สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 01 April 2020 02:34

Financial Statement (Full version)
RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

Finanacial Statements ( 17 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2019AuditedConsolidatedYear31/12/2019   
2019AuditedCompanyYear31/12/2019   
2019ReviewedConsolidatedQ330/09/2019  
2019ReviewedCompanyQ330/09/2019  
2019ReviewedCompanyQ230/06/2019Unqualified opinion 
2019ReviewedConsolidatedQ230/06/2019Unqualified opinion 
2019ReviewedConsolidatedQ131/03/2019Unqualified opinion 
2019ReviewedCompanyQ131/03/2019Unqualified opinion 
2018AuditedCompanyYear31/12/2018Unqualified opinion 
2018AuditedConsolidatedYear31/12/2018Unqualified opinion 
2018ReviewedCompanyQ330/09/2018  
2018ReviewedCompanyQ230/06/2018   
2018ReviewedCompanyQ131/03/2018  
2017AuditedCompanyYear31/12/2017  
2017ReviewedCompanyQ330/09/2017  
2017ReviewedCompanyQ230/06/2017  
2017ReviewedCompanyQ131/03/2017  

Last updated on 31 March 2020