สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 04:24

Company Profile HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET) and DJSI
Business 4/
Business
The Company is the retail business in home improvement segment by selling goods and providing complete range of services relating to construction, refurbishment, addition, renovation, improvment of buildings, houses, and residencial places through One Stop Shopping Home Center under the trade name of HomePro which is the Company's trademark.
Top 10 Major Shareholders(@11 Sep 2019)Share%
1.บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,975,878,43230.23
2. QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED2,613,023,09819.87
3. Thai NVDR Company Limited961,111,9257.31
4.นาย นิติ โอสถานุเคราะห์621,415,7624.73
5. สำนักงานประกันสังคม368,310,1122.80
6.นาย มานิต อุดมคุณธรรม269,989,1972.05
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED258,035,9941.96
8. STATE STREET EUROPE LIMITED241,374,3751.84
9. AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 1189,700,0801.44
10. SARASIN COMPANY LIMITED167,557,9711.27
ManagementPosition
1.MR. MANIT UDOMKUNATUMCHAIRMAN OF EXECUTIVE DIRECTOR / DIRECTOR
2.Mr. KHUNAWUT THUMPOMKULMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. NAPORN SUNTHORNCHITCHAROENDIRECTOR
4.Mr. RUTT PHANIJPHANDDIRECTOR
5.Mrs. SUWANNA BUDDHAPRASARTDIRECTOR
6.Mr. ACHAWIN ASAVABHOKINDIRECTOR
7.Mr. WEERAPUN UNGSUMALEEDIRECTOR
8.Mr. BOONSOM LERDHIRUNWONGINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
9.Mr. THAVEEVAT TATIYAMANEEKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
10.Mr. CHANIN ROONSAMRARNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.MR. PORNWUT SARASININDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address31 Prachachuennonthaburi Rd., Bangkhen, Amphoe Muang Nonthaburi11000
Phone0-2832-1000
Fax0-2832-1400
URLwww.homepro.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายรักษ์พงศ์  อรุณวัฒนา
เลขานุการบริษัทนางสาววรรณี    จันทามงคล
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales48,997.9047,157.4663,556.0459,888.3258,634.23
Other Income1,496.001,701.542,493.874,346.172,509.84
Total Revenues50,493.8948,859.0066,049.9164,234.4961,144.07
COGs35,681.0133,317.6144,644.2144,049.7642,404.65
SG&A9,026.1410,393.5414,039.6713,745.5813,128.92
Total Expenses44,721.1743,729.1458,727.7257,800.0555,545.47
EBITDA7,965.227,410.2010,386.689,500.288,503.55
Depre. & Amor.2,192.502,280.343,064.493,065.842,904.95
EBIT5,772.725,129.867,322.196,434.445,598.60
Net Profit4,428.723,926.855,612.624,886.394,125.20
EPS (B.)0.340.300.430.370.31
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow6,203.026,404.388,724.977,525.557,005.34
Investing Cash Flow-2,402.14-1,970.93-2,869.67-3,232.91-4,968.74
Financing Cash Flow-7,715.19-6,040.83-2,124.93-5,495.22-1,051.59
Net Cash Flow-3,914.31-1,607.393,730.36-1,202.58985.02
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash2,314.88897.646,237.752,504.913,720.58
A/R Net1,558.761,654.591,998.621,796.561,895.48
Inventories9,838.029,699.4210,245.4510,342.999,671.54
Current Assets14,214.7212,803.5619,006.2615,241.6815,900.18
PP&E Net29,614.9429,299.0129,327.1929,422.4729,539.71
Total Assets50,542.1848,509.9154,811.3550,949.3551,746.23
OD283.14326.79340.18341.141,507.40
A/P Net13,448.9714,030.4214,370.5314,084.9314,031.58
Current portion of LT8,092.562,915.266,911.913,804.764,757.19
Current Liabilities23,708.6019,227.4423,651.2120,377.7822,491.41
Non-Current Liabilities7,357.6511,061.4111,246.0511,936.7711,764.45
Total Liabilities31,066.2630,288.8434,897.2632,314.5534,255.86
Authorized Capital13,151.2013,151.2013,151.2013,151.2013,151.20
Paid-Up Capital13,151.2013,151.2013,151.2013,151.2013,151.20
Premium (Discount) on Share Capital646.32646.32646.32646.32646.32
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)5,740.954,491.846,177.624,904.873,748.59
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity19,475.9118,221.0619,914.0918,634.7917,490.37
Minority Interest0.000.000.000.000.00
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)13,151.20 13,151.20 13,151.20 
Market Cap (MB.)192,007.49 210,419.17 199,898.21 
Price (B./share)14.60 16.00 15.20 
BVPS (B./Share)1.48 1.48 1.39 
P/BV (X)9.86 10.80 10.97 
P/E (X)31.40 34.41 36.66 
Turnover Ratio (%)4.60 43.39 44.77 
Value Trade/Day (MB.)290.26 386.71 346.78 
Beta0.98 0.83 0.77 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-8.75 5.26 18.75 
Dividend Yield (%)2.40 2.19 2.04 
Payout Ratio0.80 0.80 0.80 
Dividend PolicyNot less than 40% of the net profit

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020