สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 22 February 2020 11:41

Company Profile THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

THAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
Certified
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
Thai Optical Group Public Company Limited (the Company) or TOG was first established under the name?Thai Polymer Lens Company Limited? on March 8, 1991 by the Pracharktam family to produce organic lens, to complement the existing production line of Thai Optical Company Limited (the Subsidiary Company)or TOC, manufacturing mineral lenses for more than 52 years.
Top 10 Major Shareholders(@23 Aug 2019)Share%
1. SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED118,767,60025.04
2.นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม26,410,0005.57
3.นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม22,179,7004.68
4.นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม22,000,0004.64
5.กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ21,226,1004.48
6.นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม20,353,8934.29
7.นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม16,000,0003.37
8.นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม14,840,0003.13
9.นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม12,000,0002.53
10.น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม10,507,7002.22
ManagementPosition
1.Mr. SAWANG PRACHARKTAMCHAIRMAN
2.Mr. TORN PRACHARKTAMMANAGING DIRECTOR / DIRECTOR
3.Mr. SAROTE PRACHARKTAMDIRECTOR
4.Mrs. PORNPUN THOTRAKULDIRECTOR
5.Miss WICHIT THAVEEPRECHACHATDIRECTOR
6.Mr. DAVID ANDREW CROSSDIRECTOR
7.Mrs. AMOLRAT PRACHARKTAMDIRECTOR
8.Mr. PAUL BRYAN FUSSEYDIRECTOR
9.Mr. BANCHONG CHITTCHANGINDEPENDENT DIRECTOR
10.Mr. SINGH TANGTASWASINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
11.Mr. WICHA JIWALAIINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
12.Mr. PHAIRUCH MEKARPORNINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address15/5 MOO 6 BANGBUATHONG-SUPHANBURI ROAD, TAMBOL LAHARN, AMPHOE BANG BUA THONG Nonthaburi11110
Phone0-2440-0506-7
Fax0-2862-0705
URLhttp://www.thaiopticalgroup.com
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์น.ส.  วิจิตต์  ทวีปรีชาชาติ  
เลขานุการบริษัทน.ส.  สุปัฎบ์  ควรประดิษฐ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Sales2,000.791,841.571,877.591,933.99
Other Income22.7873.8034.6772.06
Total Revenues2,025.321,915.971,912.262,006.05
COGs1,636.871,465.921,411.421,449.67
SG&A250.49284.89261.72249.89
Total Expenses1,887.371,750.811,684.121,697.40
EBITDA327.20356.55381.83457.00
Depre. & Amor.189.25191.39153.70148.34
EBIT137.95165.16228.13308.66
Net Profit132.13146.03183.46250.37
EPS (B.)0.280.310.390.53
Statement of Cash Flow (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Operating Cash Flow300.89245.23158.36470.39
Investing Cash Flow-166.84-130.14-159.93-425.95
Financing Cash Flow-162.18-171.3621.141.10
Net Cash Flow-28.13-56.2719.5845.54
Statement of Financial Position (MB.)2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
2018 
(01/01/18 
-31/12/18) 
2017 
(01/01/17 
-31/12/17) 
2016 
(01/01/16 
-31/12/16) 
Cash115.89143.27199.55179.97
A/R Net361.95340.34272.27351.84
Inventories878.97870.72883.29729.47
Current Assets1,397.681,380.571,380.841,308.79
PP&E Net1,053.661,090.891,172.221,198.99
Total Assets2,582.032,559.772,637.492,591.31
OD337.00262.00393.10242.82
A/P Net209.79173.48203.81342.25
Current portion of LT51.0772.7335.6214.62
Current Liabilities610.77516.20665.25653.01
Non-Current Liabilities163.43206.13124.0182.22
Total Liabilities774.20722.33789.26735.23
Authorized Capital475.00475.00475.00475.00
Paid-Up Capital474.32474.32474.32474.32
Premium (Discount) on Share Capital481.75481.75481.75481.75
Other Surplus (Deficit)167.79167.79167.79167.79
Retained Earnings (Deficit)687.70713.59724.37732.22
Treasury Stock----
Shareholders' Equity1,807.841,837.441,848.231,856.08
Minority Interest----
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
21 Feb 2020
2019
30 Dec 2019
2018
28 Dec 2018
Listed share (M.)474.32 474.32 474.32 
Market Cap (MB.)2,229.29 2,774.76 2,068.03 
Price (B./share)4.70 5.85 4.36 
BVPS (B./Share)3.81 3.81 3.69 
P/BV (X)1.23 1.54 1.18 
P/E (X)16.87 13.43 17.25 
Turnover Ratio (%)0.54 7.73 9.94 
Value Trade/Day (MB.)0.38 0.84 1.13 
Beta0.53 0.34 0.24 
 
Rate of ReturnYTD 2019 2018 
Price Change (%)-19.66 34.17 -45.16 
Dividend Yield (%)5.96 4.79 8.03 
Payout Ratio1.15 0.73 1.31 
Dividend PolicyNot less than 40% of its consolidated net profit after deduction of all specified reserves

CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2019 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of June 24, 2019) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2019" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 21 February 2020