สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 20 May 2022 15:17

Company Profile RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
The Company main businesses are hire purchase and financial leasing and the related services with the core business. Target in new truck and used truck.
Top 10 Major Shareholders(@03 Mar 2022)Share%
1.บริษัท THANACHART SPV1 CO.,LTD3,193,478,83356.39
2. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED317,233,0915.60
3.บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)213,361,5883.77
4.บริษัท Thai NVDR Company Limited177,157,3283.13
5.MR. CHAROENSOOK KITITTI154,821,8372.73
6.กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3075,635,5871.34
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED58,473,1001.03
8.นาง เนาวนารถ จามรมาน52,000,0000.92
9.MR. NUTTACHAT KUMSIRITRAKUL36,199,9990.64
10.นาง WILAWAN RUNGWATTANASOPHON35,526,5980.63
ManagementPosition
1.Mr. VIRAT CHINPRAPINPORNCHAIRMAN
2.Mr. KOVIT RONGWATTANASOPHONCHAIRMAN OF EXECUTIVE DIRECTOR / MANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. CHAROENSOOK KITITTIDIRECTOR
4.Mr. SOMJATE MOOSIRILERTDIRECTOR
5.Miss SUVARNAPHA SUVARNAPRATHIPDIRECTOR
6.Mr. KAMTORN TANTISIRIVATDIRECTOR
7.Mr. SORASAK CHAYARAKSDIRECTOR
8.Mr. THAKOL NUNTHIRAPAKORNINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
9.Mr. SURAPON SATIMANONTINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
10.Mr. VARAVUDH VARAPORNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mr. SUVIT ARUNANONDCHAIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mrs. NAREE BOONTHERAWARAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressSINSATHORN TOWER, FLOOR 11 UP, 77/35-36 KRUNG THON BURI ROAD KHLONG TON SAI, KHLONG SAN Bangkok10600
Phone0-2440-0844
Fax0-2440-0848
URLwww.ratchthani.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นางสาวรุ่งทิพย์  ไชยพัฒนะพฤกษ์  
เลขานุการบริษัทนางสาวรุ่งทิพย์    ไชยพัฒนะพฤกษ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations962.20932.803,809.783,831.913,866.81
 - Interest Income843.54842.733,430.253,515.743,538.65
  - From Loan Receivables0.34----
 - Brokerage Fee Income-----
 - Revenue From Operations - Others-----
 Total Revenue1,082.521,031.984,226.494,262.734,238.15
Costs-----
(Reversal Of) Expected Credit Losses125.69106.14585.90337.91193.53
Selling And Administrative Expenses168.75141.16584.62537.61570.03
Fees And Service Expenses-----
EBIT788.09784.683,055.973,387.203,474.59
Net Profit : Owners Of The Parent455.05426.881,709.181,860.201,963.56
EPS (B.)0.080.080.300.400.52
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow-272.84433.231,403.755,924.69-213.94
Investing Cash Flow-0.43-2.04-13.47-16.31-11.71
Financing Cash Flow427.86-499.80-1,957.85-5,293.72440.84
Net Cash Flow154.60-68.62-567.57614.66215.18
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash630.82975.18476.221,043.79429.13
Investment Net----0.21
Net Loans and Accured Int.48.32----
 - Loans & Receivables48.32----
Assets Forclosed-Net96.3874.3298.3267.31156.18
PP&E Net66.1877.0866.9980.1995.28
Total Assets50,616.8448,965.8949,223.4648,518.0150,880.93
Borrowings & Deposits8,211.349,185.079,402.675,371.8914,904.58
Total Liabilities38,595.2237,720.3237,656.8937,699.3243,209.91
Authorized Capital5,663.035,663.035,663.035,663.033,775.35
Paid-Up Capital5,663.035,663.035,663.035,663.033,775.35
Premium (Discount) on Share Capital319.89319.89319.89319.89319.89
Retained Earnings (Deficit)6,038.695,262.645,583.644,835.763,575.78
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Shareholders' Equity12,021.6111,245.5511,566.5610,818.687,671.02
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
19 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)5,663.03 5,663.03 5,663.03 
Market Cap (MB.)23,331.68 24,804.06 23,558.20 
Price (B./share)4.12 4.38 4.16 
BVPS (B./Share)2.12 1.96 2.24 
P/BV (X)1.94 2.23 2.79 
P/E (X)13.43 14.29 12.65 
Turnover Ratio (%)39.60 199.97 222.54 
Value Trade/Day (MB.)108.26 206.36 146.08 
Beta0.97 0.93 0.96 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)-5.94 5.29 -3.76 
Dividend Yield (%)4.13 3.88 5.13 
Payout Ratio0.55 0.55 0.32 
Dividend PolicyNot less than 50% of net profits if there is no other necessary reason and such dividend payment does not significantly affect the Company?s normal business conduct (with additional conditions)

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 19 May 2022