สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 July 2019 03:48

Company Profile GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company is a holding company with a portfolio of electricity, steam and chilled water generating projects and other related businesses with Gulf VTP Co., Ltd. (GVTP) being the core company.
Top 10 Major Shareholders(@03 May 2019)Share%
1.นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี755,999,99435.44
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH255,302,00211.97
3. GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED223,515,00010.48
4. GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.159,000,0027.45
5.บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด100,000,0024.69
6. ASIAN DEVELOPMENT BANK64,000,0003.00
7. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC59,003,1002.77
8.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด56,982,0342.67
9.ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)47,500,0002.23
10.บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)40,000,0001.88
ManagementPosition
1.Mr. VISET CHOOPIBANCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR
2.Mr. SARATH RATANAVADICHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
3.Mrs. PORNTIPA CHINVETKITVANITPRESIDENT / DIRECTOR
4.Mr. BOONCHAI THIRATIDIRECTOR
5.Miss YUPAPIN WANGVIWATDIRECTOR
6.Mrs. CHOTIKUL SOOKPIROMKASEMDIRECTOR
7.Mr. KASEM SNIDVONGS NA AYUDHYAINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
8.Mr. VINIT TANGNOIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. SANTI BOONPRAKUBINDEPENDENT DIRECTOR
10.Mrs. RAWEPORN KUHIRUNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mr. SOMMAI PHASEEINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address87 M Thai Tower 11th floor All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok10330
Phone0-2080-4499
Fax0-2080-4455
URLwww.gulf.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนางสาวฉัตรตะวัน  ไชยะกุล  
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales6,554.043,435.5617,181.124,350.44240.99
Other Income366.78656.72432.651,191.84149.11
Total Revenues7,815.895,392.2520,229.239,523.941,826.67
COGs4,990.592,530.0012,680.753,286.25235.06
SG&A366.08230.171,489.59957.39593.66
Total Expenses5,356.662,760.1814,170.354,243.63860.74
EBITDA2,953.132,923.277,450.545,650.81970.46
Depre. & Amor.493.90291.201,391.66370.504.53
EBIT2,459.222,632.086,058.895,280.31965.93
Net Profit1,292.691,707.743,028.133,451.42417.56
EPS (B.)0.610.801.423.181.59
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow347.75511.152,401.68-716.65-1,152.86
Investing Cash Flow-5,413.85-7,460.89-16,143.82-16,426.20-34,738.74
Financing Cash Flow5,801.291,874.0110,218.2534,601.4937,183.00
Net Cash Flow735.20-5,075.74-3,523.8917,458.651,291.39
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash17,433.6415,144.8816,698.4620,222.172,765.57
A/R Net4,466.032,314.153,516.091,659.7535.91
Inventories82.195.2849.690.85-
Current Assets27,502.5924,383.6425,865.5524,943.804,329.45
PP&E Net73,362.4055,549.1267,664.2450,547.1329,912.93
Total Assets130,367.83105,871.21123,668.66100,651.9459,815.60
OD--880.00572.00-
A/P Net2,085.021,022.091,680.25797.01-
Current portion of LT2,427.783,517.088,444.282,460.259,240.84
Current Liabilities10,797.688,915.3518,408.297,046.9612,007.01
Non-Current Liabilities72,730.6254,752.9560,472.1254,256.7344,026.20
Total Liabilities83,528.2963,668.3078,880.4161,303.6956,033.21
Authorized Capital10,666.5010,666.5010,666.5010,666.503,100.00
Paid-Up Capital10,666.5010,666.5010,666.5010,666.502,795.00
Premium (Discount) on Share Capital20,889.3020,889.3020,889.3020,889.30-
Other Surplus (Deficit)1,173.511,173.51808.431,073.331,163.36
Retained Earnings (Deficit)5,465.413,729.294,172.722,021.55-1,409.18
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity37,678.1736,305.5036,536.9434,564.812,321.06
Minority Interest9,161.365,897.418,251.304,783.441,461.33
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)2,133.30 2,133.30 2,133.30 
Market Cap (MB.)271,995.75 173,863.95 138,664.50 
Price (B./share)127.50 81.50 65.00 
BVPS (B./Share)17.66 16.96 N/A 
P/BV (X)7.22 4.80 
P/E (X)104.09 50.30 59.53 
Turnover Ratio (%)46.62 100.37 40.06 
Value Trade/Day (MB.)755.81 628.19 2,765.81 
Beta1.19 1.41 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)56.44 25.38 44.44 
Dividend Yield (%)0.94 0.49 N/A 
Payout Ratio0.98 0.25 
Dividend PolicyAt least 30.0% of the Company?s separate net profits (after taxes), subject to meeting the legal reserve requirement under the PLCA and contractual obligations under relevant financing agreements (with additional conditions)

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 July 2019