สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 May 2022 14:48

Company Profile STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
SPRC's refinery produces petroleum products, which include LPG, premium and regular grades of unleaded gasoline, high speed diesel, jet fuel and fuel oil, as well as petrochemical feedstocks used in the petrochemical industry, which include PGP, LPG, chemical grade naphtha, mix C4 and reformate.
Top 10 Major Shareholders(@08 Mar 2022)Share%
1. CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD2,625,888,65660.56
2.บริษัท Thai NVDR Company Limited285,064,2836.57
3. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC73,384,7001.69
4. STATE STREET EUROPE LIMITED49,202,2401.13
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED45,767,7521.06
6.บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)39,700,1000.92
7.กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF26,742,5000.62
8.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)22,765,0500.53
9.กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)22,765,0500.53
10. BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH16,768,8000.39
ManagementPosition
1.Mr. BRANT THOMAS FISHCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
2.Mr. PLIU MANGKORNKANOKVICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
3.Mr. ROBERT JOSEPH DOBRIKCHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
4.Mr. BRIAN MONACO SUTTONDIRECTOR
5.Mr. RANGA RAMA KUMAR SREERAMAGIRIDIRECTOR
6.Mrs. KAMONWAN WIPULAKORNINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
7.Mr. ROBERT STAIR GUTHRIEINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Mr. VERAPONG CHAIPERMINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressNo.1, I-3B Road, Map Ta Phut, Muang Rayong Rayong21150
Phone0-3869-9000
Fax0-3869-9999
URLwww.sprc.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายวัชรพงษ์  หุ่นศรีสกุล  
เลขานุการบริษัทนางสาวณัฏฐ์วรรณ  ขำวิวรรธน์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Revenue From Operations65,404.0736,943.68172,484.39130,163.40168,839.72
Other Income15.7113.0061.7670.7935.83
Total Revenues65,419.7836,956.67172,546.16130,234.19168,875.55
Costs57,332.9134,111.26165,598.31137,168.95172,051.15
Selling And Administrative Expenses1,682.67237.82748.98910.801,689.77
Total Cost And Expenses59,015.5834,349.07166,347.29138,079.75173,740.92
EBITDA7,262.243,246.438,768.80-4,550.64-1,081.79
Depre. & Amor.616.21686.372,644.072,831.912,565.45
EBIT6,646.042,560.066,124.73-7,382.54-3,647.25
Net Profit : Owners Of The Parent5,284.372,005.684,746.46-6,004.84-2,808.70
EPS (B.)1.220.461.09-1.38-0.65
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Operating Cash Flow-940.381,253.063,781.85-1,447.52-3,726.26
Investing Cash Flow-41.51-6.33-103.33-349.57-2,598.99
Financing Cash Flow-505.43--2,843.973,346.026,207.10
Net Cash Flow-1,487.311,246.73834.561,548.92-118.15
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Cash And Cash Equivalents1,436.872,987.842,944.761,634.8720.18
A/R Net21,739.339,417.4913,219.218,514.607,191.50
Inventories25,886.5312,990.2316,486.039,051.7017,856.49
Current Assets49,172.8225,715.3832,730.8719,322.6625,524.04
PP&E Net23,539.5224,496.9024,218.8424,156.2326,685.91
Non-Current Assets24,379.2126,815.2925,995.0227,218.4228,770.04
Total Assets73,552.0452,530.6758,725.8946,541.0854,294.08
OD----6,818.90
A/P Net23,632.0410,488.0313,960.677,820.8513,566.59
Current portion of LT4,566.121,879.064,679.741,379.65-
Current Liabilities30,117.3313,690.9720,030.8310,739.8921,334.12
Non-Current Liabilities3,911.149,186.004,324.349,374.10483.93
Total Liabilities34,028.4722,876.9624,355.1620,113.9921,818.05
Authorized Capital30,004.4430,004.4430,004.4430,004.4430,004.44
Paid-Up Capital30,004.4430,004.4430,004.4430,004.4430,004.44
Premium (Discount) on Share Capital977.71977.71977.71977.71977.71
Retained Earnings (Deficit)12,880.344,897.647,595.972,891.969,167.80
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-4,338.93-6,226.08-4,207.40-7,447.03-7,673.92
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity39,523.5629,653.7134,370.7326,427.0932,476.03
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)4,335.90 4,335.90 4,335.90 
Market Cap (MB.)50,296.46 42,491.84 34,904.01 
Price (B./share)11.60 9.80 8.05 
BVPS (B./Share)9.12 7.61 6.21 
P/BV (X)1.27 1.29 1.30 
P/E (X)6.27 11.32 N/A 
Turnover Ratio (%)83.03 142.36 184.99 
Value Trade/Day (MB.)377.19 241.01 223.67 
Beta1.00 1.33 1.49 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)18.37 21.74 -24.77 
Dividend Yield (%)1.54 N/A 2.27 
Payout Ratio0.10 N/A 
Dividend PolicyAt least 50% of net profits for the year (with additional conditions)

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 May 2022