สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 27 October 2021 23:23

Company Profile TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
THSI (SET)
Business 4/
Business
?Not just only adding more value to our products and services, it is also our strong commitment to support customers in achieving their success.? Positioned as a leading integrated steel solution provider, TMT is geared up and ready to provide an all-inclusive steel-related service to our customers. Besides supplying quality products, we offer consultation, business solutions and material planning. These are aimed at creating greater values in order to benefit our customers. In other words, we are transforming a conventional steel business into a fully integrated steel solution.
Top 10 Major Shareholders(@30 Aug 2021)Share%
1.MR. SOON TARASANSOMBAT195,300,00022.43
2.นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ104,349,40011.98
3.นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ68,112,0007.82
4.น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ67,889,8007.80
5.นาย คมสัน ธรสารสมบัติ66,090,1507.59
6.นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ64,000,0007.35
7. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH47,000,0005.40
8.นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ35,621,0004.09
9.บริษัท Thai NVDR Company Limited15,536,8011.78
10.MR. KIAT TECHAPONGTADA10,200,0001.17
ManagementPosition
1.Mr. CHAI JROONGTANAPIBARNCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
2.Mr. PAISAL TARASANSOMBATCHIEF OF EXECUTIVE DIRECTOR / CHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
3.Mr. SOON TARASANSOMBATDIRECTOR
4.Mr. KOMSAN TARASARNSOMBATDIRECTOR
5.Mr. SOMJATE TRETARNTHIPDIRECTOR
6.Mr. ANAKE PINVANICHKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
7.Mrs. RATANAVALEE GORSANANINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressBANGKOK CITY TOWER, FLOOR 22, 179 SOUTH SATHORN ROAD, TUNG MAHAMEK, SATHON Bangkok10120
Phone0-2685-4000
Fax0-2670-9090-2
URLwww.tmtsteel.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายสมศักดิ์  วิมาลา
เลขานุการบริษัทนายสมเจตน์    ตรีธารทิพย์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Revenue From Operations10,321.717,079.2314,575.7216,483.4117,369.99
Other Income25.5927.1052.7746.4549.91
Total Revenues10,347.307,106.3314,628.5016,529.8517,419.90
Costs8,624.156,532.5113,309.8715,585.8416,326.34
Selling And Administrative Expenses395.24288.24583.45555.16533.51
Total Cost And Expenses9,019.406,820.7613,893.3216,140.9916,859.85
EBITDA1,459.46412.37992.40593.70738.24
Depre. & Amor.131.55126.80257.23204.83178.19
EBIT1,327.91285.57735.18388.86560.05
Net Profit : Owners Of The Parent1,027.81208.60537.88229.95405.88
EPS (B.)1.180.240.620.260.93
Statement of Cash Flow (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Operating Cash Flow-195.64678.03164.611,017.22432.58
Investing Cash Flow-225.78-60.29-188.67-348.66-696.66
Financing Cash Flow-439.34-680.03898.11-644.76326.43
Net Cash Flow-860.76-62.29874.0523.7962.36
Statement of Financial Position (MB.)6M/2021 
(01/01/21 
-30/06/21) 
6M/2020 
(01/01/20 
-30/06/20) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
Accounting TypeCompanyCompanyCompanyCompanyCompany
Cash And Cash Equivalents269.91194.331,130.67256.62232.82
A/R Net3,075.092,224.442,337.442,448.862,709.60
Inventories2,890.891,347.771,931.631,395.371,764.62
Current Assets6,676.253,792.145,788.904,109.164,779.61
PP&E Net3,010.332,886.422,905.412,938.272,833.04
Non-Current Assets3,152.053,034.273,051.783,039.572,926.10
Total Assets9,828.306,826.418,840.687,148.727,705.71
OD3,668.992,546.233,136.552,953.863,567.73
A/P Net490.35249.09296.45198.87351.16
Current portion of LT349.35998.811,199.251.541.48
Current Liabilities4,846.713,890.004,774.483,185.343,962.44
Non-Current Liabilities1,207.4683.99884.501,058.331,038.90
Total Liabilities6,054.173,973.995,658.984,243.675,001.34
Authorized Capital870.76870.76870.76870.76436.00
Paid-Up Capital870.76870.76870.76870.76435.38
Premium (Discount) on Share Capital427.32427.32427.32427.32427.32
Retained Earnings (Deficit)2,476.051,554.341,883.621,606.971,841.66
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity-----
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity3,774.132,852.423,181.702,905.052,704.37
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
26 Oct 2021
2020
30 Dec 2020
2019
30 Dec 2019
Listed share (M.)870.76 870.76 870.76 
Market Cap (MB.)9,752.49 6,269.46 3,465.62 
Price (B./share)11.20 7.20 3.98 
BVPS (B./Share)4.33 3.45 3.31 
P/BV (X)2.58 2.08 1.20 
P/E (X)7.19 16.28 12.68 
Turnover Ratio (%)49.36 5.02 3.55 
Value Trade/Day (MB.)24.12 0.90 0.68 
Beta0.44 0.39 0.99 
 
Rate of ReturnYTD 2020 2019 
Price Change (%)55.56 80.90 -39.24 
Dividend Yield (%)4.46 4.17 0.88 
Payout Ratio0.71 0.68 0.11 
Dividend PolicyNot less than 50 percent of its net profit after legal reserved deduction, depending on the company?s financial position, operating results and future business plans

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2020 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of August 5, 2021) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2020" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 26 October 2021