สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 05:10

Company Profile INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Declared
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
The Company is the manufacturer of elastomer products for automotive and other industries, and motorcycle tires and tubes with high quality at the international level.
Top 10 Major Shareholders(@07 Feb 2020)Share%
1. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด68,600,00034.30
2.บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด50,666,00025.33
3.นาย VICHARAT CHAVANAUMPORN7,408,8883.70
4. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C6,235,0003.12
5.นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล5,568,5752.78
6.น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร5,400,0002.70
7.MRS. Porntip Sethiwan4,884,8752.44
8.MR. Thanong Leeissaranukul4,370,5002.19
9.นาย นิติ โอสถานุเคราะห์3,840,5001.92
10.นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล3,200,0001.60
ManagementPosition
1.Mrs. PIMJAI LEEISSARANUKULEXECUTIVE CHAIRMAN
2.Mr. KATSUNORI ITOPRESIDENT / DIRECTOR
3.Mr. TAKESHI ARAKAWAMANAGING DIRECTOR
4.Mr. SOICHI INOUEDIRECTOR
5.Mr. THANONG LEEISSARANUKULDIRECTOR
6.Mr. APICHART LEEISSARANUKULDIRECTOR
7.Mrs. PORNTIP SETHIWANDIRECTOR
8.Mr. MASAYUKI INOUEDIRECTOR
9.Mr. KAZUO SATODIRECTOR
10.Mrs. ANCHALEE CHAVANICHINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
11.Mrs. JARUPORN VIYANANTINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mr. SURONG BULAKULINDEPENDENT DIRECTOR
13.Mr. KITTICHAI RAKTAKANITINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address258 SOI RANGSIT-NAKHONNAYOK 49, TAMBOL PRACHATHIPAT THANYABURI Pathum Thani12130
Phone0-2996-0890-7 (23 สาย)
Fax0-2996-1439, 0-2996-0294
URLwww.ircthailand.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทน.ส.  กิตติ์ธัญญา    นฤประชา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2020 
(01/10/19 
-31/12/19) 
3M/2019 
(01/10/18 
-31/12/18) 
2019 
(01/10/18 
-30/09/19) 
2018 
(01/10/17 
-30/09/18) 
2017 
(01/10/16 
-30/09/17) 
Sales1,231.551,429.985,429.645,562.415,232.57
Other Income13.629.5151.6351.7298.91
Total Revenues1,245.171,439.495,481.275,614.135,331.47
COGs1,074.001,251.004,865.664,788.684,465.93
SG&A94.9899.18400.53375.74334.26
Total Expenses1,173.621,354.615,284.345,181.664,820.26
EBITDA156.78163.39515.46733.43827.32
Depre. & Amor.85.2478.51318.53300.95316.11
EBIT71.5484.88196.93432.47511.21
Net Profit59.7470.56166.54358.62423.79
EPS (B.)0.300.350.831.792.12
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2020 
(01/10/19 
-31/12/19) 
3M/2019 
(01/10/18 
-31/12/18) 
2019 
(01/10/18 
-30/09/19) 
2018 
(01/10/17 
-30/09/18) 
2017 
(01/10/16 
-30/09/17) 
Operating Cash Flow156.65-31.00377.68748.17636.61
Investing Cash Flow-152.95-178.56-422.14-161.91-250.35
Financing Cash Flow-0.13--179.30-169.52-207.99
Net Cash Flow3.57-209.56-223.76416.74178.26
Statement of Financial Position (MB.)3M/2020 
(01/10/19 
-31/12/19) 
3M/2019 
(01/10/18 
-31/12/18) 
2019 
(01/10/18 
-30/09/19) 
2018 
(01/10/17 
-30/09/18) 
2017 
(01/10/16 
-30/09/17) 
Cash602.77613.41599.21822.97406.23
A/R Net928.511,052.541,011.81999.111,025.94
Inventories585.22648.78568.10641.36504.97
Current Assets2,603.312,370.482,626.492,479.112,198.77
PP&E Net1,881.651,755.461,803.661,750.231,604.62
Total Assets4,883.184,963.724,848.785,058.064,631.76
OD-----
A/P Net938.001,035.00991.111,219.95998.17
Current portion of LT-----
Current Liabilities965.981,084.431,006.541,253.631,033.25
Non-Current Liabilities326.25212.24261.16208.13181.63
Total Liabilities1,292.231,296.661,267.701,461.761,214.89
Authorized Capital200.00200.00200.00200.00200.00
Paid-Up Capital200.00200.00200.00200.00200.00
Premium (Discount) on Share Capital298.00298.00298.00298.00298.00
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)3,155.623,179.203,095.883,108.642,919.55
Treasury Stock0.13----
Shareholders' Equity3,590.953,667.053,581.073,596.293,416.87
Minority Interest0.000.000.010.000.00
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)200.00 200.00 200.00 
Market Cap (MB.)2,960.00 3,100.00 4,120.00 
Price (B./share)14.80 15.50 20.60 
BVPS (B./Share)17.96 17.91 17.98 
P/BV (X)0.82 0.87 1.15 
P/E (X)18.98 18.61 11.49 
Turnover Ratio (%)0.30 1.69 3.02 
Value Trade/Day (MB.)0.28 0.25 0.54 
Beta0.56 0.52 0.28 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-4.52 -24.76 -13.45 
Dividend Yield (%)2.81 2.69 4.35 
Payout Ratio0.53 1.08 0.47 
Dividend PolicyNot more than 65% of the net profit of its consolidated financial statement after corporate income tax with consideration on the operating results in the accounting year

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020