สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 01:21

Company Profile HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET) and DJSI
Business 4/
Business
The Company is the retail business in home improvement segment by selling goods and providing complete range of services relating to construction, refurbishment, addition, renovation, improvment of buildings, houses, and residencial places through One Stop Shopping Home Center under the trade name of HomePro which is the Company's trademark.
Top 10 Major Shareholders(@22 Apr 2019)Share%
1.บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,975,878,43230.23
2.บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,613,023,09819.87
3.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด806,493,0506.13
4.นาย นิติ โอสถานุเคราะห์621,415,7624.73
5. สำนักงานประกันสังคม408,809,4123.11
6.นาย มานิต อุดมคุณธรรม293,991,9972.24
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED250,797,7081.91
8. AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P189,700,0801.44
9. STATE STREET EUROPE LIMITED178,939,5911.36
10. บริษัท สารสิน จำกัด167,557,9711.27
ManagementPosition
1.MR. MANIT UDOMKUNATUMCHAIRMAN OF EXECUTIVE DIRECTOR / DIRECTOR
2.Mr. KHUNAWUT THUMPOMKULMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. NAPORN SUNTHORNCHITCHAROENDIRECTOR
4.Mr. RUTT PHANIJPHANDDIRECTOR
5.Mrs. SUWANNA BUDDHAPRASARTDIRECTOR
6.Mr. ACHAWIN ASAVABHOKINDIRECTOR
7.Mr. WEERAPUN UNGSUMALEEDIRECTOR
8.Mr. BOONSOM LERDHIRUNWONGINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
9.Mr. THAVEEVAT TATIYAMANEEKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
10.Mr. CHANIN ROONSAMRARNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.MR. PORNWUT SARASININDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address31 Prachachuennonthaburi Rd., Bangkhen, Amphoe Muang Nonthaburi11000
Phone0-2832-1000
Fax0-2832-1400
URLwww.homepro.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายรักษ์พงศ์  อรุณวัฒนา
เลขานุการบริษัทนางสาววรรณี    จันทามงคล
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales16,057.7115,373.8363,556.0459,888.3258,634.23
Other Income495.30526.502,493.874,346.172,509.84
Total Revenues16,553.0115,900.3366,049.9164,234.4961,144.07
COGs11,724.6910,884.2444,644.2144,049.7642,404.65
SG&A2,968.673,384.1114,039.6713,745.5813,128.92
Total Expenses14,695.1214,268.7758,727.7257,800.0555,545.47
EBITDA2,572.482,388.7210,386.689,500.288,503.55
Depre. & Amor.714.59757.163,064.493,065.842,904.95
EBIT1,857.881,631.567,322.196,434.445,598.60
Net Profit1,419.841,248.475,612.624,886.394,125.20
EPS (B.)0.110.090.430.370.31
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow2,227.381,979.288,724.977,525.557,005.34
Investing Cash Flow-760.54-487.87-2,869.67-3,232.91-4,968.74
Financing Cash Flow-132.30950.91-2,124.93-5,495.22-1,051.59
Net Cash Flow1,334.542,442.323,730.36-1,202.58985.02
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash7,575.874,946.716,237.752,504.913,720.58
A/R Net1,732.181,569.741,998.621,796.561,895.48
Inventories10,386.769,868.5910,245.4510,342.999,671.54
Current Assets20,232.1916,974.2619,006.2615,241.6815,900.18
PP&E Net29,248.1729,186.2129,327.1929,422.4729,539.71
Total Assets56,064.6652,617.0954,811.3550,949.3551,746.23
OD309.64294.78340.18341.141,507.40
A/P Net13,859.6113,126.8014,370.5314,084.9314,031.58
Current portion of LT6,809.822,803.426,911.913,804.764,757.19
Current Liabilities23,463.7118,833.2923,651.2120,377.7822,491.41
Non-Current Liabilities11,262.3913,901.1011,246.0511,936.7711,764.45
Total Liabilities34,726.1032,734.3934,897.2632,314.5534,255.86
Authorized Capital13,151.2013,151.2013,151.2013,151.2013,151.20
Paid-Up Capital13,151.2013,151.2013,151.2013,151.2013,151.20
Premium (Discount) on Share Capital646.32646.32646.32646.32646.32
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)7,597.466,153.346,177.624,904.873,748.59
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity21,338.5619,882.7019,914.0918,634.7917,490.37
Minority Interest0.000.000.000.000.00
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)13,151.20 13,151.20 13,151.20 
Market Cap (MB.)226,200.61 199,898.21 168,335.33 
Price (B./share)17.20 15.20 12.80 
BVPS (B./Share)1.62 1.39 1.30 
P/BV (X)10.60 10.97 9.84 
P/E (X)39.11 36.66 35.97 
Turnover Ratio (%)23.76 44.77 35.88 
Value Trade/Day (MB.)384.68 346.78 207.72 
Beta0.72 0.77 1.29 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)13.16 18.75 25.49 
Dividend Yield (%)2.03 2.04 2.11 
Payout Ratio0.80 0.80 0.76 
Dividend PolicyNot less than 40% of the net profit

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019