สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 May 2022 14:44

Company Profile INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
The Company is the manufacturer of elastomer products for automotive and other industries, and motorcycle tires and tubes with high quality at the international level.
Top 10 Major Shareholders(@09 Feb 2022)Share%
1. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด68,600,00034.30
2. KK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.50,666,00025.33
3.บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)7,792,3003.90
4.MR. VICHARAT CHAVANAUMPORN7,499,9993.75
5.นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล5,568,5752.78
6.MRS. Porntip Sethiwan4,884,8752.44
7.นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล4,697,7002.35
8.MR. Thanong Leeissaranukul4,370,5002.19
9.นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล3,200,0001.60
10.นาย วิริยะ ตรังอดิศัยกุล3,053,9001.53
ManagementPosition
1.Mrs. PIMJAI LEEISSARANUKULCHAIRMAN
2.Mr. SHIGEKI YAMADAPRESIDENT / DIRECTOR
3.Mr. TAKESHI ARAKAWAMANAGING DIRECTOR
4.Mr. SOICHI INOUEDIRECTOR
5.Mr. THANONG LEEISSARANUKULDIRECTOR
6.Mr. APICHART LEEISSARANUKULDIRECTOR
7.Mrs. PORNTIP SETHIWANDIRECTOR
8.Mr. KAZUO SATODIRECTOR
9.Mrs. ANCHALEE CHAVANICHINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
10.Mrs. JARUPORN VIYANANTINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mr. SURONG BULAKULINDEPENDENT DIRECTOR
12.Mr. KITTICHAI RAKTAKANITINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address258 SOI RANGSIT-NAKHONNAYOK 49, TAMBOL PRACHATHIPAT THANYABURI Pathum Thani12130
Phone0-2996-0890-7 (23 สาย)
Fax0-2996-1439, 0-2996-0294
URLwww.ircthailand.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทน.ส.  กิตติ์ธัญญา    นฤประชา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2022 
(01/10/21 
-31/03/22) 
6M/2021 
(01/10/20 
-31/03/21) 
2021 
(01/10/20 
-30/09/21) 
2020 
(01/10/19 
-30/09/20) 
2019 
(01/10/18 
-30/09/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations2,971.252,744.725,297.384,364.115,429.64
Other Income27.5525.1752.1547.6851.63
Total Revenues3,011.972,791.455,371.104,433.895,481.27
Costs2,705.912,283.464,577.503,799.054,865.66
Selling And Administrative Expenses193.35182.37353.28349.70400.53
Total Cost And Expenses2,909.842,476.894,950.034,169.565,284.34
EBITDA282.77493.95782.31615.46515.46
Depre. & Amor.180.65179.38361.24351.13318.53
EBIT102.13314.57421.07264.32196.93
Net Profit : Owners Of The Parent91.29253.06340.03219.06166.54
EPS (B.)0.471.321.771.120.83
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2022 
(01/10/21 
-31/03/22) 
6M/2021 
(01/10/20 
-31/03/21) 
2021 
(01/10/20 
-30/09/21) 
2020 
(01/10/19 
-30/09/20) 
2019 
(01/10/18 
-30/09/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow168.20380.01609.94580.47377.68
Investing Cash Flow-121.62-272.05-401.96-77.37-422.14
Financing Cash Flow-170.17-109.76-109.76-197.21-179.30
Net Cash Flow-123.59-1.8098.22305.89-223.76
Statement of Financial Position (MB.)6M/2022 
(01/10/21 
-31/03/22) 
6M/2021 
(01/10/20 
-31/03/21) 
2021 
(01/10/20 
-30/09/21) 
2020 
(01/10/19 
-30/09/20) 
2019 
(01/10/18 
-30/09/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents879.73903.301,003.32905.10599.21
A/R Net1,147.291,067.19884.20817.261,011.81
Inventories722.50563.32789.82459.44568.10
Current Assets2,991.252,942.182,906.442,501.452,626.49
PP&E Net1,670.231,749.161,692.881,817.641,803.66
Non-Current Assets2,249.512,242.502,388.942,087.122,222.29
Total Assets5,240.765,184.685,295.374,588.574,848.78
OD-----
A/P Net1,142.44980.601,025.84701.53991.11
Current portion of LT-----
Current Liabilities1,161.281,049.381,050.16712.441,006.54
Non-Current Liabilities360.13340.50350.75327.13261.16
Total Liabilities1,521.411,389.881,400.911,039.571,267.70
Authorized Capital200.00200.00200.00200.00200.00
Paid-Up Capital200.00200.00200.00200.00200.00
Premium (Discount) on Share Capital298.00298.00298.00298.00298.00
Retained Earnings (Deficit)3,382.743,374.493,461.463,231.753,095.88
Treasury Stock114.01114.01114.01114.01-
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-47.3936.3149.02-66.75-12.81
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity3,719.343,794.793,894.463,548.993,581.07
Minority Interest0.010.010.000.000.01
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)200.00 200.00 200.00 
Market Cap (MB.)2,960.00 3,600.00 2,840.00 
Price (B./share)14.80 18.00 14.20 
BVPS (B./Share)19.35 20.26 18.46 
P/BV (X)0.76 0.89 0.77 
P/E (X)15.96 10.17 12.46 
Turnover Ratio (%)6.15 9.64 7.49 
Value Trade/Day (MB.)2.40 1.40 0.86 
Beta0.37 0.45 0.56 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)-17.78 26.76 -8.39 
Dividend Yield (%)5.98 4.91 4.01 
Payout Ratio0.95 0.32 0.38 
Dividend PolicyNot more than 65% of the net profit of its consolidated financial statement after corporate income tax with consideration on the operating results in the accounting year

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 May 2022