สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 01:48

Company Profile B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
A holding company holding shares in other companies of which core business is generation and sale of electricity and steam as well as in other relevant commercial activities, in Thailand and other countries
Top 10 Major Shareholders(@14 Mar 2019)Share%
1. B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD.886,002,00033.99
2.นาย ฮาราลด์ ลิงค์633,399,70024.30
3.บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด235,997,7509.05
4. ASIAN DEVELOPMENT BANK123,000,0004.72
5.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว44,465,2001.71
6.น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์28,350,0001.09
7.บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)28,191,5001.08
8.บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)26,735,6001.03
9.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด23,722,0760.91
10.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2519,520,1000.75
ManagementPosition
1.Mr. HARALD LINKCHAIRMAN
2.Mrs. PREEYANAT SOONTORNWATAPRESIDENT / DIRECTOR
3.Miss CAROLINE LINKDIRECTOR
4.Mr. SOMKIAT SIRICHATCHAIDIRECTOR
5.Mrs. KATEVALEE NAPASABINDEPENDENT DIRECTOR
6.Mrs. ANCHALEE CHAVANICHINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRPERSON OF THE AUDIT COMMITTEE
7.Mr. ANUSORN SANGNIMNUANINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Mrs. SUNEE SORNCHAITANASUKINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressNo. 5 Grungthepgreetha Road, Hua Mhark, Bang Kapi Bangkok10240
Phone0-2710-3400
Fax0-2379-4245
URLhttp://www.bgrimmpower.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทม.ล.  กนิษฐา  เทวกุล
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales10,256.768,155.6736,585.1031,482.1827,746.87
Other Income59.1521.86459.74187.02256.98
Total Revenues10,346.138,227.8237,226.8631,924.9528,264.86
COGs8,557.736,437.6629,732.1524,742.4522,060.49
SG&A349.16309.341,408.511,263.081,099.95
Total Expenses8,906.896,840.3431,146.3226,043.9023,160.45
EBITDA2,417.672,122.399,421.568,843.247,625.61
Depre. & Amor.978.43734.913,341.012,962.192,521.20
EBIT1,439.241,387.486,080.555,881.045,104.42
Net Profit532.40722.561,862.812,126.711,380.25
EPS (B.)0.200.280.710.960.93
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow2,144.121,349.917,658.027,505.436,771.64
Investing Cash Flow-4,796.53-754.14-9,973.28-4,803.90-13,055.22
Financing Cash Flow1,533.71-1,693.56-3,290.017,310.369,562.49
Net Cash Flow-1,118.70-1,097.79-5,605.2610,011.893,278.91
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash11,424.4617,028.7412,559.7318,209.468,322.13
A/R Net6,964.455,137.206,121.524,669.944,262.30
Inventories977.40880.06979.08877.92818.66
Current Assets25,260.1924,773.3823,821.7625,837.4616,614.82
PP&E Net69,607.2352,184.3962,350.3851,469.8546,993.80
Total Assets110,161.0589,015.81100,636.0489,240.8476,046.55
OD3,000.00100.00--195.77
A/P Net5,891.093,826.465,581.044,491.903,614.58
Current portion of LT2,117.534,790.721,957.984,669.732,943.41
Current Liabilities11,615.999,081.988,189.179,447.367,076.08
Non-Current Liabilities70,008.9652,988.6864,707.7454,049.7057,436.40
Total Liabilities81,624.9562,070.6772,896.9263,497.0664,512.48
Authorized Capital5,400.005,400.005,400.005,400.005,400.00
Paid-Up Capital5,213.805,213.805,213.805,213.803,780.00
Premium (Discount) on Share Capital9,644.049,644.049,644.049,644.04-
Other Surplus (Deficit)----169.36-
Retained Earnings (Deficit)5,413.574,914.024,881.164,201.402,195.65
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity19,669.9319,279.0019,253.4618,653.255,900.16
Minority Interest8,866.177,666.148,485.677,090.525,633.91
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)2,606.90 2,606.90 2,606.90 
Market Cap (MB.)93,848.40 69,082.85 74,948.38 
Price (B./share)36.00 26.50 28.75 
BVPS (B./Share)7.55 7.33 7.00 
P/BV (X)4.77 3.62 4.11 
P/E (X)56.11 31.53 47.90 
Turnover Ratio (%)45.54 114.05 155.44 
Value Trade/Day (MB.)290.86 333.19 812.08 
Beta1.29 1.40 1.89 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)35.85 -7.83 79.69 
Dividend Yield (%)0.89 1.13 N/A 
Payout Ratio0.50 0.54 
Dividend PolicyNot less than 40.0% of the adjusted profit (net profit not including unrealized gain or loss on exchange rate) after tax under the consolidated financial statements after deduction of legal reserve(with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019