH DEVAHASDININDEPENDENT DIRECTOR
10.ADM. SUCHEEP WHOUNGMAITREEINDEPENDENT DIRECTOR
11.Pol.Lt.Gen. CHAIWAT CHOTIMAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Lt.Gen. THAMMANOON WITHEEINDEPENDENT DIRECTOR
13.Mr. PORAMETEE VIMOLSIRIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
14.MRS. PRISANA PRAHARNKHASUKINDEPENDENT DIRECTOR
15.Mr. TEERAPONG WONGSIWAWILASINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong Bangkok10260
Phone0-2335-8888
Fax0-2335-8000
URLhttp://www.bangchak.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางเสาวภาพ  สุเมฆศรี
เลขานุการบริษัทนางสาว  ภควดี    จรรยาเพศ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales140,342.54143,244.40192,025.32172,138.24144,705.29
Other Income713.821,599.741,892.032,495.681,174.02
Total Revenues141,408.48145,076.73194,171.35175,449.33145,900.28
COGs133,127.35132,236.97180,594.37158,595.55132,809.35
SG&A5,347.945,227.507,375.717,164.036,188.75
Total Expenses138,480.01138,224.10188,898.16167,551.22138,998.10
EBITDA6,629.3510,456.2210,175.4813,033.5711,636.55
Depre. & Amor.3,700.893,603.594,902.295,135.464,734.38
EBIT2,928.466,852.645,273.197,898.116,902.18
Net Profit1,111.884,009.342,462.885,778.244,773.38
EPS (B.)0.812.911.794.203.47
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow4,872.94347.825,950.0313,851.3313,287.74
Investing Cash Flow-9,462.76-3,312.79-9,099.58-18,960.42-8,154.47
Financing Cash Flow-169.19-294.684,724.93-3,761.226,391.16
Net Cash Flow-4,759.01-3,259.651,575.38-8,870.3111,524.43
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash6,496.406,898.9911,550.6210,105.8819,286.65
A/R Net9,915.6911,897.136,968.517,511.397,212.72
Inventories15,600.3419,320.4215,134.9315,720.3914,560.47
Current Assets34,481.1739,604.2937,596.0636,290.9444,150.50
PP&E Net50,570.5248,098.9348,876.7548,049.1446,461.89
Total Assets122,321.13115,323.67117,368.62114,110.48101,782.86
OD7,152.835,742.595,004.254,046.187,444.02
A/P Net12,761.3314,244.326,680.2510,016.0811,858.77
Current portion of LT5,155.646,318.146,215.712,218.013,697.38
Current Liabilities29,014.4527,664.4225,503.6123,869.3626,076.01
Non-Current Liabilities44,518.5635,688.9242,327.4538,109.1431,798.32
Total Liabilities73,533.0263,353.3367,831.0661,978.5057,874.33
Authorized Capital1,376.921,376.921,376.921,376.921,376.92
Paid-Up Capital1,376.921,376.921,376.921,376.921,376.92
Premium (Discount) on Share Capital11,157.4611,157.4611,157.4611,157.4611,157.46
Other Surplus (Deficit)2,742.632,730.012,730.392,700.511,802.29
Retained Earnings (Deficit)27,304.1229,146.0427,607.1027,984.5125,084.74
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity41,756.1745,103.3342,714.9745,649.6539,542.74
Minority Interest7,031.946,867.016,822.596,482.334,365.80
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)1,376.92 1,376.92 1,376.92 
Market Cap (MB.)36,144.23 38,553.85 43,717.31 
Price (B./share)26.25 28.00 31.75 
BVPS (B./Share)30.33 30.33 32.76 
P/BV (X)0.85 0.91 0.97 
P/E (X)N/A N/A 8.10 
Turnover Ratio (%)10.28 56.33 77.73 
Value Trade/Day (MB.)118.42 92.13 161.91 
Beta1.16 1.09 0.91 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-6.25 -11.81 -22.09 
Dividend Yield (%)5.22 4.87 6.77 
Payout RatioN/A N/A 0.50 
Dividend PolicyNot less than 30 percent of net profit after deduction of allocation of legal reserve. However, this is subject to the economic situation (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020