สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 04:24

Company Profile PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (mai)
Business 4/
Business
The Company has been offering a numerous of services in management and construction supervision of construction works such as building and infrastructure, structural & architectural works, civil works, utilities systems (electrical and communication systems , mechanical systems, sanitary systems and fire protection systems), landscape, interior decoration including particular projects that need conversant skill for both private and public sectors.
Top 10 Major Shareholders(@24 Jun 2019)Share%
1.นาย พงศ์ธร ธาราไชย117,997,22313.72
2.นาย ธีรธร ธาราไชย106,814,64112.42
3.นาย ประสงค์ ธาราไชย102,039,41211.87
4.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด61,256,7297.12
5.นาย สัมพันธ์ หงษ์จินตกุล26,800,0003.12
6.นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร23,849,9042.77
7.นาย ธัช ธงภักดิ์12,927,1221.50
8.น.ส. สุปราณี เย็นสุข12,269,0001.43
9.นาง เรวดี ธาราไชย12,096,0001.41
10.นาง กัญญา ชินรักษา10,923,5001.27
Company Profile
Address381/6 Soi Rama IX 58 (Soi 7 Seree 7), Rama IX Road, Suanluang Bangkok 10250
Telephone0-2718-2785-9
Fax0-2300-5545-6
Establish Date25/6/1987Listed Date26/09/2012
IPO Price (Baht)0.70@Par0.25 Baht
IPO Financial Advisory
 • ASSET PRO MANAGEMENT COMPANY LIMITED
 • Par0.25 Baht
  Last Par ChangeN/A
  Company Profile 4/
  Field nameDetail
  Address381/6 Soi Rama IX 58 (Soi 7 Seree 7), Rama IX Road, Suanluang Bangkok10250
  Phone0-2718-2785-9
  Fax0-2300-5545-6
  URLwww.pps.co.th
  Contact Person
  ContactContact Name
  ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายพงศ์ธร  ธาราไชย
  เลขานุการบริษัทนายวรเดช  เปี่ยมสุวรรณ  
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  Financial Statements (Concise Version) 5/
  Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
  (01/01/19 
  -30/09/19) 
  9M/2018 
  (01/01/18 
  -30/09/18) 
  2018 
  (01/01/18 
  -31/12/18) 
  2017 
  (01/01/17 
  -31/12/17) 
  2016 
  (01/01/16 
  -31/12/16) 
  Sales340.36292.64378.50388.95306.92
  Other Income14.857.088.597.0812.18
  Total Revenues356.78299.54387.09398.33319.41
  COGs262.76211.53291.74255.41206.24
  SG&A72.8458.5578.5178.6864.67
  Total Expenses339.03273.30375.63331.25277.82
  EBITDA22.2928.2615.5269.0943.48
  Depre. & Amor.4.542.014.072.011.89
  EBIT17.7526.2511.4667.0841.59
  Net Profit15.5820.257.4255.1732.18
  EPS (B.)0.020.020.010.080.07
  Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
  (01/01/19 
  -30/09/19) 
  9M/2018 
  (01/01/18 
  -30/09/18) 
  2018 
  (01/01/18 
  -31/12/18) 
  2017 
  (01/01/17 
  -31/12/17) 
  2016 
  (01/01/16 
  -31/12/16) 
  Operating Cash Flow-51.75-10.37-22.013.287.85
  Investing Cash Flow46.9420.7954.73-53.917.49
  Financing Cash Flow-6.59-35.21-20.5159.6111.20
  Net Cash Flow-11.41-24.7812.228.9826.54
  Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
  (01/01/19 
  -30/09/19) 
  9M/2018 
  (01/01/18 
  -30/09/18) 
  2018 
  (01/01/18 
  -31/12/18) 
  2017 
  (01/01/17 
  -31/12/17) 
  2016 
  (01/01/16 
  -31/12/16) 
  Cash50.7825.6962.6850.7341.97
  A/R Net248.09180.08169.01133.2596.53
  Inventories2.457.667.1511.69-
  Current Assets352.18348.03333.61349.95202.55
  PP&E Net24.2910.6518.5110.049.35
  Total Assets439.93407.83406.43406.15291.65
  OD-----
  A/P Net57.7658.0049.6143.1546.59
  Current portion of LT2.23-1.57--
  Current Liabilities59.9958.0751.1844.4249.11
  Non-Current Liabilities52.8428.6833.7228.5725.56
  Total Liabilities112.8386.7584.9073.0074.66
  Authorized Capital279.45216.00216.00216.00180.00
  Paid-Up Capital214.96203.07214.96185.46120.00
  Premium (Discount) on Share Capital73.3769.4273.3763.5748.31
  Other Surplus (Deficit)2.905.062.453.521.30
  Retained Earnings (Deficit)34.8043.9631.1362.1035.24
  Treasury Stock-----
  Shareholders' Equity324.65320.62321.02332.66216.28
  Minority Interest2.450.460.510.500.70
  Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
  StatisticsYTD
  17 Feb 2020
  2019
  30 Dec 2019
  2018
  28 Dec 2018
  Listed share (M.)859.86 859.86 859.86 
  Market Cap (MB.)343.94 386.93 584.70 
  Price (B./share)0.40 0.45 0.68 
  BVPS (B./Share)0.38 0.38 0.39 
  P/BV (X)1.06 1.19 1.82 
  P/E (X)125.11 140.75 24.36 
  Turnover Ratio (%)2.90 81.93 94.35 
  Value Trade/Day (MB.)0.33 2.16 4.09 
  Beta1.24 1.31 0.90 
   
  Rate of ReturnYTD 2019 2018 
  Price Change (%)-11.11 -33.82 -60.69 
  Dividend Yield (%)4.86 4.32 5.46 
  Payout Ratio3.13 3.13 1.67 
  Dividend PolicyNot less than 40% of net profit after legal reserve according to the Company?s AOA and by law (with additional conditions)

  CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
  AGM Level 2019 from Thai Investors Association
  Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
  The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
  Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
  Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
  Last updated on 17 February 2020