สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 May 2022 16:13

Company Profile MOONG PATTANA INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

MOONG PATTANA INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company is a consumer products and a distributor of consumer goods, our core business are 1) Distribute of Ownbrand products, 2) Distributor of consumer goods and 3) Joint venture business
Top 10 Major Shareholders(@10 May 2022)Share%
1.MR. SUMETH LERSUMITKUL86,726,74451.40
2.MR. SUTHEE LERSUMITKUL8,499,3385.04
3.MR. METHIN LERSUMITKUL8,431,2625.00
4.นาย สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล8,065,9384.78
5.น.ส. จันทรวรรณ จรูญธรรม3,155,0001.87
6.นาย อิทธิชัย สงวนสินธุกูล2,600,0001.54
7.นาง สุรีย์พร อนุวัตรอุดม2,341,9391.39
8.น.ส. หทัยรัตน์ แซ่จง1,926,3001.14
9.MR. CHALERMCHAI IAMSHERANGKUL1,800,0001.07
10.นาง TASANEE JUIRNARONGRIT1,676,9000.99
ManagementPosition
1.Mr. SUMETH LERSUMITKULCHAIRMAN OF THE BOARD
2.Mrs. SUREEPORN ANUVATUDOMJOINT - CHIEF OF EXECUTIVE OFFICERS / DIRECTOR
3.Miss SUWANNA CHOKDEE-ANANDCHIEF OF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
4.Mr. METHIN LERSUMITKULDIRECTOR
5.Mr. SOMBOON PRASITJUTRAKULDIRECTOR
6.Mr. SUTHEE LERSUMITKULDIRECTOR
7.Mr. MANIT JEERADITINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
8.Mr. SONGTHAM PHIANPATTANAWITINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mrs. CHADAPORN TEEKA-UTTAMAKORNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressNo. 2/97-104 18th-19th Floor, Bangna Complex Office Tower, Soi Bangna-Trad 25, Bangna-Trad Road, Bang Na Nuea, Bangna Bangkok10260
Phone0-2020-8999
Fax0-2020-8990
URLwww.moongpattana.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางศศิธร    เลอสุมิตรกุล
เลขานุการบริษัทน.ส.  ชนัญญา  วิลามาศ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeEquity MethodEquity MethodEquity MethodCompanyCompany
Revenue From Operations199.38191.38783.50779.44777.59
Other Income7.853.8523.9915.8420.41
Total Revenues211.81199.83813.59801.85804.85
Costs121.48115.82476.42479.06446.76
Selling And Administrative Expenses81.0571.83313.33303.68364.10
Total Cost And Expenses202.53187.64789.75782.74810.86
EBITDA20.3729.59103.1979.61110.21
Depre. & Amor.4.334.4816.8919.5413.71
EBIT16.0425.1186.3060.0796.50
Net Profit : Owners Of The Parent14.8823.3082.3157.1888.37
EPS (B.)0.040.140.490.340.52
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeEquity MethodEquity MethodEquity MethodCompanyCompany
Operating Cash Flow-1.7619.6570.4133.53-12.81
Investing Cash Flow24.4519.5522.5162.0071.29
Financing Cash Flow-2.33-2.32-39.55-56.33-47.99
Net Cash Flow20.3636.8853.3639.2010.49
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeEquity MethodEquity MethodEquity MethodCompanyCompany
Cash And Cash Equivalents139.56102.72119.2065.8426.64
A/R Net170.00176.39179.47180.20215.99
Inventories85.3085.9780.4794.0390.36
Current Assets403.06376.36383.84344.38374.15
PP&E Net12.2013.6312.9637.5630.41
Non-Current Assets965.75648.95981.01659.13635.78
Total Assets1,368.811,025.301,364.861,003.511,009.93
OD-----
A/P Net186.43177.16202.42180.75205.13
Current portion of LT-----
Current Liabilities203.82193.27218.66193.79210.83
Non-Current Liabilities84.7614.9685.4615.9519.84
Total Liabilities288.57208.23304.12209.74230.67
Authorized Capital222.65222.65222.65222.65222.65
Paid-Up Capital168.72168.72168.72168.72168.64
Premium (Discount) on Share Capital37.3337.3337.3337.3336.55
Retained Earnings (Deficit)652.39611.02637.51587.71573.34
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity221.78-217.17-0.74
 - Surplus (Deficits)----0.74
Shareholders' Equity1,080.23817.071,060.74793.77779.27
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)168.72 168.72 168.72 
Market Cap (MB.)813.24 836.86 698.51 
Price (B./share)4.82 4.96 4.14 
BVPS (B./Share)6.40 6.18 4.62 
P/BV (X)0.75 0.80 0.90 
P/E (X)11.01 10.99 10.25 
Turnover Ratio (%)10.95 53.20 37.53 
Value Trade/Day (MB.)1.01 1.89 0.96 
Beta0.39 0.57 0.72 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)-2.82 19.81 12.50 
Dividend Yield (%)4.36 3.63 6.28 
Payout Ratio0.48 0.40 0.64 
Dividend PolicyNot less than 50% of net profit after tax and legal reserves (with additional conditions)

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 May 2022