สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 17 July 2019 01:58

Company Profile TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
?Not just only adding more value to our products and services, it is also our strong commitment to support customers in achieving their success.? Positioned as a leading integrated steel solution provider, TMT is geared up and ready to provide an all-inclusive steel-related service to our customers. Besides supplying quality products, we offer consultation, business solutions and material planning. These are aimed at creating greater values in order to benefit our customers. In other words, we are transforming a conventional steel business into a fully integrated steel solution.
Top 10 Major Shareholders(@07 Mar 2019)Share%
1.นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ97,750,00022.45
2.นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติ56,556,00012.99
3.นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ51,174,70011.75
4.น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติ34,692,3007.97
5.นาย คมสัน ธรสารสมบัติ33,000,0757.58
6.นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติ32,000,0007.35
7.นาง พัลลภา ธรสารสมบัติ17,810,5004.09
8.นาย ธงชัย ศรีสันต์6,380,0001.47
9. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH6,000,0001.38
10.นาย เกียรติ เตชะพงศ์ธาดา4,900,0001.13
ManagementPosition
1.Mr. CHAI JROONGTANAPIBARNCHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS / INDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
2.Mr. PAISAL TARASANSOMBATCHIEF OF EXECUTIVE DIRECTOR / CHIEF EXECUTIVE OFFICER / DIRECTOR
3.Mr. SOON TARASANSOMBATDIRECTOR
4.Mr. KOMSAN TARASARNSOMBATDIRECTOR
5.Mr. SOMJATE TRETARNTHIPDIRECTOR
6.Mr. ANAKE PINVANICHKULINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
7.Mrs. RATANAVALEE GORSANANINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
AddressBANGKOK CITY TOWER, FLOOR 22, 179 SOUTH SATHORN ROAD, TUNG MAHAMEK, SATHON Bangkok10120
Phone0-2685-4000
Fax0-2670-9090-2
URLwww.tmtsteel.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายสมศักดิ์  วิมาลา
เลขานุการบริษัทนายสมเจตน์    ตรีธารทิพย์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales4,439.464,397.6617,369.9914,320.1312,464.98
Other Income11.5014.0149.9163.3957.19
Total Revenues4,450.964,411.6717,419.9014,383.5212,522.17
COGs4,214.094,099.7516,326.3413,036.1510,880.77
SG&A126.31125.56533.51487.24456.83
Total Expenses4,340.404,225.3116,859.8513,523.3911,337.60
EBITDA155.56229.21738.241,022.821,349.73
Depre. & Amor.45.0042.85178.19162.69165.16
EBIT110.57186.36560.05860.131,184.57
Net Profit76.42141.88405.88641.04911.54
EPS (B.)0.180.330.931.472.09
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow-43.18-327.44432.58248.20-44.90
Investing Cash Flow-194.63-198.72-696.66-468.32-582.65
Financing Cash Flow170.04576.48326.43216.25433.46
Net Cash Flow-67.7750.3162.36-3.87-194.09
Statement of Financial Position (MB.)3M/2019 
(01/01/19 
-31/03/19) 
3M/2018 
(01/01/18 
-31/03/18) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash165.05220.77232.82170.46174.33
A/R Net3,022.402,854.652,684.282,484.931,927.45
Inventories1,513.721,843.451,764.621,664.361,613.55
Current Assets4,971.635,272.704,779.614,681.034,006.06
PP&E Net2,967.572,453.862,833.042,297.331,986.64
Total Assets8,030.067,814.217,705.717,064.676,078.87
OD3,738.194,291.723,567.733,715.022,844.25
A/P Net423.04283.03160.39188.7297.74
Current portion of LT1.500.932.241.531.25
Current Liabilities4,208.374,812.713,962.444,206.003,213.01
Non-Current Liabilities1,040.9138.681,038.9037.7332.89
Total Liabilities5,249.284,851.405,001.344,243.733,245.90
Authorized Capital436.00436.00436.00436.00436.00
Paid-Up Capital435.38435.38435.38435.38435.38
Premium (Discount) on Share Capital427.32427.32427.32427.32427.32
Other Surplus (Deficit)-----
Retained Earnings (Deficit)1,918.082,100.111,841.661,958.241,970.26
Treasury Stock-----
Shareholders' Equity2,780.782,962.812,704.372,820.942,832.97
Minority Interest-----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
15 Jul 2019
2018
28 Dec 2018
2017
29 Dec 2017
Listed share (M.)870.76 435.38 435.38 
Market Cap (MB.)4,745.63 5,703.47 7,140.22 
Price (B./share)5.45 6.55 8.20 
BVPS (B./Share)6.39 6.06 6.15 
P/BV (X)1.71 2.16 2.67 
P/E (X)13.94 11.76 10.16 
Turnover Ratio (%)2.47 13.79 53.27 
Value Trade/Day (MB.)0.88 3.80 15.13 
Beta0.62 0.33 0.80 
 
Rate of ReturnYTD 2018 2017 
Price Change (%)-16.79 -20.12 2.50 
Dividend Yield (%)0.64 9.16 9.15 
Payout Ratio0.09 1.08 0.93 
Dividend PolicyNot less than 50 percent of its net profit after legal reserved deduction, depending on the company?s financial position, operating results and future business plans

CG Score 2018 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2018 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of November 30, 2018) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2018" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 16 July 2019