สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 22 February 2020 11:32

Company Profile RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company main businesses are hire purchase and financial leasing and the related services with the core business. Target in new truck and used truck.
Top 10 Major Shareholders(@13 Sep 2019)Share%
1.ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)2,460,861,56265.18
2. Thai NVDR Company Limited129,793,5873.44
3.MR. CHAROENSOOK KITITTI93,214,5582.47
4.นาย PAMORN PHOLTAPE84,000,0002.22
5. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED47,300,0001.25
6.กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3040,384,9251.07
7.นาง เนาวนารถ จามรมาน36,000,0000.95
8.นาง WILAWAN RUNGWATTANASOPHON21,935,0000.58
9.กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้20,727,1930.55
10.นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ19,485,0560.52
ManagementPosition
1.Mr. VIRAT CHINPRAPINPORNCHAIRMAN / CHIEF EXECUTIVE OFFICER
2.Mr. KOVIT RONGWATTANASOPHONMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. CHAROENSOOK KITITTIDIRECTOR
4.Mr. ANUWAT LUENGTAWEEKULDIRECTOR
5.Mr. POMPET RASANONDIRECTOR
6.Mr. SOMJATE MOOSIRILERTDIRECTOR
7.Miss SUVARNAPHA SUVARNAPRATHIPDIRECTOR
8.Mr. THAKOL NUNTHIRAPAKORNINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
9.Mr. SURAPON SATIMANONTINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
10.Mr. VARAVUDH VARAPORNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
11.Mr. SUVIT ARUNANONDCHAIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mrs. NAREE BOONTHERAWARAINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressSINSATHORN TOWER, FLOOR 11 UP, 77/35-36 KRUNG THON BURI ROAD KHLONG TON SAI, KHLONG SAN Bangkok10600
Phone0-2440-0844
Fax0-2440-0848
URLwww.ratchthani.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนางสาวรุ่งทิพย์    ไชยพัฒนะพฤกษ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Interest & Div. Income3,538.653,202.272,760.612,484.52
- Loans----
Interest Expense1,011.35869.80882.41947.00
- Deposits----
Net Interest & Div Income2,527.302,332.471,878.201,537.52
Bad Debt & Doubtful Acct.193.53402.60523.43496.35
Loss on Debt Restructuring----
Non-Interest Income371.34282.95244.97227.51
Fees & Service Income328.16342.15301.66273.16
Gain on Investments----
Gain on Exchange----
Non-Interest Expenses570.03503.56495.74439.59
- Personnel Expenses----
- Premises & Equip Expenses----
- Fees & Service Expenses----
- Loss on Investments----
- Loss on Exchange----
Net Income before Tax2,463.252,051.411,405.661,102.26
Net Profit1,963.561,640.711,125.81881.16
EPS (B.)0.520.540.470.36
Statement of Cash Flow (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow-213.94-5,225.21-3,969.21-1,970.26
Investing Cash Flow-11.71-6.82-4.79-47.11
Financing Cash Flow440.845,255.554,046.531,971.37
Net Cash Flow215.1823.5372.53-46.01
Statement of Financial Position (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash429.13213.95190.42117.88
Interbank & Money Mkt.----
Investment Net0.210.210.240.21
Net Loans and Accured Int.49,708.6146,411.6338,598.2532,747.54
- Loans & Receivables49,708.61---
- Allowance for Doubtful Acct----
Assets Forclosed-Net156.1878.7960.1756.70
PP&E Net95.28113.88119.95129.35
Total Assets50,880.9347,531.0639,491.7933,364.87
Deposits----
Borrowings15,555.4916,647.8514,441.7713,481.08
- ST-Borrowing14,904.5816,358.8513,202.8011,981.36
Total Liabilities43,209.9140,336.1033,864.5028,355.48
Authorized Capital3,775.353,020.282,416.232,416.23
Paid-Up Capital3,775.353,020.282,416.232,416.23
- Preferred Shares----
- Ordinary Shares3,775.353,020.282,416.232,416.23
Premium (Discount) On Share Capital319.89319.89319.89319.89
Other Surplus (Deficit)----
Retained Earnings (Deficit)3,575.783,854.792,891.182,273.27
Treasury Stock----
Shareholders' Equity7,671.027,194.965,627.305,009.39
Minority Interest0.010.00--
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
21 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)3,775.35 3,775.35 3,020.28 
Market Cap (MB.)21,519.51 21,897.05 22,501.11 
Price (B./share)5.70 5.80 5.96 
BVPS (B./Share)2.03 1.90 2.23 
P/BV (X)2.81 3.05 3.34 
P/E (X)10.96 11.31 14.94 
Turnover Ratio (%)7.44 112.39 61.71 
Value Trade/Day (MB.)44.09 106.58 61.40 
Beta1.08 1.38 1.03 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-1.72 -2.68 -13.77 
Dividend Yield (%)5.61 4.00 0.32 
Payout Ratio0.75 0.76 0.05 
Dividend PolicyAt least 50% of net profits follow Article of Association as require by the law, if there are no other necessary causes and such dividend has no significant effect on normal operation

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 21 February 2020