สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 01:54

Company Profile THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET) and DJSI
Business 4/
Business
The Company operates as holding company engaging in the industrial supplies and construction industries. The Company operates 3 core businesses consists of investments in the Cement-Building Materials business, Chemicals business and Packaging business.
Top 10 Major Shareholders(@04 Apr 2019)Share%
1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร399,647,84033.30
2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด101,952,6818.50
3. สำนักงานประกันสังคม49,256,3504.10
4. STATE STREET EUROPE LIMITED45,358,9493.78
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED33,898,4452.82
6. THE BANK OF NEW YORK MELLON18,202,1321.52
7.บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด15,105,6001.26
8. มูลนิธิเอสซีจี13,347,3001.11
9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC10,870,1930.91
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED9,802,2790.82
ManagementPosition
1.ACM SATITPONG SUKVIMOLCHAIRMAN
2.Mr. ROONGROTE RANGSIYOPASHPRESIDENT & CEO / DIRECTOR
3.Mr. KASEM WATANACHAIDIRECTOR
4.Pol.Col. THUMNITHI WANICHTHANOMDIRECTOR
5.Mr. KAN TRAKULHOONDIRECTOR
6.Mr. PRASARN TRAIRATVORAKULDIRECTOR
7.Mr. SUMET TANTIVEJKULINDEPENDENT DIRECTOR
8.Mr. PRICHA ATTAVIPACHINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. CHUMPOL NALAMLIENGINDEPENDENT DIRECTOR
10.Mrs. TARISA WATANAGASEINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
11.Mr. PASU DECHARININDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Miss PARNSIREE AMATAYAKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address1 SIAM CEMENT ROAD, BANG SU Bangkok10800
Phone0-2586-3333, 0-2586-4444
Fax0-2587-2199, 0-2587-2201
URLwww.scg.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายวัชระ  เอี่ยมสกุล
เลขานุการบริษัทนางภัทรวรรณ    ตุ้นสกุล
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales112,378.79118,250.30478,437.64450,921.00423,442.37
Other Income2,289.252,391.9011,823.2813,316.179,198.20
Total Revenues118,272.21124,376.14505,307.44482,449.47450,573.26
COGs89,479.5992,530.42383,463.21349,306.96319,021.05
SG&A12,765.8212,874.5055,093.0352,576.2550,231.50
Total Expenses102,245.41105,404.92438,556.25401,883.20369,252.56
EBITDA21,832.7124,748.3890,498.53103,848.29104,030.52
Depre. & Amor.5,805.915,777.1623,747.3423,282.0222,709.82
EBIT16,026.8018,971.2266,751.1980,566.2781,320.70
Net Profit11,662.3912,406.4144,748.3455,041.2556,084.19
EPS (B.)9.7210.3437.2945.8746.74
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow16,339.9219,562.3261,686.7460,692.2176,052.41
Investing Cash Flow-6,925.72-27,930.59-31,576.12-5,122.44-15,245.02
Financing Cash Flow-4,302.15-7,743.26-44,985.44-38,700.33-49,175.84
Net Cash Flow5,112.05-16,111.53-14,874.8216,869.4411,631.56
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash33,735.5227,463.6328,788.5143,936.6427,709.35
A/R Net65,801.5760,524.6163,915.0055,407.3248,328.87
Inventories58,963.9156,945.6360,817.2157,649.9053,334.69
Current Assets184,881.20180,532.20177,270.54171,619.28155,990.72
PP&E Net249,640.85247,137.85247,466.38248,847.06245,183.48
Total Assets598,385.72584,250.56589,787.38573,412.03539,687.99
OD16,116.3816,183.5721,751.8219,586.0615,601.26
A/P Net47,933.3048,312.8648,991.8946,056.0545,956.80
Current portion of LT32,167.2843,277.4232,108.5644,705.6549,530.51
Current Liabilities113,470.54127,145.79107,799.90116,007.35118,068.01
Non-Current Liabilities167,769.46155,262.54164,118.39155,579.77140,001.86
Total Liabilities281,240.00282,408.33271,918.29271,587.12258,069.87
Authorized Capital1,600.001,600.001,600.001,600.001,600.00
Paid-Up Capital1,200.001,200.001,200.001,200.001,200.00
Premium (Discount) on Share Capital-----
Other Surplus (Deficit)-463.38-1,062.12-122.97-407.031,734.48
Retained Earnings (Deficit)301,877.47280,617.10301,614.90280,807.72248,669.46
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity275,599.09257,359.38277,096.53261,097.57240,023.01
Minority Interest41,546.6344,482.8540,772.5740,727.3441,595.11
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)1,200.00 1,200.00 1,200.00 
Market Cap (MB.)549,600.00 523,200.00 580,800.00 
Price (B./share)458.00 436.00 484.00 
BVPS (B./Share)229.67 222.77 210.22 
P/BV (X)1.99 1.96 2.30 
P/E (X)12.49 11.17 10.57 
Turnover Ratio (%)34.27 60.28 48.90 
Value Trade/Day (MB.)1,452.31 1,353.06 1,213.01 
Beta0.78 0.83 0.77 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)5.05 -9.92 -2.42 
Dividend Yield (%)3.93 4.36 3.93 
Payout Ratio0.49 0.49 0.41 
Dividend PolicyThe rate of 40 - 50% of net profit as specified on the consolidated financial statements. The Company may consider changing the dividend distribution in case of necessity or extraordinary circumstances

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019