สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 26 May 2022 15:03

Company Profile TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

Please enter search criteria
Search Company

TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

Sustainability Development Ranking
CG Score 1/
CG Score
AGM Level 2/
AGM Score
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
Business 4/
Business
The Company engages in generation and sales of electricity it's consists of waste heat recovery power plants and RDF-fired power plants. All power plants are located in Kaeng Khoi District, Saraburi Province and The Company also operates petrol and gas stations (NGV)
Top 10 Major Shareholders(@03 Mar 2022)Share%
1.บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)5,899,999,30070.24
2.บริษัท Thai NVDR Company Limited125,911,4761.50
3.บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด78,060,3940.93
4.MR. PRATEEP TANGMATITHAM75,153,4000.89
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED68,173,5640.81
6.บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)67,826,5000.81
7.นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์66,700,0000.79
8.MR. YUK LUNG LEE50,000,0000.60
9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT49,000,0000.58
10.นาย นเรศ งามอภิชน45,000,0000.54
ManagementPosition
1.Mr. PRACHAI LEOPHAIRATANACHAIRMAN
2.Mr. PRAMUAN LEOPHAIRATANAVICE CHAIRMAN
3.Mrs. ORAPIN LEOPHAIRATANAVICE CHAIRMAN
4.Mr. PAKORN LEOPAIRUTPRESIDENT / DIRECTOR
5.Mr. PRAYAD LIEWPHAIRATANADIRECTOR
6.Miss PATTRAPAN LEOPAIRUTDIRECTOR
7.Mr. PAKKAPOL LEOPAIRUTDIRECTOR
8.Mrs. NITAWAN LEOPHAIRATANADIRECTOR
9.Miss MALINEE LEOPAIRATDIRECTOR
10.Mr. PORAKRIT LEOPHAIRATANADIRECTOR
11.Mr. MANU LEOPAIROTEINDEPENDENT DIRECTOR / CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
12.Mr. THIRAPHONG VIKITSETINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
13.Mr. ABHIJAI CHANDRASENINDEPENDENT DIRECTOR / AUDIT COMMITTEE
14.Mr. KHANTACHAI VICHAKKHANAINDEPENDENT DIRECTOR
15.Mr. VANCHAI MANOSUTHIINDEPENDENT DIRECTOR
Company Profile 4/
Field nameDetail
Address26/56 Chan Tat Mai Rd., Tungmahamek, Sathorn Bangkok10120
Phone0-2285-5090-9, 0-2213-1039
Fax0-2213-1035
URLwww.tpipolenepower.co.th
Contact Person
ContactContact Name
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนางสาววีรนุช  ขิมขำ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Financial Statements (Concise Version) 5/
Statement of Comprehensive Income (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Revenue From Operations2,801.462,656.0711,117.6811,119.3510,571.20
Other Income93.1669.14240.58281.79164.29
Total Revenues2,894.622,725.2111,358.2611,401.1410,735.49
Costs1,913.091,364.846,186.736,027.665,529.73
Selling And Administrative Expenses102.38168.94647.25499.17507.83
Total Cost And Expenses2,015.471,533.786,833.986,526.826,037.56
EBITDA1,124.801,395.335,426.315,789.115,675.14
Depre. & Amor.244.67217.54917.06875.92806.87
EBIT880.131,177.804,509.254,913.194,868.27
Net Profit : Owners Of The Parent854.581,061.014,191.334,505.824,606.81
EPS (B.)0.100.130.500.540.55
Statement of Cash Flow (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Operating Cash Flow875.761,283.394,159.104,820.444,567.13
Investing Cash Flow-557.32-587.62-5,495.86-4,885.83-5,781.83
Financing Cash Flow-141.97-357.98475.131,165.991,348.43
Net Cash Flow176.47337.80-861.641,100.60133.74
Statement of Financial Position (MB.)3M/2022 
(01/01/22 
-31/03/22) 
3M/2021 
(01/01/21 
-31/03/21) 
2021 
(01/01/21 
-31/12/21) 
2020 
(01/01/20 
-31/12/20) 
2019 
(01/01/19 
-31/12/19) 
Accounting TypeConsolidateConsolidateConsolidateConsolidateConsolidate
Cash And Cash Equivalents1,105.612,128.53929.341,790.58689.56
A/R Net3,351.862,467.262,846.942,574.182,202.86
Inventories1,673.081,188.191,590.801,248.861,052.51
Current Assets9,354.487,087.299,590.607,158.076,667.09
PP&E Net38,750.8136,248.9737,808.8035,605.6130,770.44
Non-Current Assets40,339.2837,238.1538,894.7536,617.0831,185.49
Total Assets49,693.7644,325.4548,485.3543,775.1537,852.57
OD---239.62-
A/P Net1,163.45980.60784.881,289.962,117.78
Current portion of LT4,000.004,000.004,000.004,000.00-
Current Liabilities5,408.135,268.575,058.465,784.192,334.27
Non-Current Liabilities12,579.419,067.5912,575.079,062.828,407.97
Total Liabilities17,987.5414,336.1617,633.5314,847.0110,742.24
Authorized Capital8,400.008,400.008,400.008,400.008,400.00
Paid-Up Capital8,400.008,400.008,400.008,400.008,400.00
Premium (Discount) on Share Capital14,580.8914,580.8914,580.8914,580.8914,580.89
Retained Earnings (Deficit)8,725.337,008.437,870.755,947.424,129.60
Treasury Stock-----
Shares Of The Company Held By Subsidiaries-----
Other Components Of Equity--0.040.18-0.18-0.16
 - Surplus (Deficits)-----
Shareholders' Equity31,706.2229,989.2830,851.8228,928.1327,110.33
Minority Interest0.000.000.000.000.00
Accumulated: Turnover Ratio, Value Trade/Day
StatisticsYTD
25 May 2022
2021
30 Dec 2021
2020
30 Dec 2020
Listed share (M.)8,400.00 8,400.00 8,400.00 
Market Cap (MB.)31,248.00 34,944.00 35,952.00 
Price (B./share)3.72 4.16 4.28 
BVPS (B./Share)3.77 3.55 3.31 
P/BV (X)0.99 1.17 1.29 
P/E (X)7.84 8.03 7.78 
Turnover Ratio (%)5.64 30.36 35.89 
Value Trade/Day (MB.)20.02 46.37 50.60 
Beta0.45 0.31 0.80 
 
Rate of ReturnYTD 2021 2020 
Price Change (%)-10.58 -2.80 -2.73 
Dividend Yield (%)6.72 6.49 9.35 
Payout Ratio0.53 0.52 0.76 
Dividend PolicyNot less than 50.0% of the net profit as recorded in the Company?s separate financial statements after deductions for income tax and legal reserves as required by law and its articles of association (with additional conditions)

CG Score 2021 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
AGM Level 2021 from Thai Investors Association
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of May 9, 2022) are categorised into:
  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.
The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development "Thai sustainability Investment 2021" included:
  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand.
Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th
Last updated on 25 May 2022