สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 18 February 2020 05:55

Company Profile STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
SPRC's refinery produces petroleum products, which include LPG, premium and regular grades of unleaded gasoline, high speed diesel, jet fuel and fuel oil, as well as petrochemical feedstocks used in the petrochemical industry, which include PGP, LPG, chemical grade naphtha, mix C4 and reformate.
Top 10 Major Shareholders(@22 Aug 2019)Share%
1. CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD2,625,888,65660.56
2. Thai NVDR Company Limited213,394,8024.92
3. RBC INVESTOR SERVICES TRUST75,154,3001.73
4. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC70,853,9001.63
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED46,601,3621.07
6.บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)36,467,4000.84
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 128,365,7600.65
8. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED27,333,9000.63
9. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT25,947,1000.60
ManagementPosition
1.Mr. BRANT THOMAS FISHCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
2.Mr. TIMOTHY ALAN POTTERCHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
3.Mr. PLIU MANGKORNKANOKVICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF AUDIT COMMITTEE
4.Mr. NICOLAS MICHEL BOSSUTDIRECTOR
5.Mrs. KHENG LING LOKDIRECTOR
6.Mr. MANOON SIRIWANINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
7.Mr. ROBERT STAIR GUTHRIEINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
8.Mrs. KAMONWAN WIPULAKORNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressNo.1, I-3B Road, Map Ta Phut, Muang Rayong Rayong21150
Phone0-3869-9000
Fax0-3869-9999
URLwww.sprc.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายวัชรพงษ์  หุ่นศรีสกุล  
เลขานุการบริษัทนางสาวณัฏฐ์วรรณ  ขำวิวรรธน์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales141,036.00154,491.50209,159.31170,535.40154,953.51
Other Income1,095.94829.67877.601,555.85740.13
Total Revenues142,131.94155,321.17210,036.91172,091.25155,693.64
COGs141,295.20146,818.34206,187.53160,130.68143,714.89
SG&A751.21695.12946.71942.69935.19
Total Expenses142,051.85147,557.50207,183.10161,074.25144,650.07
EBITDA2,022.419,806.935,590.5413,844.9013,963.69
Depre. & Amor.1,942.312,043.262,736.732,827.902,920.13
EBIT80.107,763.672,853.8111,017.0011,043.57
Net Profit166.126,144.042,263.258,895.358,688.09
EPS (B.)0.041.420.522.052.00
Statement of Cash Flow (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow210.18-2,738.866,482.5410,860.087,636.58
Investing Cash Flow-1,305.45-403.84-803.98-503.03-537.03
Financing Cash Flow1,095.051,163.53-7,810.67-8,413.02-10,653.62
Net Cash Flow-0.22-1,979.17-2,132.111,944.03-3,554.07
Statement of Financial Position (MB.)9M/2019 
(01/01/19 
-30/09/19) 
9M/2018 
(01/01/18 
-30/09/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash18.2543.2373.872,171.36232.91
A/R Net10,426.3115,269.0612,540.5612,253.1111,646.75
Inventories12,641.5018,327.8412,820.0214,244.4211,776.46
Current Assets23,254.7333,737.3325,521.4328,764.7623,706.53
PP&E Net26,380.8728,819.1328,698.1130,791.3136,170.59
Total Assets50,847.1462,744.1255,010.6459,797.1360,187.99
OD1,606.898,636.23---
A/P Net9,302.068,784.9912,125.5910,024.808,232.36
Current portion of LT-298.62-2,354.053,840.27
Current Liabilities14,411.5519,697.2815,704.2416,848.0714,291.12
Non-Current Liabilities481.80723.93777.87848.094,177.70
Total Liabilities14,893.3520,421.2116,482.1217,696.1618,468.82
Authorized Capital30,004.4430,004.4430,004.4430,004.4430,004.44
Paid-Up Capital30,004.4430,004.4430,004.4430,004.4430,004.44
Premium (Discount) on Share Capital977.71977.71977.71977.71977.71
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)12,142.6216,391.7412,510.9615,769.0411,672.24
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity35,953.7942,322.9238,528.5242,100.9741,719.17
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
17 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)4,335.90 4,335.90 4,335.90 
Market Cap (MB.)39,456.71 46,394.15 41,624.66 
Price (B./share)9.10 10.70 9.60 
BVPS (B./Share)8.29 8.29 9.76 
P/BV (X)1.10 1.29 0.98 
P/E (X)N/A N/A 4.78 
Turnover Ratio (%)20.56 119.70 92.75 
Value Trade/Day (MB.)257.83 211.22 245.22 
Beta1.44 1.47 1.04 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-14.95 11.46 -43.86 
Dividend Yield (%)6.51 5.54 11.90 
Payout RatioN/A N/A 0.63 
Dividend PolicyAt least 50% of net profits for the year (with additional conditions)

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 17 February 2020