สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 October 2021 15:33

Company Profile SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company's main areas of business are an importer and distributor of product groups consisting of the distributor of special steel, distributor of machines for the production of moulds, the distributor of paper products, the distributor of machineries and equipments for wood and furniture industry.
Top 10 Major Shareholders(@27 Aug 2021)Share%
1.นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย43,469,3468.20
2.นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล42,878,9368.09
3.น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์34,640,0006.54
4.น.ส. SASIRAT SIVARUK30,040,9005.67
5.น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล28,617,4005.40
6.น.ส. PIYAPORN SRITHORNRATKUL25,458,9004.80
7.น.ส. NUTTAPORN TAMESIRICHAI23,950,4004.52
8.นาง สุวรรณา ศิวรักษ์17,883,0723.37
9.น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย15,410,1002.91
10.MR. CHAISITH VIRIYAMETTAKUL14,687,6002.77
ManagementPosition
1.Mr. CHAISILP TAMESIRICHAICHAIRMAN OF THE BOARD
2.Mr. PHUT SORAYARNTHANAWUTMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. PRASONG SRITHORNRATKULDIRECTOR
4.Mr. PORNSIN THAEMSIRICHAIDIRECTOR
5.Mr. PICHAI NITHIVASINDIRECTOR
6.Mr. THANA SENAVATTANAGULDIRECTOR
7.Mr. CHARNDEJ TAMESIRICHAIDIRECTOR
8.Miss PIYANUCH TAMESIRICHAIDIRECTOR
9.Miss PIYAPORN SRITHORNRATKULDIRECTOR
10.Miss PRANGTIP SIVARUKDIRECTOR
11.Mr. KRIANGKRAI BOONKITTICHAROENINDEPENDENT DIRECTOR
12.Mr. CHAYAKORN LIMSIRIPANINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
13.GEN. VAPIROM MANASRANGSIINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
14.Mr. KARUN KITTISATAPORNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
15.Mr. PRAYOON VIVETPUVANONTHINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address42, 48 SOI CHOKCHAIJONGJUMROEN, RAMA 3 ROAD, YAN NAWA Bangkok10120
Phone0-2295-1000-8, 0-2295-1901-9
Fax0-2295-1009, 0-2295-1020
URLwww.sahamit.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทน.ส.ณัฐพร  แต้มศิริชัย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Revenue From Operations968.62904.661,670.702,012.342,312.24
Other Income13.265.0311.6019.7022.54
Total Revenues982.16914.061,686.672,036.412,339.17
Costs625.65630.531,140.801,393.121,605.84
Selling And Administrative Expenses174.62162.52330.98383.62379.84
Total Cost And Expenses808.90810.851,510.311,817.362,020.72
EBITDA205.97140.31245.01294.43390.06
Depre. & Amor.32.7134.9169.5367.3364.94
EBIT173.26105.39175.48227.10325.12
Net Profit : Owners Of The Parent142.6787.01147.32182.21263.48
EPS (B.)0.270.160.280.340.50
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Operating Cash Flow172.01195.48358.28330.07255.69
Investing Cash Flow-81.85-86.01-194.20-148.02-39.69
Financing Cash Flow-84.78-106.00-159.00-182.76-206.04
Net Cash Flow5.383.475.08-0.709.96
Statement of Financial Position (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Cash And Cash Equivalents41.2234.2235.8430.7631.46
A/R Net490.34393.32381.44376.14465.15
Inventories812.04886.37838.61975.901,099.29
Current Assets1,845.371,623.811,663.201,606.001,782.89
PP&E Net801.24791.45866.33825.55768.01
Non-Current Assets941.52851.64926.45885.76828.26
Total Assets2,786.902,475.452,589.642,491.762,611.14
OD----2.56
A/P Net161.35133.75141.14124.35240.28
Current portion of LT-----
Current Liabilities261.99167.14172.03157.58301.04
Non-Current Liabilities112.5076.4199.1975.6048.22
Total Liabilities374.49243.55271.22233.17349.26
Authorized Capital550.00550.00550.00550.00550.00
Paid-Up Capital530.00530.00530.00530.00530.00
Premium (Discount) on Share Capital262.26262.26262.26262.26262.26
Retained Earnings (Deficit)1,370.171,305.671,312.291,328.291,331.93
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity249.98133.97213.87138.04137.68
 - Surplus (Deficits)12.95133.97213.8712.9512.95
Shareholders' Equity2,412.412,231.902,318.422,258.592,261.88
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 Oct 2021
2020
30 Dec 2020
2019
30 Dec 2019
Listed share (M.)530.00 530.00 530.00 
Market Cap (MB.)2,374.40 2,067.00 1,992.80 
Price (B./share)4.48 3.90 3.76 
BVPS (B./Share)4.55 4.17 4.22 
P/BV (X)0.98 0.94 0.89 
P/E (X)11.70 14.07 9.95 
Turnover Ratio (%)7.88 5.83 7.91 
Value Trade/Day (MB.)0.93 0.44 0.89 
Beta0.20 0.27 0.20 
 
Rate of ReturnYTD 2020 2019 
Price Change (%)14.87 3.72 -36.27 
Dividend Yield (%)5.80 8.21 9.57 
Payout Ratio0.78 1.08 0.90 
Dividend PolicyMinimum of 40% of net profit after appropriated for statutory reserve and reserve for company expansion (if any)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2020 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of August 5, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2020" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 October 2021