สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 05:06

Company Profile ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
The Company operates as a holding company with its main business in 1) Operating power plants and supply electricity through independent power producer (IPP) and small power producers (SPP), 2) Providing operation, maintenance, engineering and construction services to power plants, petrochemical plants, oil refineries and other industries
Top 10 Major Shareholders(@06 Sep 2019)Share%
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย133,773,66225.41
2. TEPDIA Generating B.V.126,054,17823.94
3. Thai NVDR Company Limited61,956,02311.77
4. STATE STREET EUROPE LIMITED13,627,7552.59
5. สำนักงานประกันสังคม12,529,5002.38
6.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว10,336,4001.96
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED9,357,1201.78
8.กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/255,409,4001.03
9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC4,849,9120.92
10.นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ4,588,0000.87
ManagementPosition
1.Mr. KULIT SOMBATSIRICHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
2.Mr. JAKGRICH PIBULPAIROJPRESIDENT / DIRECTOR
3.Mr. SHUNICHI TANAKADIRECTOR
4.Mr. WISAK WATANASAPDIRECTOR
5.Mr. PATANA SANGSRIROUJANADIRECTOR
6.Mr. TOSHIRO KUDAMADIRECTOR
7.Mr. NAOKI TSUTSUMIDIRECTOR
8.Mr. TOMOYUKI OCHIAIDIRECTOR
9.Mr. THEPPARAT THEPPITAKDIRECTOR
10.Mrs. JARUWAN RUANGSWADIPONGINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
11.Mr. PAISAN MAHAPUNNAPORNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mr. ANYA KHANTHAVITINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
13.Mrs. NUALNOI TREERATINDEPENDENT DIRECTOR
14.Mr. BORDIN RASSAMEETHESINDEPENDENT DIRECTOR
15.Mr. PASU LOHARJUNINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressEGCO TOWER,222 MOO 5,VIBHAVADI RANGSIT ROAD, THUNGSONGHONG, LAK SI Bangkok10210
Phone0-2998-5000, 0-2998-5999
Fax0-2955-0956-9
URLhttp://www.egco.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางจารุนัน  โชคเจริญวานิช
เลขานุการบริษัทนาง    กุลกนก    เหลืองสร้อยทอง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales28,572.5725,929.3035,522.2030,017.9622,794.42
Other Income2,083.9716,319.2417,224.552,268.212,065.39
Total Revenues35,870.8946,808.0258,235.1638,058.7130,921.90
COGs21,585.0419,334.4326,606.1021,331.8414,840.14
SG&A2,088.421,987.975,475.672,905.233,050.95
Total Expenses23,980.1121,322.4032,170.9025,830.7917,891.09
EBITDA14,197.8027,846.7629,229.4815,093.0415,410.74
Depre. & Amor.2,307.012,361.143,165.222,865.122,379.92
EBIT11,890.7825,485.6326,064.2612,227.9213,030.82
Net Profit10,520.3821,753.8221,072.8811,818.288,320.80
EPS (B.)19.9841.3240.0322.4515.81
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow8,107.878,126.5411,253.4611,019.809,159.17
Investing Cash Flow-16,932.5535,025.3431,588.54-2,896.24-17,046.79
Financing Cash Flow-4,018.20-13,779.81-15,714.06-5,167.393,696.06
Net Cash Flow-12,842.8829,372.0827,127.932,956.17-4,191.56
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash20,690.8737,092.7734,876.636,786.804,487.43
A/R Net5,556.225,614.505,795.895,012.963,758.48
Inventories2,838.383,154.133,004.172,521.732,300.42
Current Assets36,944.6252,814.0251,353.0439,542.8119,998.04
PP&E Net52,945.9358,769.8156,361.3561,723.5562,419.99
Total Assets208,168.16207,733.48206,427.81200,332.54197,254.50
OD45.75145.44121.361,150.00-
A/P Net3,096.443,667.634,081.193,244.452,140.31
Current portion of LT13,433.155,498.7227,225.639,782.927,973.86
Current Liabilities20,154.7011,670.2033,945.1517,471.6613,393.39
Non-Current Liabilities84,425.0094,620.3971,632.3196,004.41101,263.44
Total Liabilities104,579.70106,290.59105,577.46113,476.07114,656.83
Authorized Capital5,300.005,300.005,300.005,300.005,300.00
Paid-Up Capital5,264.655,264.655,264.655,264.655,264.65
Premium (Discount) on Share Capital8,601.308,601.308,601.308,601.308,601.30
Other Surplus (Deficit)-171.32-171.32-171.32153.954,165.37
Retained Earnings (Deficit)95,162.9088,971.2888,290.3472,218.4363,941.46
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity102,975.30100,828.60100,239.3886,238.3381,972.78
Minority Interest613.16614.28610.97618.15624.89
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)526.46 526.46 526.46 
Market Cap (MB.)157,939.50 172,680.52 130,563.32 
Price (B./share)300.00 328.00 248.00 
BVPS (B./Share)195.60 195.60 191.52 
P/BV (X)1.53 1.68 1.29 
P/E (X)16.05 17.55 5.54 
Turnover Ratio (%)8.11 59.76 46.99 
Value Trade/Day (MB.)431.68 402.40 233.99 
Beta0.58 0.53 0.72 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-8.54 32.26 14.81 
Dividend Yield (%)3.17 2.90 2.82 
Payout Ratio0.36 0.36 0.21 
Dividend PolicyApproximately 40% of the consolidated net profit after tax (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020