สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 01:56

Company Profile RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company main businesses are hire purchase and financial leasing and the related services with the core business. Target in new truck and used truck.
Top 10 Major Shareholders(@08 Mar 2019)Share%
1.ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)1,968,689,25065.18
2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด98,847,0873.27
3.นาย เจริญสุข กิจอิทธิ74,571,6472.47
4.นาย ภมร พลเทพ60,000,0001.99
5. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED54,002,4001.79
6.กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3041,266,5001.37
7.นาง เนาวนารถ จามรมาน32,300,0001.07
8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว17,746,3000.59
9.นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ17,600,0000.58
10.กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล15,658,1000.52
ManagementPosition
1.Mr. VIRAT CHINPRAPINPORNCHAIRMAN / CHIEF EXECUTIVE OFFICER
2.Mr. KOVIT RONGWATTANASOPHONMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. CHAROENSOOK KITITTIDIRECTOR
4.Mr. ANUWAT LUENGTAWEEKULDIRECTOR
5.Mr. POMPET RASANONDIRECTOR
6.Mr. WILLIAM GEORGE SAIDDIRECTOR
7.Mr. THAKOL NUNTHIRAPAKORNINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
8.Mr. SURAPON SATIMANONTINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
9.Mr. VARAVUDH VARAPORNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
10.Mr. SUVIT ARUNANONDCHAIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mrs. NAREE BOONTHERAWARAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressSINSATHORN TOWER, FLOOR 11 UP, 77/35-36 KRUNG THON BURI ROAD KHLONG TON SAI, KHLONG SAN Bangkok10600
Phone0-2440-0844
Fax0-2440-0848
URLwww.ratchthani.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนางสาวรุ่งทิพย์    ไชยพัฒนะพฤกษ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Interest & Div. Income863.15753.843,202.272,760.612,484.52
- Loans-----
Interest Expense236.56209.94869.80882.41947.00
- Deposits-----
Net Interest & Div Income626.60543.902,332.471,878.201,537.52
Bad Debt & Doubtful Acct.29.56123.46402.60523.43496.35
Loss on Debt Restructuring-----
Non-Interest Income81.7268.93282.95244.97227.51
Fees & Service Income84.6387.57342.15301.66273.16
Gain on Investments-----
Gain on Exchange-----
Non-Interest Expenses138.03124.62503.56495.74439.59
- Personnel Expenses-----
- Premises & Equip Expenses-----
- Fees & Service Expenses-----
- Loss on Investments-----
- Loss on Exchange-----
Net Income before Tax625.36452.332,051.411,405.661,102.26
Net Profit496.30363.541,640.711,125.81881.16
EPS (B.)0.130.120.540.470.36
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow-497.13-1,595.65-5,225.21-3,969.21-1,970.26
Investing Cash Flow-2.561.44-6.82-4.79-47.11
Financing Cash Flow476.691,452.735,255.554,046.531,971.37
Net Cash Flow-23.00-141.4823.5372.53-46.01
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash190.9548.93213.95190.42117.88
Interbank & Money Mkt.-----
Investment Net0.210.240.210.240.21
Net Loans and Accured Int.47,861.5341,056.3846,411.6338,598.2532,747.54
- Loans & Receivables-----
- Allowance for Doubtful Acct-----
Assets Forclosed-Net74.7159.9278.7960.1756.70
PP&E Net108.41120.85113.88119.95129.35
Total Assets48,957.2041,917.7047,531.0639,491.7933,364.87
Deposits-----
Borrowings15,538.8113,209.5016,647.8514,441.7713,481.08
- ST-Borrowing15,349.8111,970.5116,358.8513,202.8011,981.36
Total Liabilities41,265.9435,926.8640,336.1033,864.5028,355.48
Authorized Capital3,020.282,416.233,020.282,416.232,416.23
Paid-Up Capital3,020.282,416.233,020.282,416.232,416.23
- Preferred Shares-----
- Ordinary Shares3,020.282,416.233,020.282,416.232,416.23
Premium (Discount) On Share Capital319.89319.89319.89319.89319.89
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)4,351.093,254.723,854.792,891.182,273.27
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity7,691.265,990.847,194.965,627.305,009.39
Minority Interest0.00-0.00--
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)3,775.35 3,020.28 2,416.23 
Market Cap (MB.)26,427.47 22,501.11 26,095.25 
Price (B./share)7.00 5.96 6.91 
BVPS (B./Share)2.55 2.23 2.20 
P/BV (X)3.44 3.34 4.92 
P/E (X)14.90 14.94 25.03 
Turnover Ratio (%)59.76 61.71 81.71 
Value Trade/Day (MB.)98.65 61.40 57.85 
Beta1.21 1.03 0.70 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)17.45 -13.77 105.71 
Dividend Yield (%)3.31 0.32 1.94 
Payout Ratio0.49 0.05 0.49 
Dividend PolicyAt least 50% of net profits follow Article of Association as require by the law, if there are no other necessary causes and such dividend has no significant effect on normal operation

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019