สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 02 March 2024 13:28

Financial Statement (Full version)
MOONG PATTANA INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2023 CompanyYear31/12/2023   
2023  Year31/12/2023   
2023ReviewedCompanyQ330/09/2023   
2023Reviewed Q330/09/2023   
2023ReviewedCompanyQ230/06/2023   
2023Reviewed Q230/06/2023   
2023ReviewedCompanyQ131/03/2023   
2023Reviewed Q131/03/2023   
2022 CompanyYear31/12/2022   
2022  Year31/12/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/09/2022   
2022Reviewed Q330/09/2022   
2022ReviewedCompanyQ230/06/2022   
2022Reviewed Q230/06/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2022Reviewed Q131/03/2022   
2021 CompanyYear31/12/2021   
2021  Year31/12/2021   
2021ReviewedCompanyQ330/09/2021   
2021Reviewed Q330/09/2021   
2021ReviewedCompanyQ230/06/2021Unqualified opinion with an emphasis of matters /Others  
2021Reviewed Q230/06/2021Unqualified opinion with an emphasis of matters /Others  
2021ReviewedCompanyQ131/03/2021Unqualified opinion with an emphasis of matters /Others  
2021Reviewed Q131/03/2021Unqualified opinion with an emphasis of matters /Others  

Last updated on 01 March 2024