สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 28 October 2021 00:22

Company Profile THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET) and DJSI
Business 4/
Business
The Company operates as holding company engaging in the industrial supplies and construction industries. The Company operates 3 core businesses consists of investments in the Cement-Building Materials business, Chemicals business and Packaging business.
Top 10 Major Shareholders(@16 Aug 2021)Share%
1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว403,647,84033.64
2.บริษัท Thai NVDR Company Limited134,791,77411.23
3. สำนักงานประกันสังคม48,146,1504.01
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED33,082,9002.76
5. STATE STREET EUROPE LIMITED29,269,2642.44
6.บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด15,205,6001.27
7. มูลนิธิเอสซีจี13,347,3001.11
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON10,941,8960.91
9. มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง7,647,8000.64
10.นาย ศักดิ์ นานา7,502,4000.63
ManagementPosition
1.ACM SATITPONG SUKVIMOLCHAIRMAN
2.Mr. CHUMPOL NALAMLIENGVICE CHAIRMAN / INDEPENDENT DIRECTOR
3.Mr. ROONGROTE RANGSIYOPASHPRESIDENT & CEO / DIRECTOR
4.Mr. KASEM WATANACHAIDIRECTOR
5.Pol.Col. THUMNITHI WANICHTHANOMDIRECTOR
6.Mr. KAN TRAKULHOONDIRECTOR
7.Mr. CHOLANAT YANARANOPDIRECTOR
8.Mrs. TARISA WATANAGASEINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
9.Mr. PRASARN TRAIRATVORAKULINDEPENDENT DIRECTOR
10.Mr. PASU DECHARININDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Miss PARNSIREE AMATAYAKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mr. THAPANA SIRIVADHANABHAKDIINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address1 SIAM CEMENT ROAD, BANG SU Bangkok10800
Phone0-2586-3333, 0-2586-4444
Fax0-2587-2199, 0-2587-2201
URLwww.scg.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายวัชระ  เอี่ยมสกุล
เลขานุการบริษัทนางภัทรวรรณ    ตุ้นสกุล
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations255,620.93201,750.66399,939.20437,979.88478,437.64
Other Income4,226.854,105.827,277.968,846.8911,823.27
Total Revenues259,847.78205,856.48407,217.16446,826.77490,260.92
Costs193,003.39159,926.86309,947.19355,752.30383,463.21
Selling And Administrative Expenses30,756.5225,601.9152,814.6454,363.7955,093.03
Total Cost And Expenses223,942.86186,431.02366,481.91412,653.87438,556.25
EBITDA61,277.4935,975.4677,568.3069,736.4690,498.53
Depre. & Amor.13,967.2913,599.7527,377.2623,931.5023,747.34
EBIT47,310.2022,375.7150,191.0445,804.9566,751.19
Net Profit : Owners Of The Parent32,050.1916,355.0734,143.8732,014.2844,748.34
EPS (B.)26.7113.6328.4526.6837.29
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow22,015.7734,360.4570,415.1659,816.6561,686.74
Investing Cash Flow-38,844.89-24,029.85-71,184.99-45,054.31-31,576.12
Financing Cash Flow-8,685.9722,960.1637,470.95-15,282.43-44,985.44
Net Cash Flow-25,515.0833,290.7736,701.12-520.10-14,874.82
Statement of Financial Position (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents39,814.0461,189.5464,399.3427,626.9628,788.51
A/R Net74,771.1059,511.6454,842.1762,165.7663,915.00
Inventories68,824.9850,925.7654,653.9556,411.2760,817.21
Current Assets235,591.59199,036.87214,016.90164,385.92177,270.54
PP&E Net387,669.65341,359.92363,425.14305,985.80247,466.38
Non-Current Assets576,459.56507,615.47535,363.98470,347.31412,516.84
Total Assets812,051.15706,652.34749,380.88634,733.23589,787.39
OD32,813.3840,527.8621,509.8918,796.8021,751.81
A/P Net74,830.9160,583.8965,273.0855,886.9348,991.89
Current portion of LT60,941.8363,154.7166,582.4152,784.6632,108.56
Current Liabilities179,617.41173,339.68161,420.46131,505.23107,799.90
Non-Current Liabilities200,326.15189,361.45191,834.38175,484.87164,118.39
Total Liabilities379,943.56362,701.13353,254.84306,990.10271,918.29
Authorized Capital1,600.001,600.001,600.001,600.001,600.00
Paid-Up Capital1,200.001,200.001,200.001,200.001,200.00
Premium (Discount) on Share Capital-----
Retained Earnings (Deficit)353,637.13320,678.31331,773.18312,671.41301,614.90
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-2,859.00-25,393.66-12,001.00-33,656.00-25,718.38
 - Surplus (Deficits)4,290.844,918.744,760.61--122.97
Shareholders' Equity351,978.13296,484.65320,972.18280,215.41277,096.53
Minority Interest80,129.4647,466.5675,153.8647,527.7140,772.57
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
26 Oct 2021
2020
30 Dec 2020
2019
30 Dec 2019
Listed share (M.)1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Market Cap (MB.)472,800.00 453,600.00 470,400.00 
Price (B./share)394.00 378.00 392.00 
BVPS (B./Share)293.32 252.29 229.31 
P/BV (X)1.34 1.50 1.71 
P/E (X)9.49 13.66 13.30 
Turnover Ratio (%)46.93 61.35 65.28 
Value Trade/Day (MB.)1,173.63 1,052.64 1,388.84 
Beta0.66 0.93 0.91 
 
Rate of ReturnYTD 2020 2019 
Price Change (%)4.23 -3.57 -10.09 
Dividend Yield (%)3.55 3.70 4.59 
Payout Ratio0.41 0.45 0.56 
Dividend PolicyThe rate of 40-50% of net profit as specified on the consolidated financial statements. The Company may consider changing the dividend distribution in case of necessity or extraordinary circumstances

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2020 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of August 5, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2020" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 27 October 2021