สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 28 May 2024 20:45

Publication Document

Please enter search criteria
Document Type
Issuer / Underlying / Securities
Date From
To

PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED : PAP

Form 56-1 : Annual Registration Statements ( 1 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED202111/04/2022
Form 56-2 : Annual Reports ( 3 record(s) found)
NameYearReceive DateDetails
PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED202111/04/2022
PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED202029/03/2021
PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED201922/04/2020
Finanacial Statements ( 23 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2023ReviewedCompanyQ131/03/2023   
2022 ConsolidatedYear31/12/2022   
2022 CompanyYear31/12/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ330/09/2022   
2022ReviewedCompanyQ330/09/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ230/06/2022   
2022ReviewedCompanyQ230/06/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ131/03/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/03/2022   
2021 ConsolidatedYear31/12/2021   

Last updated on 27 May 2024