สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 May 2022 15:03

Company Profile HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET) and DJSI
Business 4/
Business
The Company is the retail business in home improvement segment by selling goods and providing complete range of services relating to construction, refurbishment, addition, renovation, improvment of buildings, houses, and residencial places through One Stop Shopping Home Center under the trade name of HomePro which is the Company's trademark.
Top 10 Major Shareholders(@21 Apr 2022)Share%
1.บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,975,878,43230.23
2. Quality Houses Public Company Limited2,613,023,09819.87
3.บริษัท Thai NVDR Company Limited1,094,765,9208.32
4.นาย นิติ โอสถานุเคราะห์665,764,8625.06
5.นาย มานิต อุดมคุณธรรม268,989,1972.05
6. สำนักงานประกันสังคม266,510,8122.03
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON242,176,6611.84
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED224,746,2981.71
9. STATE STREET EUROPE LIMITED178,837,9671.36
10.บริษัท SARASIN COMPANY LIMITED167,557,9711.27
ManagementPosition
1.Mr. ANANT ASAVABHOKHINCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
2.MR. MANIT UDOMKUNATUMCHAIRMAN OF EXECUTIVE DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. KHUNAWUT THUMPOMKULMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
4.Mr. NAPORN SUNTHORNCHITCHAROENDIRECTOR
5.Mr. RUTT PHANIJPHANDDIRECTOR
6.Mrs. SUWANNA BHUDDHAPRASARTDIRECTOR
7.Mr. ACHAWIN ASAVABHOKINDIRECTOR
8.Mr. WEERAPUN UNGSUMALEEDIRECTOR
9.Mr. BOONSOM LERDHIRUNWONGINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
10.Mr. THAVEEVAT TATIYAMANEEKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mr. CHANIN ROONSAMRARNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.MR. PORNWUT SARASININDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address31 Prachachuennonthaburi Rd., Bangkhen, Amphoe Muang Nonthaburi11000
Phone0-2832-1000
Fax0-2832-1400
URLwww.homepro.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายรักษ์พงศ์  อรุณวัฒนา
เลขานุการบริษัทนางสาววรรณี    จันทามงคล
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations16,171.8415,376.9561,791.0759,873.9365,253.31
Other Income500.68455.612,134.721,875.062,170.56
Total Revenues16,674.4615,835.3963,925.7961,765.4367,423.88
Costs11,819.5411,341.8545,534.1744,151.8847,299.15
Selling And Administrative Expenses2,869.832,686.4711,325.5910,956.5312,097.91
Total Cost And Expenses14,689.3714,035.0856,883.0555,116.5859,414.84
EBITDA2,758.042,600.6910,250.659,830.5810,951.05
Depre. & Amor.772.96800.383,207.913,181.742,942.01
EBIT1,985.081,800.317,042.746,648.848,009.04
Net Profit : Owners Of The Parent1,510.941,362.475,440.525,154.706,176.59
EPS (B.)0.110.100.410.390.47
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow1,817.652,247.547,825.418,362.888,375.38
Investing Cash Flow-660.98-353.04-1,673.08-3,144.81-3,016.64
Financing Cash Flow-1,020.25287.29-4,915.31-4,797.48-8,729.03
Net Cash Flow136.412,181.791,237.02420.58-3,370.29
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents4,685.605,479.044,545.973,282.692,859.98
A/R Net1,332.721,318.551,674.871,769.381,912.40
Inventories12,875.1311,612.7312,572.2010,344.5610,421.26
Current Assets19,045.5918,856.9218,920.2115,828.3215,689.84
PP&E Net27,387.5328,284.0927,584.1728,741.1632,806.18
Non-Current Assets39,551.8439,709.9839,666.1440,262.4536,359.11
Total Assets58,597.4358,566.8958,586.3556,090.7752,048.96
OD197.571,748.421,231.831,248.71280.74
A/P Net13,085.7013,651.1813,972.6213,050.3114,069.08
Current portion of LT6,324.252,069.963,182.504,075.176,020.21
Current Liabilities21,892.2319,765.0920,510.6820,610.0022,289.27
Non-Current Liabilities12,300.7515,852.4915,185.2313,915.538,621.61
Total Liabilities34,192.9835,617.5835,695.9134,525.5330,910.88
Authorized Capital13,151.2013,151.2013,151.2013,151.2013,151.20
Paid-Up Capital13,151.2013,151.2013,151.2013,151.2013,151.20
Premium (Discount) on Share Capital646.32646.32646.32646.32646.32
Retained Earnings (Deficit)10,632.969,186.709,122.017,824.237,401.98
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-26.03-34.91-29.10-56.51-61.42
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity24,404.4522,949.3122,890.4321,565.2421,138.08
Minority Interest0.000.000.000.000.00
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)13,151.20 13,151.20 13,151.20 
Market Cap (MB.)192,007.49 190,692.37 180,171.41 
Price (B./share)14.60 14.50 13.70 
BVPS (B./Share)1.86 1.60 1.52 
P/BV (X)7.87 9.06 9.00 
P/E (X)34.35 36.60 33.63 
Turnover Ratio (%)23.17 48.12 49.02 
Value Trade/Day (MB.)517.04 369.80 374.20 
Beta0.96 0.99 1.20 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)0.69 5.84 -14.38 
Dividend Yield (%)2.19 2.07 2.77 
Payout Ratio0.75 0.81 0.76 
Dividend PolicyNot less than 40% of the net profit

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 May 2022