สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 May 2022 16:02

Company Profile BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
Oil refinery and trading business, marketing business, green power business, bio-based products business, Natural Resource Business and Business Development
Top 10 Major Shareholders(@03 Mar 2022)Share%
1. สำนักงานประกันสังคม198,307,69714.40
2.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)136,586,3009.92
3.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)136,586,3009.92
4.บริษัท Thai NVDR Company Limited114,549,5288.32
5. กระทรวงการคลัง65,543,7674.76
6.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว43,587,6003.17
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED39,867,3982.90
8.นาง SOMSONG LAPANANRAT26,733,7001.94
9.บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)24,154,7001.75
10.บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)19,238,0001.40
ManagementPosition
1.Mr. PICHAI CHUNHAVAJIRACHAIRMAN / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. SUTHEP WONGVORAZATHEVICE CHAIRMAN
3.Mr. CHAIWAT KOVAVISARACHPRESIDENT AND GROUP CHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
4.Mr. CHANROEN PHOTHIYODDIRECTOR
5.Miss KULAYA TANTITEMITDIRECTOR
6.Mr. BOONCHOB SUTHAMANUSWONGDIRECTOR
7.GEN. SONGWIT NOONPACKDEEINDEPENDENT DIRECTOR
8.Pol.Lt.Gen. CHAIWAT CHOTIMAINDEPENDENT DIRECTOR
9.Pol.Lt.Gen. SAMRAN NUALMAINDEPENDENT DIRECTOR
10.Mr. PORAMETEE VIMOLSIRIINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
11.Mr. PRASONG POONTANEATINDEPENDENT DIRECTOR
12.MRS. PRISANA PRAHARNKHASUKINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
13.Mr. ACHPORN CHARUCHINDAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
14.Mr. CHAOVALIT EKABUTINDEPENDENT DIRECTOR
15.Mr. NARIN KALAYANAMITINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address2098 M Tower Building, 8th Floor, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Tai, Phra Khanong Bangkok10260
Phone0-2335-8888
Fax0-2335-8000
URLhttp://www.bangchak.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางเสาวภาพ  สุเมฆศรี
เลขานุการบริษัทน.ส.วรรณสิริ  ตรงตระกูลวงศ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations69,055.3841,230.27199,417.00136,450.29190,488.59
Other Income349.78141.721,278.74532.53337.18
Total Revenues69,405.1641,371.99200,695.74136,982.82190,983.67
Costs56,801.4036,625.91175,744.43132,122.13180,256.90
Selling And Administrative Expenses1,669.351,446.637,153.077,141.037,613.80
Total Cost And Expenses58,637.6237,666.31184,801.75142,528.76187,904.97
EBITDA13,953.555,183.8824,722.151,432.089,289.16
Depre. & Amor.2,266.921,670.548,074.886,821.375,031.83
EBIT11,686.633,513.3416,647.28-5,389.284,257.33
Net Profit : Owners Of The Parent4,356.322,283.507,623.79-6,967.071,731.57
EPS (B.)3.121.595.25-5.501.18
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow2,985.152,089.6416,980.166,339.586,749.27
Investing Cash Flow10,595.03-4,344.28-5,839.92-6,353.06-14,554.18
Financing Cash Flow839.35-1,319.13-1,018.7214,566.693,712.16
Net Cash Flow14,419.54-3,573.7710,121.5214,553.21-4,092.76
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents46,686.1318,330.2432,021.7721,651.087,275.81
A/R Net18,211.348,158.9915,233.586,401.8311,072.59
Inventories28,063.3114,107.8218,497.0216,162.3515,835.05
Current Assets100,267.5646,469.9669,372.1747,295.6037,620.86
PP&E Net70,016.9154,670.0169,233.3465,654.0055,709.14
Non-Current Assets120,192.55102,246.01132,413.14101,026.9990,167.13
Total Assets220,460.11148,715.98201,785.31148,322.59127,787.98
OD535.002,751.141,256.613,975.325,051.00
A/P Net22,744.129,534.3715,650.8412,277.1613,446.86
Current portion of LT12,031.355,558.749,463.895,174.135,198.19
Current Liabilities45,742.9521,888.1934,105.3725,502.1527,083.06
Non-Current Liabilities95,517.4064,650.9098,120.6164,504.0241,889.88
Total Liabilities141,260.3686,539.09132,225.9890,006.1768,972.94
Authorized Capital1,376.921,376.921,376.921,376.921,376.92
Paid-Up Capital1,376.921,376.921,376.921,376.921,376.92
Premium (Discount) on Share Capital11,157.4611,157.4611,157.4611,157.4611,157.46
Retained Earnings (Deficit)33,219.5625,582.3828,863.2523,099.9327,731.96
Treasury Stock505.41505.41505.41505.41431.86
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity3,179.122,063.932,619.1111,235.2511,767.33
 - Surplus (Deficits)3,928.293,442.083,332.553,441.392,742.87
Shareholders' Equity58,384.5249,617.4853,467.1046,365.9651,603.93
Minority Interest20,815.2312,559.4016,092.2211,950.467,211.11
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)1,376.92 1,376.92 1,376.92 
Market Cap (MB.)44,750.00 34,767.31 28,364.62 
Price (B./share)32.50 25.25 20.60 
BVPS (B./Share)43.00 38.38 34.50 
P/BV (X)0.76 0.66 0.60 
P/E (X)4.55 5.60 N/A 
Turnover Ratio (%)58.42 115.95 65.20 
Value Trade/Day (MB.)262.57 172.63 76.07 
Beta1.04 1.62 1.33 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)28.71 22.57 -26.43 
Dividend Yield (%)6.15 1.58 3.92 
Payout Ratio0.28 0.31 N/A 
Dividend PolicyNot less than 30 percent of net profit after deduction of allocation of legal reserve. However, this is subject to the economic situation (with additional conditions)

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 May 2022