สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 May 2022 15:39

Company Profile THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET) and DJSI
Business 4/
Business
The Company operates as holding company engaging in the industrial supplies and construction industries. The Company operates 3 core businesses consists of investments in the Cement-Building Materials business, Chemicals business and Packaging business.
Top 10 Major Shareholders(@08 Apr 2022)Share%
1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว403,647,84033.64
2.บริษัท Thai NVDR Company Limited114,791,1219.57
3. สำนักงานประกันสังคม49,167,4504.10
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED32,226,7322.69
5. STATE STREET EUROPE LIMITED23,650,8981.97
6.บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด15,205,6001.27
7. มูลนิธิเอสซีจี13,347,3001.11
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON12,040,6121.00
9. มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง7,647,8000.64
10.นาย ศักดิ์ นานา7,502,4000.63
ManagementPosition
1.ACM SATITPONG SUKVIMOLCHAIRMAN
2.Mr. CHUMPOL NALAMLIENGVICE CHAIRMAN / INDEPENDENT DIRECTOR
3.Mr. ROONGROTE RANGSIYOPASHPRESIDENT & CEO / DIRECTOR
4.Mr. KASEM WATANACHAIDIRECTOR
5.Lt.Col. SOMCHAI KANJANAMANEEDIRECTOR
6.Pol.Col. THUMNITHI WANICHTHANOMDIRECTOR
7.Mr. KAN TRAKULHOONDIRECTOR
8.Mr. CHOLANAT YANARANOPDIRECTOR
9.Mr. PRASARN TRAIRATVORAKULINDEPENDENT DIRECTOR
10.Mr. PASU DECHARININDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
11.Miss PARNSIREE AMATAYAKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mr. THAPANA SIRIVADHANABHAKDIINDEPENDENT DIRECTOR
13.Mrs. NUNTAWAN SAKUNTANAGAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
14.Mr. SUPHACHAI CHEARAVANONTINDEPENDENT DIRECTOR
15.Miss JAREEPORN JARUKORNSAKULINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address1 SIAM CEMENT ROAD, BANG SU Bangkok10800
Phone0-2586-3333, 0-2586-4444
Fax0-2587-2199, 0-2587-2201
URLwww.scg.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายวัชระ  เอี่ยมสกุล
เลขานุการบริษัทนางภัทรวรรณ    ตุ้นสกุล
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations152,493.60122,066.19530,111.63399,939.20437,979.88
Other Income2,686.421,562.3810,594.327,277.968,846.89
Total Revenues155,180.01123,628.56540,705.95407,217.16446,826.77
Costs128,396.0791,691.96421,000.12309,947.19355,752.30
Selling And Administrative Expenses17,486.9715,040.2762,796.7652,814.6454,363.79
Total Cost And Expenses145,937.60107,036.53487,855.32366,481.91412,653.87
EBITDA19,790.8129,151.1099,228.0677,568.3069,736.46
Depre. & Amor.7,129.506,861.5928,834.7727,377.2623,931.50
EBIT12,661.3022,289.5270,393.2950,191.0445,804.95
Net Profit : Owners Of The Parent8,843.5014,913.9647,173.9934,143.8732,014.28
EPS (B.)7.3712.4339.3128.4526.68
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow7,897.3411,335.6138,800.2070,415.1659,816.65
Investing Cash Flow1,219.44-32,484.26-65,398.86-71,184.99-45,054.31
Financing Cash Flow13,966.859,315.65-3,238.2037,470.95-15,282.43
Net Cash Flow23,083.64-11,833.00-29,836.8736,701.12-520.10
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents59,068.1753,197.8535,992.8464,399.3427,626.96
A/R Net86,504.0768,787.8978,951.3554,842.1762,165.76
Inventories83,511.5958,720.8983,120.8154,653.9556,411.27
Current Assets254,416.56235,213.27233,015.95214,016.90164,385.92
PP&E Net412,204.25377,250.63410,707.62363,425.14305,985.80
Non-Current Assets635,123.58565,719.21628,085.08535,363.98470,347.31
Total Assets889,540.14800,932.48861,101.03749,380.88634,733.23
OD56,471.5326,150.1539,261.9121,509.8918,796.80
A/P Net74,701.7172,578.6875,025.5165,273.0855,886.93
Current portion of LT44,584.0667,292.4044,549.9266,582.4152,784.66
Current Liabilities199,965.10188,997.28168,386.19161,420.46131,505.23
Non-Current Liabilities243,479.80200,369.96242,706.49191,834.38175,484.87
Total Liabilities443,444.90389,367.25411,092.68353,254.84306,990.10
Authorized Capital1,600.001,600.001,600.001,600.001,600.00
Paid-Up Capital1,200.001,200.001,200.001,200.001,200.00
Premium (Discount) on Share Capital-----
Retained Earnings (Deficit)356,086.31336,474.35359,233.91331,773.18312,671.41
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity5,514.20-5,268.545,256.82-12,001.00-33,656.00
 - Surplus (Deficits)3,205.22-3,467.114,760.61-
Shareholders' Equity362,800.51332,405.81365,690.73320,972.18280,215.41
Minority Interest83,294.7379,159.4384,317.6175,153.8647,527.71
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Market Cap (MB.)430,800.00 463,200.00 453,600.00 
Price (B./share)359.00 386.00 378.00 
BVPS (B./Share)302.33 299.19 252.29 
P/BV (X)1.19 1.29 1.50 
P/E (X)10.48 9.87 13.66 
Turnover Ratio (%)24.71 57.97 61.35 
Value Trade/Day (MB.)1,250.24 1,166.22 1,052.64 
Beta0.68 0.63 0.93 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)-6.99 2.12 -3.57 
Dividend Yield (%)5.15 3.63 3.70 
Payout Ratio0.54 0.43 0.45 
Dividend PolicyThe rate of 40-50% of net profit as specified on the consolidated financial statements. The Company may consider changing the dividend distribution in case of necessity or extraordinary circumstances

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 May 2022