สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 05:25

Company Profile THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET) and DJSI
Business 4/
Business
The Company operates as holding company engaging in the industrial supplies and construction industries. The Company operates 3 core businesses consists of investments in the Cement-Building Materials business, Chemicals business and Packaging business.
Top 10 Major Shareholders(@09 Aug 2019)Share%
1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว403,647,84033.64
2. Thai NVDR Company Limited121,184,08810.10
3. สำนักงานประกันสังคม49,606,3504.13
4. STATE STREET EUROPE LIMITED48,815,4994.07
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED37,492,5523.12
6.บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด15,105,6001.26
7. มูลนิธิเอสซีจี13,347,3001.11
8. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC11,640,8310.97
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON10,396,9320.87
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED9,935,8730.83
ManagementPosition
1.ACM SATITPONG SUKVIMOLCHAIRMAN
2.Mr. ROONGROTE RANGSIYOPASHPRESIDENT & CEO / DIRECTOR
3.Mr. KASEM WATANACHAIDIRECTOR
4.Pol.Col. THUMNITHI WANICHTHANOMDIRECTOR
5.Mr. KAN TRAKULHOONDIRECTOR
6.Mr. SUMET TANTIVEJKULINDEPENDENT DIRECTOR
7.Mr. PRICHA ATTAVIPACHINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Mr. CHUMPOL NA LAMLIENGINDEPENDENT DIRECTOR
9.Mrs. TARISA WATANAGASEINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
10.Mr. PASU DECHARININDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Miss PARNSIREE AMATAYAKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mr. PRASARN TRAIRATVORAKULINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address1 SIAM CEMENT ROAD, BANG SU Bangkok10800
Phone0-2586-3333, 0-2586-4444
Fax0-2587-2199, 0-2587-2201
URLwww.scg.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายวัชระ  เอี่ยมสกุล
เลขานุการบริษัทนางภัทรวรรณ    ตุ้นสกุล
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales437,979.88478,437.64450,921.00423,442.37
Other Income8,846.8911,823.2813,316.179,198.20
Total Revenues458,458.82505,307.44482,449.47450,573.26
COGs355,752.30383,463.21349,306.96319,021.05
SG&A54,363.7955,093.0352,576.2550,231.50
Total Expenses412,653.87438,556.25401,883.20369,252.56
EBITDA69,736.4690,498.53103,848.29104,030.52
Depre. & Amor.23,931.5023,747.3423,282.0222,709.82
EBIT45,804.9566,751.1980,566.2781,320.70
Net Profit32,014.2844,748.3455,041.2556,084.19
EPS (B.)26.6837.2945.8746.74
Statement of Cash Flow (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow59,816.6561,686.7460,692.2176,052.41
Investing Cash Flow-45,054.31-31,576.12-5,122.44-15,245.02
Financing Cash Flow-15,282.43-44,985.44-38,700.33-49,175.84
Net Cash Flow-520.10-14,874.8216,869.4411,631.56
Statement of Financial Position (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash27,626.9628,788.5143,936.6427,709.35
A/R Net62,165.7663,915.0055,407.3248,328.87
Inventories56,411.2760,817.2157,649.9053,334.69
Current Assets164,385.92177,270.54171,619.28155,990.72
PP&E Net305,985.80247,466.38248,847.06245,183.48
Total Assets634,733.23589,787.38573,412.03539,687.99
OD18,796.8021,751.8219,586.0615,601.26
A/P Net55,886.9348,991.8946,056.0545,956.80
Current portion of LT52,784.6632,108.5644,705.6549,530.51
Current Liabilities131,505.23107,799.90116,007.35118,068.01
Non-Current Liabilities175,484.87164,118.39155,579.77140,001.86
Total Liabilities306,990.10271,918.29271,587.12258,069.87
Authorized Capital1,600.001,600.001,600.001,600.00
Paid-Up Capital1,200.001,200.001,200.001,200.00
Premium (Discount) on Share Capital----
Other Surplus (Deficit)--122.97-407.031,734.48
Retained Earnings (Deficit)312,671.41301,614.90280,807.72248,669.46
Treasury Stock----
Shareholders' Equity280,215.41277,096.53261,097.57240,023.01
Minority Interest47,527.7240,772.5740,727.3441,595.11
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Market Cap (MB.)439,200.00 470,400.00 523,200.00 
Price (B./share)366.00 392.00 436.00 
BVPS (B./Share)233.51 229.31 222.77 
P/BV (X)1.57 1.71 1.96 
P/E (X)13.72 13.30 11.17 
Turnover Ratio (%)7.15 65.28 60.28 
Value Trade/Day (MB.)977.68 1,388.84 1,353.06 
Beta0.98 0.91 0.83 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-6.63 -10.09 -9.92 
Dividend Yield (%)3.83 4.59 4.36 
Payout Ratio0.62 0.56 0.49 
Dividend PolicyThe rate of 40 - 50% of net profit as specified on the consolidated financial statements. The Company may consider changing the dividend distribution in case of necessity or extraordinary circumstances

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020