สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 01:36

Company Profile BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
A 120-KBD oil refinery, sales and distribution of refined products (retail and wholesale), and automotive care businesses
Top 10 Major Shareholders(@07 Mar 2019)Share%
1. สำนักงานประกันสังคม202,417,69714.70
2. กระทรวงการคลัง137,442,7679.98
3.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด103,446,6417.51
4.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)100,936,8007.33
5.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)100,936,8007.33
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED35,208,9982.56
7. STATE STREET EUROPE LIMITED30,925,2692.25
8. AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P30,000,0692.18
9.บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)23,056,2001.67
10.กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล22,045,4001.60
ManagementPosition
1.Mr. PICHAI CHUNHAVAJIRACHAIRMAN / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. CHAIWAT KOVAVISARACHPRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
3.Mr. SURIN CHIRAVISITVICE CHAIRMAN
4.Mr. PRASERT SINSUKPRASERTDIRECTOR
5.Mr. PRASONG POONTANEATDIRECTOR
6.Mr. ANUCHIT ANUCHITANUKULDIRECTOR
7.Mr. SUTHEP WONGVORAZATHEINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
8.GEN. VITCH DEVAHASDININDEPENDENT DIRECTOR
9.ADM. SUCHEEP WHOUNGMAITREEINDEPENDENT DIRECTOR
10.Pol.Lt.Gen. CHAIWAT CHOTIMAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Lt.Gen. THAMMANOON WITHEEINDEPENDENT DIRECTOR
12.Mr. PORAMETEE VIMOLSIRIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
13.MRS. PRISANA PRAHARNKHASUKINDEPENDENT DIRECTOR
14.Mr. TEERAPONG WONGSIWAWILASINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong Bangkok10260
Phone0-2335-8888
Fax0-2335-8000
URLhttp://www.bangchak.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางเสาวภาพ  สุเมฆศรี
เลขานุการบริษัทนางสาว  ภควดี    จรรยาเพศ
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales45,535.3344,225.59192,025.32172,138.24144,705.29
Other Income204.81247.241,892.032,495.681,174.02
Total Revenues45,897.4644,565.00194,171.35175,449.33145,900.28
COGs43,354.7340,897.47180,594.37158,595.55132,809.35
SG&A1,721.031,660.437,375.717,164.036,188.75
Total Expenses45,091.4142,639.44188,898.16167,551.22138,998.10
EBITDA2,016.073,164.0610,175.4813,033.5711,636.55
Depre. & Amor.1,210.021,238.504,902.295,135.464,734.38
EBIT806.051,925.565,273.197,898.116,902.18
Net Profit213.951,146.202,462.885,778.244,773.38
EPS (B.)0.160.831.794.203.47
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow1,917.57-1,124.295,950.0313,851.3313,287.74
Investing Cash Flow-2,688.54-1,154.92-9,099.58-18,960.42-8,154.47
Financing Cash Flow-604.80-753.514,724.93-3,761.226,391.16
Net Cash Flow-1,375.77-3,032.721,575.38-8,870.3111,524.43
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash10,036.277,027.0711,550.6210,105.8819,286.65
A/R Net9,794.666,955.896,968.517,511.397,212.72
Inventories19,600.1317,475.3515,134.9315,720.3914,560.47
Current Assets40,664.7133,083.1937,596.0636,290.9444,150.50
PP&E Net49,977.0747,915.7048,876.7548,049.1446,461.89
Total Assets122,016.17109,391.45117,368.62114,110.48101,782.86
OD4,797.443,875.475,004.254,046.187,444.02
A/P Net15,489.289,192.056,680.2510,016.0811,858.77
Current portion of LT6,306.802,241.976,215.712,218.013,697.38
Current Liabilities30,157.9019,827.3425,503.6123,869.3626,076.01
Non-Current Liabilities41,983.0837,830.4242,327.4538,109.1431,798.32
Total Liabilities72,140.9857,657.7667,831.0661,978.5057,874.33
Authorized Capital1,376.921,376.921,376.921,376.921,376.92
Paid-Up Capital1,376.921,376.921,376.921,376.921,376.92
Premium (Discount) on Share Capital11,157.4611,157.4611,157.4611,157.4611,157.46
Other Surplus (Deficit)2,731.242,714.252,730.392,700.511,802.29
Retained Earnings (Deficit)27,783.1029,130.8027,607.1027,984.5125,084.74
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity42,888.2345,054.4042,714.9745,649.6539,542.74
Minority Interest6,986.976,679.296,822.596,482.334,365.80
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)1,376.92 1,376.92 1,376.92 
Market Cap (MB.)42,684.62 43,717.31 56,109.62 
Price (B./share)31.00 31.75 40.75 
BVPS (B./Share)31.15 32.76 30.93 
P/BV (X)1.00 0.97 1.32 
P/E (X)27.89 8.10 10.16 
Turnover Ratio (%)28.24 77.73 109.36 
Value Trade/Day (MB.)93.53 161.91 229.18 
Beta0.74 0.91 1.01 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)-2.36 -22.09 21.64 
Dividend Yield (%)4.35 6.77 4.42 
Payout Ratio1.21 0.50 0.45 
Dividend PolicyNot less than 30 percent of net profit after deduction of allocation of legal reserve. However, this is subject to the economic situation (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019